Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Spiru Haret An univ.

2018/2019
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov
Program de studiu - MANAGEMENT - IF
AN 2, An univ. 2018/2019

Programarea sesiunii de reexaminări, credite şi diferenţe (09-13 septembrie 2019)

Credite şi diferenţe din anul I pentru studenţii anului II, an univ. 2018-2019
Modalitatea de
Data Ora Semestrul Disciplina Titular disciplină Sala
examinare
09.09.2019 11.00 I Examen-scris Matematică aplicată în economie Conf.univ.dr.Cruceru Gica Aula 4
09.09.2019 10.00-10.30 II Examen scris test-grila Statistica economică Conf.univ.dr.Cruceru Gica Aula 5
09.09.2019 10.30-11.00 II Examen scris test-grila Informatică Conf.univ.dr.Cruceru Gica Aula 5
10.09.2019 11.00 I Examen-scris Economie Prof.univ.dr.Pânzaru Stelian Aula 2
10.09.2019 12.00 I Examen-oral Istorie economică Prof.univ.dr.Pânzaru Stelian Aula 2
10.09.2019 09.00-09.30 I Examen scris-test grilă Dreptul afacerilor Lect.univ.dr.Necşulescu Ion Aula 5
10.09.2019 10.30-11.00 II Examen scris test-grila Management Prof.univ.dr.Pânzaru Stelian Aula 5
11.09.2019 10.00 I Examen-oral Limba engleză 1 Lect.univ.dr. Ana Munteanu Lab.lb.st.
11.09.2019 11.00 II probă practică Educație fizică 2 Prof. univ. dr. Hansa Constantin
11.09.2019 11.00 I probă practică Educație fizică 1 Prof. univ. dr. Hansa Constantin
12.09.2019 10.00-10.30 II Examen scris test-grila Contabilitate Lect.univ.dr. Manea Delia Aula 5
Lect.univ.dr. Alexandrescu Mihai
13.09.2019 12.00 I Examen-scris Marketing Aula 2
Bogdan
Lect.univ.dr. Alexandrescu Mihai
13.09.2019 13.00 II Examen scris Economie europeană Aula 2
Bogdan

11.00-11.30 II Examen scris test-grila Finanţe Prof.univ.dr. Doval Elena Aula 5


13.09.2019
Reexaminări An 2, an univ. 2018-2019
Data Ora Semestrul Modalitatea de examinare Disciplina Titular disciplină Sala
Conform instrucțiunilor de
09.09.2019 12.00 II Practica de specialitate Conf.univ.dr.Cruceru Gica Aula 4
pe site
09.09.2019 10.30-11.00 I Examen scris-test grilă Informatică managerială Conf.univ.dr.Cruceru Gica Aula 5
Prof.univ.dr.Dragomir Pânzaru
10.09.2018 09.00-09.30 II Examen scris test-grila Managementul afacerilor Aula 5
Camelia
Prof.univ.dr.Dragomir Pânzaru
10.09.2019 9.30 I Examen-scris Managementul organizaţiilor publice
Camelia Cristina Sala 2
Prof.univ.dr.Dragomir Pânzaru
10.09.2019 9.30 II Examen scris Comunicare și negociere în afaceri
Camelia Sala 2
10.09.2019 11.30 I Examen-scris Etica în afaceri Prof. univ.dr. Pânzaru Stelian Aula 2
10.09.2019 11.30 II Examen scris Managementul calităţii Prof.univ.dr.Pânzaru Stelian Aula 2
11.09.2019 10.00 I Examen-oral Limbă străină pentru afaceri (engleză) Lect.univ.dr. Ana Munteanu Lab.lb.st.
12.09.2019 13.00 II Examen scris Managementul IMM-urilor Prof.univ.dr.Ştefănescu Roxana Aula 2
10.30 -grupa
12.09.2019
I Examen-scris Contabilitate financiară (Opt.) Lect.univ.dr. Manea Delia Aula 2
201+202
12.09.2019 10.30 grupa 203 I Examen-scris Contabilitate de gestiune (Opt.) Lect.univ.dr. Manea Delia Aula 4
12.09.2019 12.30-13.00 I Examen scris-test grilă Managementul operaţional Prof.univ.dr.Ştefănescu Ana Roxana Aula 5
12.09.2019 12.30-13.00 II Examen scris test-grila Managementul producţiei Prof.univ.dr.Ştefănescu Roxana Aula 5
13.09.2019 10.30-11.00 I Examen scris-test grilă Managementul proiectelor Prof.univ.dr. Doval Elena Aula 5
11.00-11.30
13.09.2019 II Examen scris test-grila Finanțele întreprinderilor (Opt.) Prof.univ.dr. Doval Elena Aula 5
(grupa 202+203)
11.00-11.30 grupa
13.09.2019 II Examen scris test-grila Management financiar (Opt.) Lect.univ.dr. Negulescu Oriana Aula 5
201
Decan Secretar șef
Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu Camelia Jugănaru
NOTĂ:
- EXAMENELE RESTANTE VOR PUTEA FI SUSŢINUTE NUMAI CU ACHITAREA TAXEI AFERENTE ŞI A COMPLETĂRII CERERII DE REEXAMINARE