Sunteți pe pagina 1din 7

lData:

Şcoala:
Clasa: a X-a
Disciplina: Psihologie
Profesor:

“Personalitatea’’
Capitolul: Structura si dezvoltarea personalitatii

Subiectul: Personalitatea

Scopul: Utilizarea informatiilor dobandite, in vederea formarii si dezvoltarii propriei personalitati ;

Competente specifice:
CS1 – definirea notiunii de individ, persoana, personalitate si personaj
CS2 – trasaturile care contribuie la definirea personalitatii : particularizarea si durabilitatea
CS3 – modele referitoare la trasaturile personalitatii

Strategii didactice:
 metode şi procedee: conversaţia, explicaţia;
 material didactic: manualul „Psihologie”, Ed. Humanitas; ; manualul „Psihologie”, Ed. Didactica si Pedagogica;

manualul„Psihologie generala”,ed. All; Psihopedagogie, ed. Polirom.

 mijloace de invatamant: fise de lucru, videoproiector.


 moduri de organizare si desfasurare a activitatii: frontala, pe grupe, individuala

Tipul lectiei: predare

Durata: 45’
2
Desfasurarea lectiei:
Strategii didactice
Etapele lectiei CS Continutul structurat Evaluare
Metode Mijloace
0 1 2 3 4 5
1.Secventa initiala Se verifica frecventa elevilor.
2.Anunţarea temei şi Se scriu pe tabla titlul lectiei si competentele
a competentelor specifice.
Se verifica noţiunile anterior predate cu ajutorul
urmatoarelor întrebări si exercitii:
3.Reactualizarea
conversatia individuala
cunoştinţelor

4.Dirijarea învăţăturii Personalitatea conversatia videoproiecto frontala


Personalitatea reprezinta elementul stabil al conduitei r
CS1 unei persoane, ceea ce o caracterizeaza si diferentiaza de alta
persoana.( Larusse)
Fiecare individ are particularitatile sale intelectuale, afective explicatia
si cognitive ( cu referire la vointa si temperament), al caror
CS2 ansamblu organizat determina personalitatea. Fiecare om
este totodata asemanator cu restul grupului si diferit de ei
prin amprenata unica a trairilor sale.
Personalitatea este definita pe baza unor caracteristici care
ne deosebesc de celelalte persoane si care persista in timp.
Cele doua trasaturi care contribuie la definirea personalitatii
sunt:
- particularizarea – fiecare dintre noi este unic. Fiecare
dintre noi are trasaturi, aptitudini, sentimente, un mod

3
anume de a fi si de a actiona. Acest mod de a fi ne
individualizeaza, aproape ca si amprentele.
- Durabilitatea – constanta trasaturilor care ne
particularizeaza. Trecind de la un contex la altul, de la
o situatie concreta la alta, putem sa identificam
elemente care se repeta.
0 1 2 3 4 5
4.Dirijarea învăţăturii Trasaturile personalitatii conversatia videoproiecto frontala
CS3 r
Gordon Allport a construit un model bazat pe 3
categorii de trasaturi:
- cardinale ( o singura trasatura le influenteaza pe toate
celelalte)
- centrale ( citeva trasaturi joaca rolul de cardinale, cind
CS1 ea lipseste)
- secundare ( care influenteaza comportamentul doar in
anumite situatii) explicatia
Raymond Cattel a dezvoltat o scara de 16 perechi de
trasaturi opuse cu un spatiu de 10 trepte intre ele. In
functie de plasarea pe scala de 10 a unei persoane, se
obtine un profil de personalitate.
Hans Eysenck nu este de acord cu modelul celor 16. El
considera ca personalitatea poate fi descrisa pe baza a
doar doua caracteristici : gradul de introvertire si cel de
nevrozism.
Modelul celor 5 mari tipuri, asemanator cu celelalte,
considera ca trasaturile importante in alcatuirea
personalitatii sunt: gradul de introvertire, nervozismul,
intelectul, agreabilitatea, constiinciozitatea.
.
4
CS4
0 1 2 3 4 5
Conceptul de individ –individul se defineste ca fiind
totalitatea insusirilor biologice ( ereditare sau dobindite) care
conversatia
asigura adaptarea la mediul natural.
Conceptul de persoana – persoana este un produs
determinat social- istoric, ea este omul luat in contextul
relatiilor sociale, omul ca membru al societaii.
videoproiecto
4.Dirijarea învăţăturii CS4 Conceptul de personalitate –este persoana plus o nota de frontala
r
valoare, ea este organizarea superioara a persoanei.
Conceptul de personaj –persoana in rol, omul interpretat
ca un rol social, si cum un om poate interpreta mai multe
personaje, isi releva fata de altii diverse fatete ale
explicatia
personalitatii sale.

0 1 2 3 4 5
CS1
Se realizeaza cu ajutorul unor fise de lucru. Se imparte
CS2 clasa in 5-6 grupe a cate 5-6 elevi.
5.Asigurarea retentiei fise de
conversatia pe grupe
si a transferului CS3 lucru

CS4
Se fac aprecieri asupra modului de desfasurare a
6. Secventa finala lectiei. Sunt notati elevii care s-au remarcat pe frontala
parcursul intregii lectii.

5
6

S-ar putea să vă placă și