Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Prof. univ.dr. Toader PĂLĂȘAN


Conf.univ.dr. Mihaela VOINEA

CAIET DE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ

pentru studenţii de la programul de

formare psihopedagogică

Nivel I

Greavu Alina Mihaela

Braşov
2016