Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti

Spitalul Universitar de Urgenta Elias


Departamentul de Gastroenterologie si Hepatologie

Referat

Asupra lucrării de licență intitulată „Particularități clinico-biologice și de management


în pancreatita acută”, susținută de studenta Dumitru Roxana Ioana, coordonată de catre Șef
de lucrări Dr. Mirela Ionescu și îndrumată de catre Asis. Univ. Dr. Mihai Andrei.

Prezenta lucrare de licență este alcătuită conform recomadărilor din două părți: o parte
generală și o parte specială. Partea generală este alcatuită din două capitole, fiecare fiind împărțit
în mai multe subcapitole. Primul capitol abordează succint elemente legate de anatomia,
structura și fiziologia pancreasului. Al doilea capitol prezintă noțiuni generale despre pancreatita
acută - sunt detaliate definiția, epidemiologia, etiologia, diagnosticul pozitiv, diagnosticul
diferențial, scorurile prognostice, complicațiile și tratamentul pancreatitei acute.

Partea specială este dedicată prezentării unui studiu retrospectiv, observațional, realizat
pe un lot de 100 de pacienți cu pancreatită acută, internați în Spitalul Universitar de Urgență
Elias în perioada ianuarie 2018- iunie 2019.

Lucrarea este scrisă într-un stil clar, cu referințe de actualitate, abordând o patologie de
urgență gastroenterologică la care există dificultăți în stratificarea riscului de la debut și predicția
evoluției bolii.

În concluzie, pe baza aprecierilor generale asupra nivelului științific al lucrării,


considerăm că teza îndeplinește toate condițiile pentru a fi prezentată în ședință publică și
propunem acordarea notei maxime.

Coordonator științific: Îndrumător științific: