Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Complex școlar
Cronos

Proiect de certificare a competențelor


profesionale pentru calificarea :
tehnician în turism

Profesor: Elev:
Paraschiv Daniela Carabinieru Adela Iuliana

București
-2012-
Turism religios în zona Moldovei

2
Cuprins

Argument...................................................................................................4
Capitolul I. Resursele turistice ale Moldovei...........................................5
1.1. Amplasare și istoric...........................................................................5
1.2. Relief.................................................................................................5
1.3. Clima.................................................................................................6
1.4. Hidrografie........................................................................................6
1.5. Vegetație și fauna..............................................................................6

Capitolul II. Turism religios în Moldova .................................................7


2.1 Turismul religios – aspecte generale...................................................7
2.2. Turismul religios în Moldova- produsul turistic religios...................8
a. Mănăstirea Văratec..............................................................................9
b. Mănăstirea Agapia..............................................................................9
c. Mănăstirea Neamț...............................................................................10
d. Mănăstirea Secu .................................................................................11
e. Mănăstirea Sihastria........................................................................... 12
2.3. Program turistic pentru Moldova..........................................................13
Concluzii ........................................................................................................16
Bibliografie ....................................................................................................17
Anexe...............................................................................................................18

3
Argument

Turismul religios este acel tip de turism care are ca scop vizitarea
edificiilor religioase cu implicaţii de ordin spiritual. Noţiunea de religios s-a dezvoltat de
la întelegerea motivaţiilor turiştilor. Diferenţa între această formă de turism şi altele o
constituie motivaţia religioasă a turiştilor, care optează să viziteze impunătoarele vestigii
arhitecturale și de cult din țara noastră.
Mănăstirile din Moldova sunt celebre pentru unicitatea, frumusețea și istoricul lor.
De altfel, zona este recunoscută pentru această latură spirituală. Astăzi, aceste mănăstiri
în Moldova reprezintă obiective turistice de mare importanță și atrag numeroși pelerini ce
vor să descopere miracolul credinței ortodoxe. Au un istoric interesant, cele mai multe
dintre ele fiind construite de către domnii Moldovei pentru mântuirea sufletului și în
semn de mulțumire pentru luptele câștigate.
Am ales acestă temă “Turism religios în zona Moldovei”, deoarece regiunea
Moldovei este una dintre cele mai semnificative zone din punct de vedere religios. Aici
se întâlnesc o parte din mănăstirile cele mai vechi și pline de istorie din țară. Acestă zonă
trebuie valorificată pentru a nu se pierde adevărată însemnătate, de aceea este necesar să
existe o mai mare promovare la nivel național, și de ce nu, și la nivel internațional, pentru
că țara are potențialul turistic pe care străinul îl caută. Mănăstirile din Moldova au o
arhitectură aparte, picturile sunt deosebite și dau impresia de viu, iar peisajul natural
întregește tabloul acestor lăcașe de cult ce ar trebui să facă parte din itinerariul fiecărui
turist.
Lucrarea de față va fi compusă din două părți și anume: în prima parte Date
generale despre regiunea Moldova în care se va pune accentul pe prezentarea generală a
regiunii Moldova, a istoriei, a faunei și florei, a cetăților medievale, apoi se fac precizări
despre turismul religios în general, urmat de prezentarea mai amănunțită al acestuia la
nivelul României prin evidențierea principalelor mănăstiri din zona Moldovei, urmate de
fotografii sugestive. În partea a doua a lucrării Analiza ofertei de turism religios în zona
Moldova se vor expune două oferte turistice pentru mănăstirile din Moldova, puse la
dispoziție de două agenții diferite, în care se va observa traseul, modul în care este
realizat programul pentru a cuprinde cât mai multe mănăstiri, dar și prețul acestora,
pentru a oferi diversitate în alegere turiștilor.

4
Capitolul I. Resursele turistice ale Moldovei

1.1. Amplasare și istoric


Moldova este regiunea din nord-estul României, cuprinzând teritoriul rămas din
Principatul Moldovei după pierderea în 1776 a regiunii de nord-vest numită Bucovina și
în 1812 a jumătății de răsărit din Principat numită Basarabia (Republica Moldova) 1.
Regiunea Moldova este alcătuită din următoarele județe: Iași, Vaslui, Galați, Botoșani,
Neamț, Bacău, Vrancea și Suceava.
Se poate considera că bazele turismului în Moldova, au fost puse încă din Evul
Mediu, atunci când domnitorii Moldovei au ctitorit edificii culturale şi militare, devenite
ulterior obiective turistice de interes naţional 2. De exemplu, Cetatea Neamţ a fost pentru
mult timp un centru al universului local, favorizată fiind şi de bogăţia naturală a ţinutului,
ceea ce a determinat dezvoltarea vieţii economice şi spirituale în aşezările din jurul ei. Se
cunoaște că Ştefan cel Mare, în semn de recunoştinţă pentru ajutorul divin, a construit
câte o mânăstire după fiecare război. Istoria glorioasă, farmecul locurilor şi blândeţea
oamenilor au fost evocate în operele personalităţilor spirituale ale neamului. Multitudinea
de edificii construite, atât în scop religios, cât și în scop militar, au fost bine păstrate în
timp, astfel încât în zilele noastre reprezintă puncte de interes turistic.

1.2 Relief
Pentru cei care aleg zona Moldovei în perioada de concediu există și alte
activități, nu numai cele relegioase și anume pot vizita: masivele muntoase Rarău,
Giumalău și Călimani, rezervația de magnolii din Botoșani, Parcul Național (5200 ha) din
masivul Ceahlău și Stațiunea Durău (jud.Neamț), Potgoria Cotnari, Catedrala
Metropolitană și Biserica Sf. Nicolae (Iași), stațiunile Slănic Moldova, Târgul Ocna
(unde se află cel mai mare sanatoriu subteran din Europa aflat în interiorul unei mine de
sare) și Poiana Sărată (renumite pentru tratamentul în bolile digestive), potgoriile Huși
(județul Vaslui) și așa mai departe.

1.3 Clima
1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
2
http://www.b-and-b.ro/ro/moldova.php

5
Zona deluroasă a nordului Moldovei se caracterizează prin veri răcoroase și
precipitații abundente, și prin ierni geroase cu cantități de zăpadă semnificative.

1.4. Hidrografie
Râurile cele mai importante sunt Siretul care are un curs de vărsare în România de
576 km, și afluenții săi (Buzăul, Bistrița, Moldova, Bârlad și alții mai mici) și Prutul care
are un curs de vărsare în România de 716 km.

1.5. Vegetație și faună


Zona de munte din E Carpaților Orientali este puternic împădurită, predominând
pădurile de rășinoase (brad, molid, pin) și rășinoase în amestec cu fagul (carpenul,
paltinul, stejarul, ulm), adăpostind o faună bogată predominaă de urși și lupi, împreună cu
alte animale precum: cerbul, jderul de pădure, viezurele, mistrețul, căprioara, pisica
sălbatica etc, dar și păsări precum: cocoșul de pădure, sturzul, potirnichea, pițigoiul de
livadă, dropia, grurul, acvila, șorecarul.
Moldova este o regiune bine dezvoltată atât din punct de vedere agricol, cât și
industrial, având suprafețe extinse de plantații de viță-de-vie și pomi fructiferi. Zona este
recunoscută pentru comerțul cu băuturi alcoolice, în special vin. Industriile predominante
ale Moldovei sunt: cea a lemnului, industria chimică, industria construcțiilor de mașini,
industria materiilor de construcții, dar și produse farmaceutice. .Subsolul conține
zăcăminte de petrol, gaze naturale și cărbuni, zonele de extracție cele mai importante
fiind: Comănești, Moinești, Berca, Jugureanu.
Mănăstirile din Nordul Moldovei reprezintă cel mai important punct de atracție al
regiunii, despre acestea va exista un subcapitol dedicat prezentării detaliate.

Capitolul II. Turismul religios în Moldova

6
2.1 Turismul religios – aspecte generale
Această tehnică se practică încă de la începuturile omenirii, când oamenii
credincioși plecau spre cultele religioase pentru a se ruga și pentru a se îmbogăți spiritual.
Aceste călătorii se făceau spre alte zone decât cea de reședință, deoarece existau prea
puține lăcașe de cult la vremea aceea și erau oarecum necesar să plece în călătorie. În
prezent nu mai ne confruntăm cu această problemă, deoarece există o multitudine de
edificii reliogioase, iar omul trebuie doar să aleagă zona în care vrea să călătorească. Se
spune că religia ar fi considerată cea mai veche formă de călătorie non economică, pentru
că reprezintă un motiv integrant pentru a întreprinde călătorii.
Dezvoltarea turismului religios a luat amploare în ultimele decenii, când oamenii
au început să valorifice importanța edificiilor religioase atât la nivel național, cât și la
nivel internațional, de cele mai multe ori se optează pentru cel din urmă, pentru că pe
lângă vizita religioasă propriu-zisă se mai pot face și alte vizite a regiunii unde călătoresc,
descoperind alte teritorii și alte obiceiuri față de cele din țara din care provin.
Un aspect important al turismului religios este acela că acesta implică din partea
turiştilor un anumit nivel de instruire şi de cultură pentru a putea aprecia obiectivele din
punct de vedere al arhitecturii, al valorii şi semnificaţiilor spirituale. Pentru cei care nu au
o bază minimă de cunoștințe le este foarte greu să înțeleagă, însă acest lucru nu mai
reprezintă o prioritate, pentru că agențiile întotdeauna au pregătite ghizi pentru a le putea
explica semnificațiile edificiilor.
Turismul religios este acel tip de turism care are ca scop vizitarea edificiilor
religioase cu implicaţii de ordin spiritual. Noţiunea de religios s-a dezvoltat de la
înţelegerea motivaţiilor turiştilor. Diferenţa dintre această formă de turism şi altele o
constituie motivaţia religioasă a turiştilor, de aceea formele de manifestare ale turismului
religios sunt diverse:
a. Vizite la lăcaşurile sfinte
Aceste vizite sunt cele obișnuite, în care omul merge să viziteze și să intre în contact cu
lumea religioase, se desfășoară pe parcursul a câtorva ore sau chiar o zi, apoi pleacă în
căutarea altor locuri de vizitat.
b. Pelerinaje religioase

7
Pelerinajul este o constantă a umanităţii, având motivaţii multiple şi semnificaţii
spirituale profunde, când este trăit intens şi înţeles corect, deoarece pelerinii sunt oameni
care doresc nu numai să viziteze, ci şi să venereze locurile sfinte biblice, mormintele
martirilor, moaştele sfinţilor, icoane făcătoare de minuni sau locuri unde trăiesc mari
duhovnici renumiţi3, fiind momentul în care se regăsesc pe ei însuși. El este un act
religios, prin excelență, asemănător oricărui alt mod de exprimare a sentimentului
religios. Am spune chiar că este cel mai vechi act religios din istoria omenirii. Și totuși,
pelerinajul nu este o simpla expresie a credinței, ci căutare plină de sens a lui Dumnezeu
care este izvorul deplin al credinței4.
c. Tabere religioase pentru tineret
Taberele religioase pentru tineret se desfăşoară în toată lumea în perioada de vară. Este
un prilej foarte bun pentru cei tineri de a învăța semnificațiile religioase, de a se îmbogăți
spiritual și de ce nu de a avea o experiența plăcută.
Se poate vorbi de două mari tendinţe de călătorii:
 Călătorie unifuncţională, care are un singur scop de natură religioasă. Un
exemplu foarte bun în cazul României sunt călătoriile religioase efectuate la
lăcaşuri cu icoane făcătoare de minuni: mănăstirea Neamţ, mănăstirea Agapia,
Sihăstria sau Nicula. Participantul la acest gen de călătorie este strict pelerinul.
 Călătorie plurifuncţională, care îmbină aspectele religioase ale călătoriei cu cele
strict culturale, şi care permit vizitarea unui număr mai mare de obiective turistice.
Participantul la această călătorie poate fi orice om.

2.2. Turismul religios în Moldova- produsul turistic religios

Din cele mai vechi timpuri religia a fost foarte importantă în viaţa oamenilor, iar
România este o țară cu o puternică tentă religioasă, având numeroase lăcașe de cult.
Acestea trebuie valorificate la un nivel înalt, deoarece reprezintă simboluri țării, turiștii
vin în țara noastră pentru a ne cunoaște istoria și locurile. Multe din bisericile sau
mănăstirile româneşti sunt monumente arhitectonice şi artistice, considerate atracţii
turistice, de aceea există foarte multe agenții de turism care au introdus în programul lor
3
http://dmradulescu.ecosapiens.ro/pelerinajul/
4
http://www.crestinortodox.ro/diverse/pelerinajul-calatorie-spre-viata-sfintenie-91071.html

8
și turismul religios, dovedindu-se a fi chiar o adevărată afacere din punct de vedere
economic.
În continuare vom prezenta pe scurt o parte din mănăstirile importante din
regiunea Moldova, care sunt deschise tuturor celor care doresc să le viziteze.

a. Mănăstirea Văratec
Este cea mai mare mănăstire ortodoxă de maici din România, având în total peste
400 de maicuțe. Este situată la o distanță de 12 km de orașul Târgu Neamț și la 40 km de
municipiul Piatra-Neamț. A fost fondată în 1785 sub hramul Adormirea Maicii
Domunului. Arhitectura îmbină elementele tradiționale ale stilului moldovenesc cu unele
elemente arhitecturale ce au ajuns în Moldova la sfârșitul secolului al XVIII-lea și
începutul celui de-al XIX-lea. Biserica este în formă de navă, cu doua turle cilindrice al
căror acoperiș are forma de clopot, fiind o particularitatea a acesteia.

Sursă foto5

b. Mănăstirea Agapia
A fost ctitorită de Petru Rareș și de soția sa, între anii 1527-1538 sau 1541-1546.
Ea se află amplasată în mijlocul unei păduri aflată la o distanță de 3 km de satul Agapia.
Este o mănăstire ortodoxă de maici situată pe valea pârâului Agapia, la o distanță de 9 km
de orașul Târgu Neamț. A fost atacată și jefuită de nenumărate ori, fiind refăcută radical
în anii 1858-1862, fiind perioada în care interiorul bisericii a fost pictat de Nicolae

5
http://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-neamt/varatec

9
Grigorescu pe când avea doar 18 ani. Pictorul a folosit modele vii alese cu grijă pentru a
realiza portretele sale și s-a inspirat din operele marilor meșteri ai Renașterii (de exemplu
sculptura lui Donatello din Florența). Ca alt element interesant, trebuie spus că pentru
realizarea prorocului Daniel, din stânga registrului de sus al tâmpei, și-a făcut
autoportretul.

Sursă foto6

c. Mănăstirea Neamț
A fost ctitorită de Petru I Mușat în secolul al XIV-lea, fiind situată în comuna
Vânători-Neamț. Este o mănăstire ortodoxă de călugări din România, fiind una dintre cele
mai mari și cele mai vechi așezăminte monahale din Moldova, participând asfel la foarte
multe evenimente din istoria țării. Este somptuoasă, cu delicate efecte de culoare, strict
arhitectonică, ce rămâne o dovadă de maturizare a stilului arhitectonic moldovenesc,
închegat în timpul lui Ștefan cel Mare. Fațadele bisericii sunt acoperite cu decorul
caracteristic ctitoriilor acestui voievod: ferestre gotice, frize de discuri smălțuite, colorate
în verde, galben, brun.

6
http://www.turismland.ro/manastirea-agapia-neamt/

10
Sursă foto7

d. Mănăstirea Secu
Situată la aproximativ 22 km de orașul Târgu Neamț, pe valea pârâului Secu, ce
se deschide în stânga șoselei care duce spre Pipirig și Poiana Largului peste Muntele
Petru Vodă, păstrează acest vestigiu al vieții spirituale românești. Are aspectul unei
impresionante fortărețe, fiind înconjurată de ziduri impunatoare ce se îmbină la colțurile
incintei cu puternice turnuri de apărare. În interior se află și două paraclise: paraclisul
“Adormirii Maicii Domnului” și paraclisul “Sf. Nicolae”, unde se găsesc și raclele cu
osemintele a doi duhovnici renumiți Ieroschimonahul Vichenție Malau și
Ieroschimonahul Antim Găina, acestea pot fi vizitate de pelerini. Cea mai de preț icoană a
Mănăstirii Secu este Icoana Maicii Domnului din biserica mare, fiind adusă din Cipru și
oferită în anul 1647 de către domnitorul Vasile Lupu ca semn de prețuire deosebită față
de Mitropolitul Varlaam.

7
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-neamt-67899.html

11
Sursă foto8

e. Mănăstirea Sihastria
Este o mănăstire ortodoxă de călugări, cu hramul Nașterea Maicii Domnului și
este așezată în partea de nord a județului Neamț, la 22 km departare de orașul Târgu
Neamț, pe șoseaua ce duce spre Vatra Dornei. Șapte monahi ai Mănăstirii Neamț ar fi
întemeiat aici o mică sihastrie, în jurul anului 1640. Prin lucrările din 1824-1825,
realizate prin grija Mitropolitului Veniamin Costache și a starețului Domețian al
mănăstirilor Neamț și Secu, s-au ridicat actuala biserică de piatră, corpul de chilii de pe
latura sudică, turnul porții și turnul-clopotniță. În arhitectura, mănăstirea continuă cu
fidelitate stilul clasic moldovenesc care, în ciuda atâtor înnoiri și adăugiri, se menține
până în zilele noastre.

Sursă foto9

8
http://www.casaafetelor.ro/manastirea-secu/
9
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-sihastria-67905.html

12
2.3. Program turistic religios pentru zona Moldovei

Foarte puține agenții de turism prezintă programe separate pentru mănăstirile din
Moldova, se optează de cele mai multe ori pentru programul de vizită Moldova-
Bucovina, de aceea mai jos vom prezenta 2 agenții de turism cu două programe diferite
pentru ambele zone. Aceste agenții sunt Del Mar Travel și Mav Turism.

NORDUL MOLDOVEI – IAȘI

Ziua 1: Luni, 18 Iulie

Ora 7.00 plecare din  București - parcare Cina ( Biblioteca Universitară) cu autocarul pe traseul :
Ploiești  –Buzău – Râmnicu Sărat – Focșani – Mărășești  (vizitarea Mausoleului) – Adjud –
Bacău – Roman – Hanul Ancuței – dejun pe cont propriu – Fălticeni – Suceava – cazare Hotel
Continental Arcațul 3***ora 19. La ora 20.30 cină la restaurantul Hotelului Arcașul  3***.

Ziua 2: Marți, 19 Iulie

Ora 8.00 mic dejun bufet suedez. Plecare cu autocarul pe traseul : Ilișești – Mănăstirea Humor –
Mănăstirea Voroneț – Vama – Mănăstirea  Moldovița – Obcinele Bucovinei– Mănăstirea
Sucevița – Marginea – Ceramică neagră( vizitare) – Rădăuți – dejun pe cont propriu și vizitare –
Mănăstirea Putna ( vizitare ) – Rădăuti – Suceava – cazare și cină la Hotelul Arcașul 3*** ora
20.30.

Ziua 3: Miercuri, 20 Iulie

Ora 8.00 mic dejun bufet suedez. Plecare cu autocarul pe traseul : Cetatea Sucevei – Mănăstirea
Dragomirna – Fălticeni – Târgu Neamț – Mănăstirea Secu – Mănăstirea Sihastria – Mănăstirea
Neamț– Humulești – Casa memorială Ion Creangă – Cetatea Neamțului – Casa Arcașului – dejun
pe cont propriu – Agapia – Văratec – Piatra Neamț -  cazare și cină hotel Ceahlău 3*** , ora
20.30, cu muzică și dans.

Ziua 4: Joi, 21 Iulie

Ora 7.30 mic dejun bufet suedez. Plecare cu autocarul pe traseul : Roman – Târgu Frumos – Iași –
Parcul Copou – Teiul lui Eminescu – Bojdeuca lui Creangă – dejun pe cont propriu la Terasele
din centru – Mitropolia  - Biserica Trei Ierarhi ( Vasile Lupu ) – Biserica Golia – Roman – Piatra
Neamț– cazare și cină cu muzică și dans la Hotel Ceahlău 3*** la ora 20.30.

Ziua 5: Vineri, 22 Iulie

Ora 8.00 mic dejun bufet suedez. Plecare cu autocarul pe traseul : Bacău – Onești – Poiana Sărată
– ( popas la mici și bere) – Pasul Oituz – Târgu Secuiesc – Brașov– dejun pe cont propriu  și
vizitare – Predeal – Sinaia – Ploiești – Bucuresti. Sosire la Cina ora 21.

13
Loc în cameră dublă Loc în cameră single Copil 0-6 ani Copil 7-11 ani

885 lei 1011 lei 425 lei 556 lei

Prețul include:
·    transport cu autocarul, clasificat 3*, cu climatizare;
·    2 cazări cu demipensiune, la hotel Continental Arcașul 3* ;
·    2 cazări cu demipensiune, la hotel Ceahlău 3*;
·    ghid însoțitor din partea agenției pe traseu.

MĂNĂSTIRILE DIN NORDUL MOLDOVEI

Ziua 1. București – Focșani - Bacău – Tupilați (372 km).


Plecare dimineața cu autocarul pe traseul: București - Urziceni – Focșani - Adjud - Bacău – Tupilați.
Cazare și cină la Hanul Ancuței. După unele documente păstrate, vechiul han ar data încă din secolul
al XVIII-lea, când se pare că și-a deschis porțile pentru negustorii aflați în trecere spre Roman,
Suceava sau spre Iași. Clădirea nouă oferă relaxare într-o atmosferă caldă, coborâtă parcă din
poveștirile lui Sadoveanu.
Ziua 2. Tupilați – Iași – Tupilați (220 km).
După micul dejun se pleacă spre Iași, fosta capitală a Moldovei. Aici se face un tur panoramic pentru
a admira principalele obiective turistice ale orașului: Piața Unirii, Primăria, Palatul Culturii (intrare
la Muzeul de istorie), Parcul Copou, Grădina Botanică (intrare), bojdeuca lui Creangă (opțional),
biserica Sf. Trei Ierarhi ( intrare), Mitropolia Moldovei și Bucovinei ce adăpostește moaștele Sf.
Parascheva, Teatrul Național Vasile Alecsandri, biserica Sf. Nicolae Domnesc (cea mai veche din
Iași), turnul și biserica Golia, Universitatea A.I.Cuza. Timp liber pentru servirea prânzului și vizite
individuale. În cursul după-amiezii se revine la Hanul Ancuței pentru cazare și cina festivă cu
lăutari.
Ziua 3. Tupilați - Piatra Neamț - Bicaz - Sihastria - Tîrgu Neamț - Humulești - Agapia
- Suceava (240 km).
După micul dejun se pleacă spre zona de munte pe traseul: Piatra Neamț, barajul Bicaz
(scurtă oprire), Cheile Bicazului unde se face o plimbare prin defileu. Traseul continuă spre
nord, pe malul lacului Bicaz și ocolind masivul Ceahlău spre Poiana Teiului și mănăstirile
Secu și Sihastria. Ajunși în Târgu-Neamț se servește prânzul apoi se vizitează Casa
memorială Ion Creangă din Humulești și Cetatea Neamțului, ale cărei ziduri impresionează
și astăzi prin măreția lor și prin trecutul istoric, plin de glorie și de legende. După două
scurte opriri la mănăstirile Agapia și Văratec se pleacă spre Suceava, prin Fălticeni. Cazare
hotel/pensiune 3*.
Ziua 4. Suceava - Dragomirna - Ciprian Porumbescu - Gura Humorului – Voroneț (75
km).
Mic dejun, apoi se face un tur panoramic de oraș cu opriri la Cetatea de Scaun a Sucevei,
biserica Domnească, Hanul Domnesc - Muzeul de Etnografie al Bucovinei, apoi se pleacă
spre Mitocul Dragomirnei unde se vizitează celebra mănăstirea de aici (singura fără pictură
exterioară). De aici se pleacă spre Ciprian Porumbescu unde se vizitează Casa Memorială a

14
compozitorului bucovinean. Traseul continuă spre Gura Humorului, unde se face cazarea.
De aici se vizitează mănăstirea Humor (prima mănăstire cu pictură exterioară) și apoi
mănăstirea Voroneț considerată una din cele mai valoroase mănăstiri ale Moldovei,
cunoscută mai ales datorită frescei "Judecata de apoi" și a celebrului "albastru de Voroneț".
În funcție de timpul rămas la dispoziție se vizitează Muzeul Obiceiurilor Populare din
Bucovina. Cazare și cină în Gura Humorului - hotel 3*.
Ziua 5. Gura Humorului - Cacica - Solca - Arbore – Rădăuți - Putna - Marginea –
Sucevița – Moldovița (200 km).
Mic dejun. Plecare cu autocarul spre Cacica unde se vizitează salina și catedrala catolică,
apoi se trece prin Solca și se vizitează mănăstirea Arbore. În Rădăuți se servește masa de
prânz, după care se pleacă spre Putna. Aici se vizitează mănăstirea ce adăpostește
mormântul lui Ștefan cel Mare și chilia lui Daniil Sihastru. La întoarcere se face o scurtă
oprire în comuna Marginea, singura localitate unde se realizează renumita ceramică neagră.
La un atelier de aici se va putea urmări întregul procesul tehnologic: pregătirea lutului,
modelarea, decorarea prin lustruire și procesul final de ardere. Drumul continuă spre
Sucevița și Moldovița, unde se vizitează cele mai mari biserici pictate din Bucovina ambele
intrate în patrimoniul mondial. Cazare hotel 3* în Gura Humorului.
Ziua 6. Gura Humorului - Fălticeni - Bacău – București (490 km).
După micul dejun se pleacă spre București pe traseul Gura Humorului - Fălticeni - Roman -
Buzău – București. Sosire în București în cursul serii.
Preț/pachet/persoană:
- loc în cameră dubla 399 EUR / persoană (pentru grup de minim 35 persoane:),
- supliment cameră single - 100 EUR / persoană;
- diferență grup 30-34 persoane: 25 EUR / persoană;
- diferență grup 25-29 persoane: 60 EUR / persoană.

Aceste două agenții Del Mar Travel10 și Mav Turism11 prezintă două programe
pentru turism religios. Se observă că fiecare optează pentru un alt traseu, pentru un alt
număr de zile, dar și pentru un alt buget. Ambele recurg la deplasarea cu autocarul, fiind
și modalitatea cea mai la îndemână.
În urma analizei desfășurată pe Internet am descoperit că majoritatea agențiilor
optează pentru programe turistice alăturate a celor două regiuni Moldova și Bucovina,
însă turistul poate să opteze și pentru vizitarea pe cont propiu ce presupune realizarea
unui program în maniera în care dorește, nefiind obligat să parcurgă circuitul pe care
agențiile le pun la dispoziție.
Programul celor două agenții de turism este unul foarte încărcat, încercând să
acopere cât mai multe locuri și lăcașe de cult. Este un circuit care pune foarte bine în

10
http://www.delmar-travel.ro/component/content/article/86/1312-circuit-romania-nordul-moldovei-
2011.html
11
http://www.clubafaceri.ro/21811/circuite-interne--manastirile-din-nordul-moldovei-46422.html

15
valoare unicitatea acestor locuri, turistul se va întoarce acasă mult mai îmbogățit atât
spiritual, cât și intelectuaal, pentru că zona este plină de semnificații care au dăinuit în
timp.

Concluzii

În România este o abundență a arhitecturii religioase, a orașelor medievale și a


castelelor, ceea ce oferă oportunitatea turistului să le descopere frumusețea . În general,
turismul diversificat în România se concentrează asupra peisajelor naturale, a istoriei sale
bogate, dar și a edificiilor impunătoare, având de asemenea o contribuție importantă la
economia țării.
Regiunea Moldova este una dintre cele mai puternice regiuni din punct de vedere
religios. Este regiunea în care există o mulțime de mănăstiri care au reușit să reziste de-a
lungul timpului, înfruntând nenumărate evenimente din istoria țării. Anual agențiile de
turism organizează excursii spre această zonă, încercând să ilustreze cât mai bine zona,
de aceea cele două agenții alese mai sus pun la dispoziția turiștilor un program care să
acopere toată zona Moldovei și inclusiv zona Bucovinei, pentru că de cele mai multe se
optează pentru parcurgerea celor 2 zone, fiecare având altceva de oferit. Pentru a vizita
aceste zone religioase trebuie să existe o bază minimă de cunoștiințe referitoare la religie,
istorie și arhitectură pentru că dacă nu vor exista ghizi semnificația acestor locuri nu va fi
înțeleasă.
Turismul religios în zona Moldovei este într-o continuă creștere, turiștii anual se
îndreaptă spre aceste locuri, ceea ce înseamnă că încă se mai valorifică locurile acestei
țări. Consider că agențiile de turism ar trebui să introducă cât mai multe oferte pentru
turism religios la prețuri cât mai accesibil pe toată durata anului, pentru că acestă

16
procedură cu siguranță va fi un succes. Este nevoie de o mai bună promovare a turismului
religios în România.

Bibliografie

1. http://www.b-and-b.ro
2. http://dmradulescu.ecosapiens.ro
3. http://www.casaafetelor.ro
4. http://www.clubafaceri.ro
5. http://www.creștinortodox.ro
6. http://www.delmar-travel.ro
7. http://www.romanianmonasteries.org/ro
8. http://www.turismland.ro
9. http://ro.wikipedia.org

17
Anexe
Harta turistică a Moldovei

Viticultura

18
Mănăstirile din Moldova

Peisaj din zona Moldovei

19
20