Sunteți pe pagina 1din 4

2019 -2020

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ


Str. Balta Albina,nr. 9, sector 3, București

SIMULARE 2(TEZĂ) - EVALUARE NAȚIONALA LA MATEMATICĂ


CLASA a VIII-a, NOIEMBRIE 2019
 Se acordă 10 puncte din oficiu
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timp de lucru 2 ore.

SUBIECTUL I – pe foaia de teză se scriu doar rezultatele (30 puncte)


1. Rezultatul calculului 6: 2 ∙ 3 este…………………………………………..………………
2. Numărul de numere întregi din intervalul [−√10; 2) este…………..…………………….
3. Media geometrică a numerelor 𝑥 = √7 + √3 și 𝑦 = √7 − √3 este egală cu…………….
√2
4. Rezultatul calculului (√2)−1 − este…………………………………………………….
2

5. Fie cubul 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ .Măsura unghiului dintre dreptele 𝐵𝐶 și 𝐵′𝐷′ este egală cu……
6. Pe planul pătratului 𝐴𝐵𝐶𝐷, cu 𝐴𝐵 = 10√3 cm, se ridică perpendiculara 𝑀𝐴 = 10 cm.
Lungimea segmentului 𝑀𝐵 este egală cu…………………………………………………

SUBIECTUL II– pe foaia de teză se scriu rezolvările complete (30 puncte)


1. Desenați, pe foaia de teză, o piramidă patrulateră regulată 𝐸𝐺𝐼𝑃𝑇.
5 7 5 6
2. Calculați √24 ∙ ( − ) − √54 ∙ ( − ) − √48.
√3 √2 √3 √2

3. Fie 𝑝 = (2𝑥 − 5)2 + (5𝑥 + 2)2 − 29 ∙ (𝑥 − 2√2) ∙ (𝑥 + 2√2). Arătați că 𝑝 este număr natural.
2𝑥−1
4. Fie mulțimile 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ| − 3 ≤ < 5} și 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ| |𝑥 − 7| < 4}.
3

Determinați numărul de elemente din mulțimea (𝐴 ∩ 𝐵) ∩ ℤ

5. Fie 𝑎 = √28 + 10√3 + √(√3 − 2)2

a) Arătați că 𝑎 = 7
𝑎
b) Determinați mulțimea 𝑀 = {𝑥 ∈ ℤ| ∈ ℤ}.
2𝑥+1
2019 -2020
LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ
Str. Balta Albina,nr. 9, sector 3, București
SUBIECTUL III– pe foaia de teză se scriu rezolvările complete (30 puncte)
1. În figura 1, avem cubul 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cu 𝐴𝐵 = 6 cm, 𝑀 mijlocul lui (𝐴′ 𝐷′ ) și 𝑁 mijlocul lui
(𝐷′ 𝐶 ′ ).
a) Calculați perimetrul triunghiului 𝐷𝑀𝑁
b) Arătați că 𝐴𝐶 ∥ (𝐵𝑀𝑁)
c) Aflați sinusul unghiului dintre dreptele 𝐴′𝐶′ și 𝐷𝑁.
D’ N C’

Figura 1 M

A’ B’

D C

A B

2. Pe planul rombului 𝐴𝐵𝐶𝐷 se ridică perpendiculara 𝑃𝐴 = 6 cm. Dacă 𝐴𝐵 = 8 cm și 𝑚(∡𝐴) = 600 ,


atunci:
a) Calculați aria lui 𝐴𝐵𝐶𝐷.
b) Demonstrați că 𝐵𝐷 ⊥ (𝑃𝐴𝐶)
c) Calculați distanța de la 𝑂 la 𝑃𝐶, unde 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷 = {𝑂}.

D C

O
A
B
2019 -2020
LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ
Str. Balta Albina,nr. 9, sector 3, București
Barem de corectare - Simulare 2 (TEZĂ)
Subiectul I:

1 2 3 4 5 6
9 5 2 0 450 20

Subiectul II:

1) Desen……………………………………………………..………………….4 p

Notatie……………………………………………………………………….1 p

2) a) Desfacerea parantezelor……………………………..…………………….....2 p

Finalizare: −5√2…………………………………………………………….3 p

3) (2𝑥 − 5)2 = 4𝑥 2 − 20𝑥 + 25……………………………………….……....1p

(5𝑥 + 2)2 = 25𝑥 2 + 20𝑥 + 4…………….………………………………... 1p

(𝑥 − 2√2) ∙ (𝑥 + 2√2) = 𝑥 2 − 8……………………………………….…...1p

Finalizare 261 ∈ ℕ……………………………………………………..…….2p

4) 𝐴 = [−4; 8)…………………………………………………………………..1p

𝐵 = (3; 11)…………………………………………………………….….….1p

𝐴 ∩ 𝐵 = (3; 8)………………………………………………………………..2p

𝐶𝑎𝑟𝑑[(𝐴 ∩ 𝐵) ∩ ℤ] = 4………………………………….……………….…..1p

5) a) √28 + 10√3 = 5 + √3………………………….…………………………...2p

√(√3 − 2)2 = |√3 − 2| = 2 − √3……………………..………………….….2p

𝑎 = 7………………………………………………………………………….1p

b) 2𝑥 + 1 ∈ 𝐷7 = {−7; −1; 1; 7}………………………………………………..2p

𝑀 = {−4; −1; 0; 3}…………………………………………………………...3p


2019 -2020
LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ
Str. Balta Albina,nr. 9, sector 3, București
Subiectul III:
1) a) 𝑀𝑁 = 3√2…………………………………………….………………….……..1p

𝐷𝑁 = 3√5…………………………………………………………………….....1p

𝐷𝑀 = 3√5……………………………………………………………………….1p

𝑃∆𝐷𝑀𝑁 = 3√2 + 6√5……………………………………………………………..2p

b) 𝐴𝐶 ∥ 𝑀𝑁………………………………………………………………….……....2p

𝑀𝑁 ⊂ (𝐵𝑀𝑁)…………………………………………………………………….1p

𝐴𝐶 ⊄ (𝐵𝑀𝑁)……………………………………………………………….……1p

𝐴𝐶 ∥ (𝐵𝑀𝑁) …………………………………………………………………….1p

c) 𝐴′𝐶′ ∥ 𝑀𝑁………………………………………………………………………...1p

𝑀𝑁 ∩ 𝐷𝑁 = {𝑁}………………………………………………………………….1p

𝑠𝑖𝑛∡(𝐴′ 𝐶 ′ ; 𝐷𝑁) = sin ∡(𝑀𝑁𝐷)…………………………………………………..1p

9√2
∆𝐷𝑀𝑁 isoscel rezulta ca 𝑑(𝐷; 𝑀𝑁) = ………………………………………..1p
2

3√10
sin ∡(𝑀𝑁𝐷) = ……………………………………………………………….1p
10

2) a) 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝐴𝐷 ∙ 𝐴𝐵 ∙ sin 𝐴……………………………………………………….…3p

𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 32√3 cm2 ………………………………………………………………..2p

b) 𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶…………………………………………………………………………..1p

𝐵𝐷 ⊥ 𝑃𝐴…………………………………………………………………………...1p

𝐴𝐶; 𝑃𝐴 ⊂ (𝑃𝐴𝐶)…………………………………………..……………………....1p

𝐴𝐶 ∩ 𝑃𝐴 = {𝐴}…………………………………………………………………….1p

𝐵𝐷 ⊥ (𝑃𝐴𝐶)……………………………………………………………………….1p

c) 𝑑(𝑂; 𝑃𝐶) = 𝑂𝑇, 𝑢𝑛𝑑𝑒 T∈ (𝑃𝐶), ∆𝐶𝑇𝑂 ∼ ∆𝐶𝐴𝑃 (U.U.)………………………..1p


𝐶𝑇 𝑂𝑇 𝑂𝐶
= 𝐴𝑃 = 𝐶𝑃 ………………………………………………………………..……1p.
𝐶𝐴

𝐶𝑂 = 4√3 cm, 𝐶𝑃 = 2√57 cm…………………………………………………1p

12√19
𝑂𝑇 = ………………………………………………………………………..2p
19