Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnei director al Gimnaziului

,,Alecu Russo” Sîngereii Noi, Caplinscaia Valentina

DEMERS

În conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor didactice


din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, secundar (gimnaziu, liceu), special şi
extraşcolar aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 62
din 23 ianuarie 2018 (Secțiunea 2, pct.39) și prin coordonare cu responsabilii de
disciplinele școlare din cadrul DE, în scopul organizării eficiente a procesului de
atestare în anul de studii 2019-2020, administrația Gimnaziului ,,Dumitru
Matcovschi”, s. Cotiujenii Mici, r-l Sîngerei, solicită respectuos cooptarea
specialistului de Chimie din Instituția dvs., pentru a face parte din Comisia de
Atestare din gimnaziul nostru din motiv că în instituție nu sunt specialişti la disciplina
dată, la care se atestează cadrul didactic Harabagiu Igor.