Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I - CLASA a V-a

I. (60 p.) Citeşte cu atenţie textul dat :


“Chiar atunci sosi şi vulpea:
- Bună ziua, zise vulpea.
- Bună ziua, răspunse cuviincios micul prinţ întorcându-se, dar nu văzu pe nimeni.
- Sunt aici, zise glasul, sub măr...
- Cine eşti tu? zise micul prinţ. Eşti tare frumoasă...
- Sunt o vulpe, zise vulpea.
- Vino să te joci cu mine, o pofti micul prinţ. Sunt atât de trist...
- Nu pot să mă joc cu tine, zise vulpea. Nu sunt îmblânzită.
- A! Iartă-mă, rosti micul prinţ.
Dar după un răstimp de gândire, adăugă:
- Ce înseamnă „a îmblânzi”?
- Nu eşti de prin partea locului, zise vulpea, ce cauţi pe-aici?
- Caut oamenii, zise micul prinţ. Ce înseamnă „a îmblânzi”?
- Oamenii, zise vulpea, au puşti şi vânează. E foarte neplăcut! Mai cresc şi găini. E singurul folos de pe
urma lor. Cauţi găini?
- Nu, zise micul prinţ. Caut prieteni.”
(Antoine de Saint Exupery – Micul prinţ)

1.Desparte în silabe cuvintele: vulpea, oamenii, frumoasă.


………………………………………………………………………………………………………………
2. Alcătuieşte propoziţii simple cu următoarele cuvinte: glas,vulpe, prinț.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Transcrie, din text, două verbe.
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Transcrie, din text, două substantive.
……………………………………………………………………………………………………………….
5. Numeşte trei termeni din câmpul lexical al animalelor sălbatice.
……………………………………………………………………………………………….......................
6. Găseşte câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: trist, prieteni, frumoasă.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Precizează care sunt personajele participante la dialog în textul dat.
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
8. Precizează locul unde se află vulpea când îl întâlneşte pe micul prinţ.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9. Transcrie enunţul în care micul prinţ spune ce caută în locul acela.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
10. Transcrie enunţul care ţi-a plăcut cel mai mult.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

II. (30 p.) Scrie o compunere de 8 - 10 rânduri în care să descrii un bun prieten.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Din oficiu: 10 puncte

S-ar putea să vă placă și