Sunteți pe pagina 1din 2

Data……………. Numele…….........

Evaluare- geometrie

1. Scrie denumirile figurilor geometrice de mai jos:

____________________ ________________ __________ _____________

2. Scrie denumirile corpurilor geometrice de mai jos:

___________________________________ __________________________ _______________________________ _____________________________

3. Daţi exemplu de câte un obiect care să aibă formă de:


triunghi →................................ cilindru →...............................
cub →................................ sferă →................................
cerc →................................ pătrat →................................

4. Adevărat sau fals?

 Pătratul are 3 laturi. ………..


 Cubul este un corp geometric care are 6 feţe sub formă de pătrat. ……….
 Dreptunghiul are toate laturile egale. ………….
 Zarul are formă de cub. ………….

5. Scrie în ordine crescătoare numerele din interiorul pătratului.


…………………………........
6. Scrie în ordine descrescătoare numerele din exteriorul pătratului.
……………………………….
9 52
41 67 89
12 27 33
7. Aflaţi :

45 52
23
46 17 27

a) suma numerelor din interiorul triunghiului:


…………………………………………………………..
b) diferenţa numerelor aflate numai în interiorul dreptunghiului şi nu şi în
interiorul altor figuri geometrice:
……………………………………………………………
c) numărul cu 46 mai mare decât numărul aflat şi în interiorul cercului şi al
dreptunghiului:
…………………………………………………………..
☺Priviţi desenul de mai jos! Numărați figurile geometrice și completați tabelul. Coloraţi!