Sunteți pe pagina 1din 8

Ecuatia de gradul al II-lea

Forma generala: 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 unde a,b si c ∊ ℝ si 𝑎 ≠ 0

Pentru rezolvarea acestui tip de ecuatie vom proceda in modul urmator:

1) Identificam coeficientii : a,b si c


2) Calculam determinantul : “Δ” (Δ se citeste delta)
𝜟 = 𝒃𝟐 − 𝟒 · 𝒂 · 𝒄
3) Se determina valorile (solutiile) 𝑥1 𝑠𝑖 𝑥2
−𝑏 + √Δ
𝑥1 =
2·𝑎

−𝑏−√Δ
𝑥2 =
2·𝑎
4) Se scriu solutiile: 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒: 𝑥 ∊ {𝑥1 , 𝑥2 }
5) Daca ni se cere sa si descompunem relatia atunci:

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )

!!!! Mare atentie:


a) Daca 𝜟 < 𝟎 atunci nu avem solutii reale si nu putem rezolva pentru
nivelul clasei a VIII-a
b) Daca 𝜟 = 𝟎 vom avea o singura solutie adica 𝑥1 = 𝑥2
c) Daca 𝜟 > 𝟎 atunci avem 2 solutii reale pe 𝑥1 𝑠𝑖 𝑥2 .
Exercitii rezolvate:

1) Determinati solutiile urmatoarelor ecuatii:


a) 𝑥 2 + 5𝑥 + 6 = 0
Pas 1: identificam coeficientii
a=1
b=5
c=6

Pas 2 : calculam Δ
𝛥 = 𝑏2 − 4 · 𝑎 · 𝑐
𝛥 = 52 − 4 · 1 · 6
𝛥 = 25 – 24
𝛥 =1

Pas 3 : Determinam pe 𝒙𝟏 𝒔𝒊 𝒙𝟐.


−𝑏 + √Δ −5 + √1 −5 + 1 −4
𝑥1 = = = = = −2
2·𝑎 2·1 2 2
−𝑏 − √Δ −5 − √1 −5 − 1 −6
𝑥2 = = = = = −3
2·𝑎 2·1 2 2

Pas 4: scriem solutia finala


Solutie: 𝑥 ∊ {−2, −3}

Pas 5 (de multe ori este optional) scriem forma descompusa:

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )
𝑥 2 + 5𝑥 + 6 = (𝑥 + 2)(𝑥 + 3)
b) 𝑥 2 + 4𝑥 − 12 = 0
Pas 1: identificam coeficientii
a=1
b=4
c=-12

Pas 2 : calculam Δ
𝛥 = 𝑏2 − 4 · 𝑎 · 𝑐
𝛥 = 42 − 4 · 1 · (−12)
𝛥 = 16 + 48
𝛥 = 64

Pas 3 : Determinam pe 𝒙𝟏 𝒔𝒊 𝒙𝟐.


−𝑏 + √Δ −4 + √64 −4 + 8 4
𝑥1 = = = = =2
2·𝑎 2·1 2 2
−𝑏 − √Δ −4 − √64 −4 − 8 −12
𝑥2 = = = = = −6
2·𝑎 2·1 2 2

Pas 4: scriem solutia finala


Solutie: 𝑥 ∊ {2, −6}

Pas 5 (de multe ori este optional) scriem forma descompusa:

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )
𝑥 2 + 4𝑥 − 12 = (𝑥 − 2)(𝑥 + 6)
c) 𝑥 2 − 5𝑥 − 14 = 0
Pas 1: identificam coeficientii
𝑎=1
𝑏 = −5
𝑐 = −14

Pas 2 : calculam Δ
𝛥 = 𝑏2 − 4 · 𝑎 · 𝑐
𝛥 = (−5)2 − 4 · 1 · (−14)
𝛥 = 25 + 56
𝛥 = 81

Pas 3 : Determinam pe 𝒙𝟏 𝒔𝒊 𝒙𝟐.


−𝑏 + √Δ 5 + √81 5 + 9 14
𝑥1 = = = = =7
2·𝑎 2·1 2 2
−𝑏 − √Δ 5 − √81 5 − 9 −4
𝑥2 = = = = = −2
2·𝑎 2·1 2 2

Pas 4: scriem solutia finala


Solutie: 𝑥 ∊ {−2,7}

Pas 5 (de multe ori este optional) scriem forma descompusa:

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )
𝑥 2 − 5𝑥 − 14 = (𝑥 + 2)(𝑥 − 7)
d) 2𝑥 2 − 3𝑥 − 5 = 0
Pas 1: identificam coeficientii
𝑎=2
𝑏 = −3
𝑐 = −5

Pas 2 : calculam Δ
𝛥 = 𝑏2 − 4 · 𝑎 · 𝑐
𝛥 = (−3)2 − 4 · 2 · (−5)
𝛥 = 9 + 40
𝛥 = 49

Pas 3 : Determinam pe 𝒙𝟏 𝒔𝒊 𝒙𝟐.


−𝑏 + √Δ 3 + √49 3 + 7 10 5
𝑥1 = = = = =
2·𝑎 2·2 4 4 2
−𝑏 − √Δ 3 − √49 3 − 7 −4
𝑥2 = = = = = −1
2·𝑎 2·2 4 4

Pas 4: scriem solutia finala


5
Solutie: 𝑥 ∊ { , −1}
2

Pas 5 (de multe ori este optional) scriem forma descompusa:

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )
5
2𝑥 2 − 3𝑥 − 5 = 2 (𝑥 − ) (𝑥 + 1)
2
= (2𝑥 − 5)(𝑥 + 1)
e) 6𝑥 2 + 7𝑥 − 20 = 0
Pas 1: identificam coeficientii
𝑎=6
𝑏=7
𝑐 = −20

Pas 2 : calculam Δ
𝛥 = 𝑏2 − 4 · 𝑎 · 𝑐
𝛥 = 72 − 4 · 6 · (−20)
𝛥 = 49 + 480
𝛥 = 529

Pas 3 : Determinam pe 𝒙𝟏 𝒔𝒊 𝒙𝟐.


−𝑏 + √Δ −7 + √529 −7 + 23 16 4
𝑥1 = = = = =
2·𝑎 2·6 12 12 3
−𝑏 − √Δ −7 − √529 −7 − 23 −30 −5 5
𝑥2 = = = = = =−
2·𝑎 2·6 12 12 2 2

Pas 4: scriem solutia finala


4 5
Solutie: 𝑥 ∊ { , − }
3 2

Pas 5 (de multe ori este optional) scriem forma descompusa:

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )
4 5 4 5
6𝑥 2 + 7𝑥 − 20 = 6 (𝑥 − ) (𝑥 + ) = 3 · 2 · (𝑥 − ) (𝑥 + )
3 2 3 2

= (3𝑥 − 4)(2𝑥 + 5)
f) 𝑥 2 + 6𝑥 + 9 = 0
Pas 1: identificam coeficientii
a=1
b=6
c=9

Pas 2 : calculam Δ
𝛥 = 𝑏2 − 4 · 𝑎 · 𝑐
𝛥 = 62 − 4 · 1 · 9
𝛥 = 36 – 36
𝛥 =0 vom avea o singura solutie

Pas 3 : Determinam pe 𝒙𝟏 𝒔𝒊 𝒙𝟐.


−𝑏 + √Δ −6 + √0 −6 + 0 −6
𝑥1 = = = = = −3
2·𝑎 2·1 2 2
−𝑏 − √Δ −6 − √0 −6 − 0 −6
𝑥2 = = = = = −3
2·𝑎 2·1 2 2

Pas 4: scriem solutia finala


Solutie: 𝑥 ∊ {−3}

Pas 5 (de multe ori este optional) scriem forma descompusa:

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )
𝑥 2 + 6𝑥 + 9 = (𝑥 + 3)(𝑥 + 3)
g) 𝑥 2 + 4𝑥 + 10 = 0
Pas 1: identificam coeficientii
a=1
b=4
c=10

Pas 2 : calculam Δ
𝛥 = 𝑏2 − 4 · 𝑎 · 𝑐
𝛥 = 42 − 4 · 1 · 10
𝛥 = 16 – 40
𝛥 = −24 nu vom avea solutii reale deorece 𝜟 este negativ

Pas 3 : Determinam pe 𝒙𝟏 𝒔𝒊 𝒙𝟐.


𝑁𝑢 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑐𝑢𝑚!

Pas 4: scriem solutia finala


Solutie: 𝑥 ∊ Ø