Sunteți pe pagina 1din 1

Cum s-a ajuns la crearea ONU?

- Prezentați asemănări și deosebiri între Societatea Națiunilor și ONU


- Care sunt organele de conducere ale ONU?
- Care este misiunea ONU, așa cum derivă din Carta ei?

ONU a fost creat ca urmare a celui de-al Doilea război Mondial, deoarece Societatea Națiunilor
s-a dovedit a nu fi capabilă să împiedice izbucnirea conflictelor armate.
În anul 1945, delegații din 50 de ţări s-au întâlnit la San Francisco pentru a elabora ,,Carta
națiunilor unite”. Delegaţii au deliberat pe baza propunerilor elaborate de reprezentanţii Chinei,
Uniunii Sovietice, Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii la Dumbarton Oaks (SUA) în
perioada august – octombrie 1944.
Carta prezintă drepturile şi obligaţiile statelor membre şi stabileşte organele principale şi
procedurile ONU. A fost semnată la 26 iunie 1945 de reprezentanţii celor 50 de ţări.
Prin crearea ONU, statele membre se asigurau că obiectivele descrise în ,,Carta națiunilor unite”
sunt respectate și vor fi evitate viitoare conflicte militare sau de oricare altă natură.