Sunteți pe pagina 1din 2

Tabelul 7.

4 Caracteristicile mecanice şi stările de livrare ale aliajelor de aluminiu turnate în


piese (STAS 201/2-80)
CARACTERISTICI MECANICE
Limita de Rezistenţa la Alungirea
Marca Starea de curgere R Duritatea Brinell
po,2 rupere Rm A5%
Aliajului livrare N/mm2.min N/mm2 min 10/1000/30 min.
minim
1 2 3 4 5 6
M 90 160 2 60
ATCSi10Mg
TF 150 220 1 80

unde: M - fără tratament termic;


TF – tratament de punere în soluţie, urmată de călire şi îmbătrânire artificială

Tabelul 7.5 Compoziţia chimică a aliajelor de aluminiu, turnate în piese STAS 201/2-80
Marca aliajuluiCOMPOZIŢIA CHIMICĂ % IMPURITĂŢI%
Alte Si Mg Mn Zn Cu Ni Pb Sn Ti Alte elemente
Cu Si Mg Mn ele- Al Fe
Fiecare Toal
mente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9,0 0,2 0,2
ATCSi10Mg - - rest 0,7 - - - 0,3 0,1 0,1 0,05 0,05 0,2 0,05 0,2
… … …

Tabelul 7.6 Tratament termic pentru aliaje de aluminiu turnate în piese STAS 201/2-1980
Marca aliajului Starea de livrare Regim de tratament termic
0 1 2
Punere în soluţie la 520-5300C/3-6h, urmată de
ATCSi10Mg TF răcire în apă caldă şi îmbătrânire artificială la 160-
1700C/8-10h

Forme, dimensiuni şi mase


Rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere, limita de curgere şi duritatea sunt
caracteristici obligatorii la livrare. În funcţie de utilizarea pieselor în exploatare, pe bază de
înţelegere se poate executa încercarea la încovoiere prin şoc, analiza chimică şi microstructura.
Forma şi dimensiunile pieselor turnate trebuie să corespundă standardelor de produs,
desenelor de execuţie, modelelor, şabloanelor sau piesei ce se vrea realizată (în cazul de faţă:
carcasa).
Aspectul, defectele de turnare şi corectările admise sunt funcţie de procedeul de turnare
adoptat. Piesele turnate trebuie să fie curăţate, debavurate şi netezite de asperităţi şi să nu prezinte
defecte care să influenţeze utilizarea în exploatare sau să îngreuneze prelucrarea. Defectele mici
locale pot fi înlăturate cu procedeele şi în condiţiile stabilite de comun acord între beneficiar şi
producător, ţinând seama de: natura, mărimea şi frecvenţa de apariţie a defectului, asigurarea
condiţiilor de funcţionare şi de aspectul piesei.
Tabelul 7.7 Caracteristici tehnologice şi indicaţii de utilizare ale aliajului de aluminiu STAS
201/2-1980
Rezistenţa la
coroziune

crabilPrelu
Tendinţa Caracteristici

mareÎn apa de
În atmosferă
Marca Aspectul Indicaţii
de Rezistenţa mecanice la

itatea
aliajului suprafeţei de
fisurare la presiune temperaturi
lustruite utilizare
la cald înalte

0 1 2 3 4 5 6 7 8
piese cu
rezistenţă
ATCSi10Mg mică suficientă foarte bună bun bună slabă slabe
mecanică
bună

Piesele turnate se livrează în mod obişnuit în stare tratată termic. Tratamentul termic
pentru detensionare şi redresare trebuie să nu depăşească 250 oC pentru a nu se modifica
caracteristicile mecanice ale materialului. Dacă piesele se livrează fără tratament termic, acest
lucru se va specifica în comandă.
Tratamentele termice adecvate piesei analizate au drept scop înlăturarea tensiunilor
interne şi îmbunătăţirea proprietăţilor de uzinabilitate.
După turnare şi debavurare, se aplică un tratament termic de recoacere de detensionare,
ce constă în încălzirea pieselor la 200-250 oC, menţinerea şi răcirea lentă a acestora.
Acest tratament termic este necesar datorită faptului că după turnarea piesei are loc
răcirea neuniformă ceeace conduce la apariţia unor tensiuni interne.