Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS

1. Întroducere................................................................................................2
2. Caracteristicile tactice - tehnice...............................................................3
3. Mitraliera PK faţă de alte mitraliere.....................................................4
4. Mitraliera calibru 7,62 mm model 1966...............................................5
5. Montarea şi demontarea mitralierei.......................................................5
6. Principiul funcţionării..............................................................................6
7. Rolul şi destinaţia pieselor şi mecanizmelor.........................................7
8. Verificarea şi aducerea la bătaia normală a mitralierei PK...............12

1
ÎNTRODUCERE

Mitraliera calibru 7,62mm. model 1966 pe afet uşor este o armă automată a
companiei de infanterie.Mitralierele sunt mijloace de foc foarte puternice ale
subunităţilor de infanterie care joaca un rol important şi poate decisiv în lupta cu
forţele inamicului vii cît şi cele uşor blindate . Ele au demonstrat practic
însemnătatea lor şi importanţa lor în lupta, aceasta arată 1-2 război mondial sau
obţinut rezultate deosebite. La început mitralierile aveau o construcţie mai simplă
şi erau răcite ţevile cu apă pe parcursul timpului mitralierile sau modificat şi
perfecţionat obţinându-se modele noi de mitraliere cu capacităţi de distrugere şi
nimicire mai mare asupra personalului şi blindajului inamicului , ocupând forţa de
bază a subunităţilor de infanterie. Ele au progresat nu numai în construcţia lor ci şi
în modificarea anumitor calităţi tehnico-tactice şi de masă .Mitralierile , potrivind
destinaţiei lor pot fi instalate pe crăcane rabatabile afet cu 3 picioare sau pe
tehnica uşoara ca jeepuri sau transportoare amfibii blindate care măresc precizia şi
capacitatea lor în luptă. Marii producători de mitraliere ca (RUSIA, SUA
,BELGIA) lucrează în continuare la perfecţionarea şi crearea a noi modele mai
performante şi mai accesibile. Clasând mitralierile cele mai importante arme în
lupta cu inamicul in războaile moderne.
Mitraliera PK a fost primită la înarmare în anul 1961. la baza proiectului a
fost concepţia mitralierei germane MG-34 model 1934.
Principiul de funcţionare este analog ca cel al AK. Primul model a fost
cadonat muzeului de către M.T.Kalaşnicov în 1965.
În 1969 mitraliera a fost modernizată cu scopul reducerii masei,
îmbunătăţirii caracteristicilor de exploatare şi tehnologice. Masa a fost
micşorată cu 1,5 kg. A fost schimbată stingătorul de flăcări, mînerul de
armare , talpa patului şi trăgaciul. După modernizare mitraliera a primit
indicele PKM .
Mitraliera PK instalată pe afet (model Samojenkov) are indicele PKS.
După modernizarea mitralierei a fost schimbat şi afetul (model Stepanov)
care este mai uşor ca cel precedent (7,7kg.-4,5kg).
Mitraliera PK este o armă automată puternică a CIMo destinată pentru
nimicirea forţei vii, mijloacelor de foc şi a ţintelor aeriene ale inamicului. La
tragerea din PK se folosesc cartuşe model 1908 cu glonţ obişnuit( cu miez
de oţel), trasor, perforant-incendiar.
Focul din mitralieră se execută cu serii scurte (pînă la 10 lov.), lungi
(pînă la 30 lov.) şi neîntrerupt.
Alimentarea mitralierei se efectuiază prin bandă aranjată în cutie.
Capacitatea benzii poate fi de 100, 200, 250 cartuşe.

2
Caracteristicile tactico-tehnice

Nr. CTT PK/PKS PKT M60


d/o
1 Calibru, mm 7,62 7,62 7,62
2 Distanţa de ochire, m 1500 2000 1800
Distanţa loviturii/directe
3 -asupra ţintei piept, m 420 440 -
-asupra ţintei alergînd, m 640 670 -
4 Cadenţa de tragere teoretică,
lov/min 650 700-800 750
5 Cadenţa de tragere practică,
Lov/min Pînă la 250 250 100-200
6 Viteza iniţială a glonţului. m/s 825 855 855
7 Distanţa pînă la care se -
Păstrză efectul omorîtor, m 3800 3800
8 Distanţa maximă de zbor a -
glonţului. m 3800 3800
9 Masa mitralierei, kg. 9/ 16,7 10,5 10,5
10 Masa benzii de 100 cartuşe, kg. 3,9 - -
11 Masa benzii de 200 cartuşe, kg 8 - -
12 Masa benzii de 250 cartuşe, kg 9,4 - -
13 Lungimea mitralierei, mm 1173 1098 1100
14 Lungimea ţevii, mm 658 - 560
15 Numărul de ghinturi 4 4 -
16 Distanţa de la foiţa înălţător pînă
cătare, mm 663 - -
17 Lungimea părţii ghintuite, mm 550 - -

3
Mitraliera PK faţă de celelalte mitraliere
Mitraliera PKT este asemănătoare ca şi mitraliera PK .Ia se instalează
pe turela de la tanc. Ea are ca piesă în plus DE (declanşatorul electric) ce
serveşte pentru punerea în funcţiune a mecanizmului de dare a focului cu
ajutorul energiei electrice furnizată de echipamentul electric.

Mitraliera calibru 7,62 mm


Părţi mari componente:
1. ţeava;
2. cutiea mecanizmelor mitralierei cu capacul, baza alimentatorului şi pat;
3. portînchizătorul cu extractorul de cartuşe şi piston;
4. închizător;
5. arcul recuperator cu tija de ghidare;
6. tubul de ghidare al pistonului cu crăcanul;
7. macanizmul de dare a focului;
8. cutiea port bandă;
În completul mitralierei mai intră:
1. învelitoare;
2. ţeava de rezervă;
3. penarul cu accensorii;
4. vergeaua;
5. cureaua mitralierei;
6. extractor tuburi rupte;
7. întăritor de recul;
8. dispozitiv pentru trageri cu cartuşe de manevră;
9. curele şi chingă pentru afet.

4
ORDINEA DEMONTĂRII INCOMPLETE ŞI MONTĂRII
MITRALIEREI

Cazurile şi tipurile demontării mitralierii PK şi PKT sunt


asemănătoare numai că se adaugă la denontarea completă: se trece după
degazare şi dezactivare la punerea mitralierii la păstrare de lungă durată, la
primirea de la depozit şi la schimbarea pieselor.

Ordinea demontării incomplete


 mitraliera se instalează pe crăcane;
 se separă cutiea cu banzi şi se verifică prezenţa cartuşului;
 se scoate penarul cu accensorii;
 se scoate vergeaua;
 se demontează recuperatorul;
 se demontează port-închizătorul cu închizătorul;
 se separă închizătorul de la port-închizător;
 se separă percutorul de la închizător;
 se demontează ţeava.
Montarea: mitraliera se montează în ordine inversă demontării.

PRINCIPIU FUNCŢIONĂRII

Funcţionarea automată a mitralierii sete batată pe folosirea energiei


gazelor ce trec prin orificiul din canalul ţevii spre pistonul de gaze.
Pentru armarea mitralierii aste necesar:
 de deschis capacul cutiei cu mecanizme;
 de instalat banda de bază alimentatorului astfel ca gulerul
tubului cartuş să intre în extractor;
 de închis capacul;
 de tras mînerul de armare în urmă;
 de adus mînerul de armare în poziţia iniţială.
Mitraliera este armată . Dacă focul nu se va deschide imediat arma
se asigură.
La tragerea mînerului de armare în urmă , se ia cu pintenul său se
angrenează cu pragul port-închizătorului şi se mişcă în urmă, comprimînd
arcul recuperator, percutorul cu pragul său intră în şanţul inelar al
suportului port-închizătorului şi se mişcă în urmă.
Ghearele extractorului extrag cartuşul din bandă şi îl trag în urmă.
În acest moment cartuşul ridică în sus pîrghiea de alimentare
comprimîndu-i arcul. Cartuşul ajungînd cu fundul la creasta de alimentare
sub acţiunea ei şi a pîrghiei de alimentare se coboară prin fereastra de
alimentare a bazei alimentatorului şi se opreşte în faţa închizătorului.
5
La mişcarea port-închizătorului în urmă sub acţiunea canalului
profilat închizătorul se roteşte în stînga. pintenii închizătorului se
angrenează de pragurile cutiei cu mecanizme- are loc deszăvorîrea
închizătorului. După aceasta închizătorul se mişcă împreună cu port-
închizătorul.
La tragerea mai departe a mînerului, port-închizătorul prin
intermediul nervurii acţionează asupra împingătorului benzii. Partea de cap
a împingătorului mişcă banda în stînga şi amplasează următorul cartuş în
faţa ghearelor extractorului . Opritorul benzii la mişcarea cartuşului în
stînga împreună cu împingătorul menţin banda în alimentator.
Pîrghiea de dare a focului , sub acşiunea port-închizătorului, se lasă
în jos. La trecerea port-închizătorului, pîrghiea se ridică în sus oprind port-
închizătorul de mişcarea înainte.
Mitraliera este armată.
Pentru deschiderea focului este necesar de apăsat asupra trăgaciului.
Trăgaciul acţionează asupra pîrghiei de dare a focului, ridică nuca în sus.
Are loc eliberarea port-închizătorului. Port-închizătorul împreună cu
închizătorul, sub acţiunea arcului recuperator se mişcă înainte. Închizătorul
cu pintenele împinge cartuşul din fereastra benzii alimentatorului în
camera cartuşului şi închide canalul ţevii.
La mişcarea port-închizătorului înainte, acţionează cu nervura din
dreapta asupra pragului împingătorului benzii, rotind împingătorul spre
dreapta , trecînd la următorul cartuş. Opritorul în acest moment menţine
în continuare banda. La oprirea port-închizătorului de culata ţevii,
extractorul intră în scobitura respectivă a ţevii, iar gheara extractorului
intră în gulerul tubului. Închizătorul sub acţiunea canalelor cutiei cu
mecanizme şi a şanţurilor de ghidare a port-închizătorului se roteşte în
dreapta. Pintenii lui intră în angrenarea cu canalele cutiei cu mecanizme-
are loc închiderea canalului ţevii.
La mişcarea mai departe a port-închizătorului, ghearele extractorului
apucă următorul cartuş. Percutorul iese din corpul închizătorului şi
percutează capsa. Are loc împuşcătura.
Glonţul sub acţiunea gazelor se mişcă prin canalul şevii. Cînd a
trecut de orificiul din canalul ţevii, o parte din gaze trec prin acest
orificiu spre pistonul de gaze şi-l împing în urmă. Mai departe are loc
aceleaşi acţiuni ca la armarea manuală.

ROLUL ŞI DESTINAŢIA PIESELOR ŞI MECANISMELOR

Ţeava- serveşte la imprimarea direcţiei de mişcare a glonţului,


imprimînd acestuia o mişcare de rotaţie în jurul axei proprii şi concură la
funcţionarea automată a mitralierei.
La anterior deosebim:
- camera cartuşului;
- conul de forţare;
6
- partea ghintuită.
La exterior deosebim:
- ascunzătorul de flăcări;
- baza cătării cu:
-sania cătării;
-apărătoarea cătării;
-cătarea;
- camera de gaze cu regulatorul de gaze;
- brăţară cu inel;
- pragul limitator cu două canale longitudionale;
- canale transversale pentru zăvorul ţevii;
- prag inelar pentru gulerul tubului cartuşului;
- locaş pentru gheara extractoare;
- scobitură pentru trecerea portînchizătorului;
- scobitură pentru pragul de ghidare la cutiea mecanizmelor.
Cutia mecanizmelor mitralierei: serveşte la îmbinarea pieselor şi
mecanizmelor mitralierei, pentru ghidarea mişcării portînchizătorului,
asigurarea închiderii canalului ţevii cu închizătorul, precum şi pentru
înzăvorîrea închizătorului.
La cutia cu mecanizme deosebim:
- corpul cutiei mecanizmelor ;
- buceaua ţevii cu:
-canalul cilindric longitudional;
-doi cepi;
-suportul cu umerii li pragurile pentru fixarea pe afet;
- canal longitudional pentru tubul de ghidare a pistonului ;
- urechi pentru capacul cutiei mecanizmelor şi baza alimentatorului;
- fereastră transversală pentru zăvorul ţevii;
- scobitură pentru degetul do alimentator ;
- fereastră pentru trecerea cartuşului;
- praguri de înzăvorîre a închizătorului;
- prag de ghidare înclinat ;
- nervuri pentru ghidarea port-închizătorului;
- scobitură pentru trecerea port-închizătorului;
- aruncătorul de tuburi;
- fereastră pentru aruncarea tuburilor trase;
- urechi pentru montarea împingătorului benzii;
- şanţ longitudional pentru tija de armare;
- cutiea mecanizmilui de dare a focului;
- mînerul pistol;
- suport pentru fixarea cutiei portbandă;
- fereastra pentru trăgaci;
- suport cu furca pentru montarea patului;
- locaş pentru capătul tijei de ghidare;
- agăţătorul pentru zăvorul capacului cutiei mecanizmelor;
7
Alimentatorul: serveşte pentru deplasarea benzii cu cartuşe şi
introducerea cartuşului extras din bandă de către portînchizător în fereastra
de alimentare a benzii alimentatorului.
Alimentatorul se compune din:
- baza alimentatorului asigură ghidarea benzii de cartuşe, precum şi
dirijarea cartuşului cînd acesta este împins în camera cartuşului. La baza
alimentatorului deosebim:
- praguri de ghidare;
- pragurile/ alimentatoare / limitatoare;
- fereasrta transversală pentru degetul de alimentare;
- nervuri de ghidare a extractorului;
- pragul pentru rezemarea gulerului tubului;
- ferestre profilate pentru efractorul de cartuşe;
- fereastra de alimentare cu canale profilate;
- degajări pentru gulerul tubului cartuşului;
- urechi pentru fixarea la cutiea mecanizmelor,
- opritor cu arc;
- capacul cutiei mecanizmelor închide alimentatorul şi cutiea mecanizmelor
şi asigură funcţionarea alimentatorului. La capacul cutiei mecanizmelor
deosebim:
- praguri de ghidare;
- opritorul bazei cu arc şi ax;
- pîrghiea de alimentare cu arc şi ax;
- fereastra de alimentare;
- obloana;
- zăvorul cu arc şi ax;
- înălţătorul şi apărătoarea ţelului;
- urechi pentru fixarea la cutia mecanizmelor;
-împingătorul benzii serveşte pentru deplasarea benzii cu cartuşe în
alimentatorul mitralierei. La împimgătorul benzii deosebim:
- braţul alimentator ;
- scut;
- axul împingătorului;
- rola împingătorului;
- pragul împingătorului;
- degetul de alimentare;
- arcul degetului de alimentare;
- axul degetului de alimentare.
Port-închizătorul cu extractorul de cartuşe şi piston: Asigură
funcţionarea automată a mitralierei şi serveşte pentru deplasarea şi
acţionarea închizătorului, acţionarea închizătorului, acţionarea împingătorului
benzii, a percutorului şi împingătorului oblonului, precum şi pentru
extragerea cartuşelor din bandă.
La el deosebim:
- portînchizătorul;
8
- suportul;
- gaura longitudională pentru închizător;
- şanţuri longitudionale pentru ghidarea portînchizătorului;
- prag pentru acţionarea împingătoruli oblonului;
- extractorul de cartuşe din bandă;
- canal profilat pentru ghidarea închizătorului;
- teşitura pentru trecerea tuburilor trase;
- degajare şi nervura pentru acţionarea împingătorului;
- degajarea şi nervură pentru acţionarea pragului împingătorului;
- prag pentru pintenul tijei de armare;
- prag de armare;
- canal longitudional pentru arcul recuperator,
- furcă;
- piston;
- degajări inelare;
- brîu director,
- tija pistonului;
- ureche pentru îmbinarea cu portînchizătorul.
Închizătorul: Serveşte pentru împingerea cartuşului în camera
cartuşului, închiderea şi înzăvorîrea canalului ţevii, percutarea capseişi
extragerea tubului din camara cartuşului.
La el deosebim:
- corpul închizătorului,
- percutor;
- gheară extractoare;
- arcul ghearei extractoare;
- axul ghearei extractoare;
- ligheanul închizătorului;
- orificiu pentru vîrful percutorului;
- pragul împingătorului;
- pragul de înzăvorîre;
- şanţ longitudional pentru aruncătorul de tuburi;
- prag înclinat;
- prag de ghidare;
- canalul percutorului;
- pragul percutorului.
Arcul recuperator cu tija de ghidare: Asigură revenirea
portînchizătorului cu închizătorul în poziţia din faţă, transmiţîndu-se
energia necesară pentru introducerea cartuşului în camera cartuşului,
acţionarea împingătorului benzii, închiderea şi înzăvorîrea ţevii şi
percutarea capsei cartuşului.
La el deosebim:
- corpul tijei;
- vîrful tijei,
- placă de sprijin;
9
- şaibă;
- bucşă;
- prag inelar;
- arc recuperator;
Tubul de ghidare cu crăcan: Serveşte pentru ghidarea pistonului şi
protejarea acestuia, precum şi pentru fixarea crăcanului.
La el deosebim:
- nervuri de ghidare;
- zăvor cu arc;
- orificii pentru evacuarea gazelor;
- urechi pentru curea;
- prag de ghidare a ţevii;
- crăcanul cu:
-baza crăcanului;
-brăţara;
-picioare;
-tălpi;
-arc pentru desfacerea picioarelor;
-clemă arcuită;
-brăţară mobilă.
Mecanizmul de dare a focului: Serveşte pentru reţinerea
portînchizătorului pe pragul de armare, eliberarea lui de pe pragul de
armare şi asigurarea mitralierei împotriva declanşării involuntare. La el
deosebim:
- pîrghiea de dare a focului;
- trăgaci;
- axul trăgaciului,
- piedica de siguranţă;
- prag de armare;
- fereastră pentru trăgaci;
- gheară pentru antrenarea pîrghiei de dare a focului;
- pîrghiea piedicii de siguranţă;
Cutia portbandă: Serveşte pentru dispunerea benzii cu cartuşe.
Mitraliera este echipată cu cutii pentru 100 de cartuşe, utilizate la tragerea
de pe crăcan şi cu cutii de 200 de cartuşe care se folosesc la tragerea de
pe afet.
Afetul: Serveşte pentru a mări stabilitatea mitralierei la tragerea din
diferite poziţii, la tragerea asupra obiectelor terestre şi aeriene.
Se compune din:
- baza afetului, la care deosebim:
-corpul central;
-piciorul din faţă,
-picioarele laterale;
-sectorul dinţat;
- suportul pirotant cu mecanizmele de mişcare, la care deosebim:
10
-suport pivotant;
-cadru;
-dispozitiv pentru blocare în direcţie;
-dispozitiv pentru blocarea înălţimii;
-dispozitiv de ochire precisă în înălţime;
-axele;
-consola suportului pivotant;
-brăţară mică;
-brăţară mare;
-piesă de legătură;
-cleme.

VERIFICAREA ŞI ADUCEREA LA BĂTAIA NORMALĂ A


MITRALIEREI PK

Verificarea preciziei armei şi reglarea ei se efectuiază cu cartuşe cu


gloanţe obişnuite, de o serie, dintr-o cutie. Distanţa de tragere – 100m;
înălţătorul – 3. Poziţia pentru tragere - culcat, rezemat.
Tragerea se efectuează lovitură cu lovitură asupra ţintei de reglaj sau
asupra unui dreptunghi negru, cu dimensiunile 35 cm înălţime şi 25 cm
lăţime, fixat de un panou alb cu dimensiunile 1 m înălţime pe 1 m lăţime.
Punctul de ochire - mijlocul bazei dreptunghiului negru ; el trebuie să se
afle aproximativ la nivelul liniei de ochire a trăgătorului. Pe linia verticală
la distanţa de 15 cm deasupra punctului de ochire se marchează cu cretă
sau creion colorat poziţia PC, cu care trebuie să coincidă PML.

Verificarea preciziei
Pentru verificarea preciziei (grupării loviturii) trăgătorul execută 4
lovituri, ochind atent şi constant în mijlocul bazei dreptunghiului negru.
După efectuarea tragerii, comandantul , care conduce verificarea preciziei
controlează ţinta şi determină gruparea şi poziţia PML. Trăgătorii nu
trebue să vadă rezultatul tragerii.
Gruparea se scoate normală, dacă toate cele 4 spargeri sau cel puţin 3
(cînd una sa depărtat) se încadrează într-un cerc cu diametrul 15 cm. Dacă
gruparea nu satisface această condiţie , tragerea se repetă.
Dacă şi la repetarea tragerii sau obţinut rezultat nesatisfăcător arma se
trimite la atelierul de reparaţie pentru înlăturarea cauzelor împrăştierii
anormale a gloanţelor.
Dacă gruparea loviturii se consideră normală comandantul determină
PML şi poziţia lui faţă de PC. Se admite abaterea PML de la PC la o
distanţă nu mai mare de 5 cm. La abateri mai mari arma se aduce la
bătaia normală.

11
Mitralierele după aceasta se verifică prin tragere cu foc în serii (10
cartuşe cîte 3-4 serii) ochind în mijlocul bazei dreptunghiului negru şi
precizînd ochirea după fiecare serie.
Bătaia se consideră normală, dacă nu mai puţin de 8 spargeri din 10
se cuprind într-un cerc cu diametrul de 20 cm şi PML nu se abate de la
PC nu mai mult de 5 cm în orice parte.
La deplasarea cătării lateral cu 1 mm, la distanţa de 100 m PML se
deplasează cu 15 cm.
O rotaţie completă a cătării deplasează PML în înălţime la tragerea la
distanţa de 100 m cu 12 cm.
După corectarea poziţiei cătării arma din nou se verifică prin tragere.
După reglarea armei rizul vechi de pe sania cătării se şterge, iar în
locul ei se înseamnă o nouă linie.

12