Sunteți pe pagina 1din 3

CERERE DE ÎNSCRIERE

la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național


de experți în managementul educațional

Subsemnata, CIRA NARCISA, născut la data de 02.07.1976,


CNP 2760702062962, legitimat cu C.I. seria X.B. nr. 408109, eliberată de
SPCLEP Năsăud la data de 10.07.2013 cu domiciliul în NASAUD, str. IACOB
MURESIANU, nr. 4 BIS, scara C, etaj 1, ap. 5 județul Bistrița-Năsăud, telefon
0761099070, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru constituirea
corpului național de experți în managementul educațional.

Data Semnătura

08.06.2018
CERERE DE ÎNSCRIERE

la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național


de experți în managementul educațional

Subsemnata, CELSIE NASTASIA, născut la data de


27.03.1985,
CNP 2850327060588, legitimat cu C.I. seria X.B. nr. 471495, eliberată de
SPCLEP Năsăud la data de 16.02.2015 cu domiciliul în NASAUD, str. IACOB
MURESIANU, nr. 4 BIS, scara E, etaj 1, ap. 3, județul Bistrița-Năsăud, telefon
0764447220, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru constituirea
corpului național de experți în managementul educațional.

Data Semnătura

08.06.2018
CERERE DE ÎNSCRIERE

la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național


de experți în managementul educațional

Subsemnatul, BACHIS STEFAN, născut la data de 26.06.1975,


CNP 1750626062952, legitimat cu C.I. seria X.B. nr. 440132, eliberată de
SPCLEP Năsăud la data de 14.05.2014 cu domiciliul în REBRISOARA, str.
PRINCIPALA, nr. 282 A, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0744165931, vă rog
să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru constituirea corpului național de
experți în managementul educațional.

Data Semnătura

08.06.2018