Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

4
Evaluarea exerciţiului de evacuare în cazul producerii unui incendiu

Nr. Indicatori urmăriţi şi evaluaţi DA NU


crt.
1 Există un sistem de alarmare în caz de incendiu?
2 Funcţionează sistemul de alarmare în caz de incendiu?
3 Dacă nu există sau nu funcţionează sistemul de alarmare în caz de incendiu, există un sistem
alternativ?
4 Semnalul de alarmare/evacuare în caz de incendiu stabilit de conducerea unităţii de
învăţământ este distinct ?
5 Se cunoaste semnalul de alarmare/evacuare în caz de incendiu de către utilizatorii
construcţiei?
6 Personalul responsabil prestabilit verifică starea căilor de evacuare?
7 Sunt marcate traseele de evacuare?
8 Anunţă cadrele didactice despre posibilitatea începerii evacuării pe niveluri?
9 Cadrele didactice urmăresc asigurarea fluxurilor de evacuare spre exterior în siguranţă?
10 Se asigură închiderea uşilor claselor?
11 A fost stabilită, pentru fiecare nivel al clădirii, o persoană responsabilă cu verificarea
evacuării tuturor persoanelor din toate spaţiile aferente nivelului respectiv?
12 Se asigură verificarea evacuării tuturor persoanelor?
13 Se asigură condiţii de evacuare în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi?
14 Este stabilit şi marcat locul de adunare în caz de incendiu?
15 Locul de adunare este amplasat într-o zonă de siguranţă?
16 Locul de adunare stabilit este amplasat astfel încât să nu îngreuneze accesul şi intervenţia
forţelor de intervenţie sosite la faţa locului?
17 Este cunoscută zona în care a fost stabilit locul de adunare?
18 Se face prezenţa la locul de adunare?
19 Este comunicată situaţia prezenţei conducerii?
20 Conducerea ia măsuri în condiţiile în care au rămas persoane în clădire?
21 Conducerea ia măsuri pentru anunţarea despre eveniment a serviciilor profesioniste, la
numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112?
22 Conducerea ia măsuri pentru a întâmpina forţele de intervenţie sosite la faţa locului şi
furnizarea datelor despre eveniment acestora?
23 Timpul mediu de evacuare rezultat în urma exerciţiului corespunde celui stabilit în planul de
intervenţie?
Pentru cuantificarea rezultatelor exerciţiului de evacuare este necesar să se acorde puncte,
iar în baza punctajului total se va stabili calificativul obţinut de unitatea de învăţământ. Astfel,
se poate monitoriza progresul sau regresul privind desfăşurarea exerciţiilor de evacuare, cu
remedirea neconformităţilor manifestate în cadrul acestei activităţi. Pentru fiecare răspuns
afirmativ se acordă 1 punct la care se adaugă 1 punct din oficiu, rezultând astfel un punctaj
maxim de 24 puncte.
Calificativele care rezultă în urma evaluării sunt următoarele:
 EXCEPŢIONAL – 24 puncte;
 FOARTE BUN – de la 21 la 23 puncte;
 BUN – de la 18 la 20 puncte;
 CORESPUNZĂTOR – de la 15 la 17 puncte;
 NECORESPUNZĂTOR – mai puţin de 15 puncte.
1
Evaluator/evaluatori Conducător unitate de învăţământ
Reprezentant/reprezentanţi din partea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ….
Personal desemnat să îndeplinescă atribuţii
în domeniul situaţiilor de urgenţă (cadru
tehnic p.s.i./personal de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor şi/sau în domeniul protecţiei
civile)

Data evaluării: