Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA.

a IV a
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
DISCIPLINA: Educaţie civică
SUBIECTUL: Evaluare sumativă (Raporturile noastre cu ceilalţi oameni)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE.
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei,elevii vor fi capabiliu.
O1 Să identifice diferite relaţii stabilite între persoane;
O2 Să introducă corect în enunţuri denumirile unor relaţii;
O3 Să enumere trăsături morale negative care pot afecta prietenia;
O4 Să atribuie atitudini potrivite anumitor personaje;
O5 Să recunoască tipuri de relaţii sugerate de anumite imagini

ITEMI

6p I1 Numeşte relaţiile sugerate de enunţuri


6p I2 Scrie enunţuri în care să folosească corect denumirile de relaţii
6p I3 Enumără trei trăsături morale negative care pot afecta prietenia
6p I4 Realizează corespondenţa între personaje şi atitudinile pe care le au faţă de alte
personaje
6p I5 Scrie tipul de relaţii sugerate de imagini

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


-Identifică relaţiile stabilite - Identifică relaţiile -Identifică relaţiile dintre
între anumite persoane stabilite între animite persoane, doar într-un caz
persoane, în două cazuri
-Scrie enunţuri în care -Scrie enunţuri în care -Scrie două enunţuri în
foloseşte corect cuvintele foloseşte corect 4 dintre care foloseşte corect
date cuvintele date cuvintele date
- Scrie trei trăsături morale - Scrie două trăsături - Scrie o trăsătură morală
negative care afectează morale negative care negativă care afectează
prietenie afectează prietenia prietenia
- Realizează - Realizează două - Realizează o
corespondenţe între corespon- corespondenţă între
personaje şi atitudinile pe denţe între personaje şi personaje şi atitudini
care le au faţă de alte atitudini
personaje
- Scrie tipul de relaţii -Scie două tipuri de relaţii - Scrie un tip de relaţie
sugerate de imagini sugerate de imagini sugerat de imagini