Sunteți pe pagina 1din 31

Diagrama Ishikawa

Diagrama Ishikawa

Diagrama Ishikawa
• Definitie
• Scop
• Ce este?
• Cum se construieste?
• Cu ce se construieste?
• Tips & Tricks
Diagrama Ishikawa

Definitie

Un instrument grafic care faciliteaza


explorarea și reprezentarea opiniilor
asupra surselor de variatie într-un proces.

(Numită și diagrama cauză – efect sau os


de pește)
Diagrama Ishikawa

Diagrama cauză - efect este un


instrument vizual utilizat pentru a organiza
logic, într-un mod sistematic, cauzele
cunoscute sau posibile, inclusiv sub-cauzele
unei anumite probleme sau ale unui efect
specific observat, prin reprezentarea grafică
pe niveluri din ce în ce mai detaliate.
Diagrama Ishikawa

• Diagrama cauză-efect - în "os de peşte"


(fishbone) sau Ishikawa - a fost dezvoltată de
inginerul japonez Kaouru Ishikawa (1986) cu
scopul de a determina şi defalca principalele
cauze ale unei probleme date
• Se realizează în grup, prin procesul de
brainstorming şi este utilizată pentru
identificarea cauzelor de bază.
• Se recomandă utilizarea acesteia doar atunci
când există o singură problemă, iar cauzele
posibile pot fi ierarhizate
Diagrama Ishikawa

• Obiectivul diagramei cauza- efect este


identificarea cauzelor posibile ce determină
apariția unei anumite probleme și/sau
stabilirea celei mai probabile caquze ale
respective probleme. Diagrama permite
identificarea cauzei fundamentale (cauză
rădăcină) și înțelegerea cauzelor normale
Diagrama Ishikawa

• Obiectivul principal al diagramei os de peşte


este ilustrarea grafică a legăturii dintre un
rezultat şi factorii ce au dus la apariţia acestuia.
Acest instrument are următoarele obiective
principale:

1. Determinarea cauzelor de bază ale unei


probleme.
2. Îndreptarea atenţiei către o problemă anume,
fără a recurge la plângeri şi discuţii irelevante.
3. Identificarea zonelor cu informaţii insuficiente.
Diagrama Ishikawa

• Efectul (o anumită problemă sau o


caracteristică / condiţie de calitate)
reprezintă "capul peştelui", iar cauzele şi
sub-cauzele potenţiale conturează
"structura osoasă a peştelui„
• Astfel, diagrama ilustrează într-o manieră
clară relaţiile dintre un anumit efect
identificat şi cauzele potenţiale ale
acestuia
Diagrama Ishikawa

Model 1
Diagrama Ishikawa

Scop
• Folosita pentru a ajunge la sursele cheie
care contribuie cel mai semnificativ la
problema examinata.

• Aceste surse sunt apoi țintite pentru


îmbunătățiri.

• Ilustrarea relațiilor dintre marea varietate a


posibilelor cauze ale efectului.
Diagrama Ishikawa

Ce este?
• Instrument de:
– Evaluare a calitatii

– Organizarea cunostiintelor

– Colectare a ideilor unui grup cu privire la o


tema

– Diagnosticare a unei probleme


Diagrama Ishikawa

Cum se construieste?
• Coloana vertebrala – problema de baza
(efectul)

• 3-6 coaste – categorii de cauze

• Osicioare – 4-5 nivele de cauze specifice


Diagrama Ishikawa

Coloana vertebrala

Efect
Diagrama Ishikawa

Coaste
Cauza 1 Cauza 2 Cauza 3

Efect

Cauza 4 Cauza 5 Cauza 6


Diagrama Ishikawa

Osicioare
Cauza 1 Cauza 2 Cauza 3

Cauza primara Cauza primara Cauza primara

Cauza primara Cauza primara

Cauza primara Cauza primara


Cauza primara

Efect
Cauza primara
Cauza primara
Cauza primara
Cauza primara

Cauza primara
Cauza primara Cauza primara

Cauza 4 Cauza 5 Cauza 6


Diagrama Ishikawa

CONDIŢII
• O problemă are un număr limitat de cauze,
care au la rândul lor o serie de subcauze.

• Identificarea cauzelor şi a subcauzelor


este un pas util în soluţionarea problemei.
Diagrama Ishikawa

• Exemple:
• Defectele depistate în specificaţiile tehnice pentru
sisteme informatice. Utilizarea diagramelor Ishikawa
permite punerea în evidenţă a principalelor cauze ale
non-calităţii şi reprezintă un instrument important în
planificarea calității.
Diagrama Ishikawa

Specificitatea Cauze
culturală materiale
Căsătorii Munca de la
Domiciliu timpurii vârste fragede
instabil
Abandon şcolar
crescut în rândul
Lipsa de copiilor romi
Discriminare programe
destinate copiilor Deficit de personal
cu risc de calificat sau personal
abandon slab pregătit
Cauze psihologice

Cauze pedagocice
Diagrama Ishikawa
SALARIILE MICI ALE
SISTEM DE INVATAMANT
PROFESORILOR
INVECHIT

Materia este predata


intr-un mod superficial
Neocuparea posturilor de
profesorii tineri
Lipsa de interes din cauza salariilor
neatractive
Elevii evolueaza, iar
programa ramane la fel Salariile mici duc la
incapabilitatea achizitionarii
Lipsa tehnologiei in scoli manualelor necesare

COPIII NU AU
SUFICIENTE
CUNOSTINTE DESPRE
TARA NOASTRA
Predare doar teoretica, iar
lipsa practicii
Programa scolara
foarte incarcata
Obligativitatea achizitionarii
auxiliarelor de geografie Lipsa stimulentelor
din partea scolilor
Modul de predare al profesorilor
neconform cu modul de Asteptarile mult prea mari
perceptie al elevilor
din partea profesorilor

DEZINTERES FATA
FRECVENTA REDUSA
DE MATERIE
LA CURSURI
Diagrama Ishikawa

Gradul de pregatire
Gradul de abilitate in dobandirea
in absorbtia
noilor cunostinte tinerilor
Lipsa de interes al
firmelor pentru a-si
forma proprii
Lipsa de specialisti
comunicare Lipsa implicarii
in activitati de
voluntariat
Lipsa persoanlului disponibil
Lipsa de pentru indrumare
lucru in grup
Lipsa de timp
Lipsa adaptabilitatii tinerilor
licentiati in institutii si
companii

Lipsa unor cunostinte


teoretice temeinice in
domeniul respectriv Lipsa unui consilier profesional adaptat
cerintelor pietii de munca conform cu
cerintelor portretului profesional al
studentului
Emotivitate

Lipsa educatiei
Diagrama Ishikawa

LIPSA UNUI
INEFICIENTA ATMOSFERA IN CADRUL
SPATIU
AMENAJAT COLECTIVULUI DE MUNCA

discriminare
comoditate
Rampe speciale
lipsa interactiunii cu
lipsa insotitorului Ustensile de tinerii în cauza
lucru adecvate
intoleranta din LIPSA
lipsa de experienta Birou de lucru partea colegilor LOCURILOR DE
special MUNCA PENTRU
TINERII CU
accidente la locul DIZABILITATI
sponsori
psihologic de munca
personal
specializat dificultati in
legal realizarea sarcinilor
bani
moral controale mai
numeroase

RESURSE ANGAJATORUL
ASUMAREA UNEI
NU ARE SUPORT
RESPONSABILITATI
MAI MARI
Diagrama Ishikawa

4 M - producție
• Methods – metode

• Machines and environment


- mașini și mediu

• Materials - materiale

• Man-power - munca
Diagrama Ishikawa

4M

Materiale Masini

Efect

Metode Munca
Diagrama Ishikawa
Diagrama Ishikawa

4 M - servicii
• Echipamente

• Politici

• Proceduri

• Angajați
Diagrama Ishikawa

Etape în construirea diagramei


1. Problema în cutia de investigare
2. Echipa clarifică potențialele surse de variație
3. Construirea unei diagrame de afinitate între
variabilele.
4. Poziționarea variabilelor pe diagrama în
locurile potrivite
5. Asigurarea ca variabilele sunt:
• Specifice
• Masurabile
• Controlabile

Dacă nu îndeplinesc cerințele de mai sus “explodați-le”


până sunt în concordanță
Diagrama Ishikawa

Cu ce se construieste?
• Microsoft Visio

• Microsoft Office

• Creionul, linia si hartia J


Diagrama Ishikawa

Tips & Tricks


• Scoate în evidenta cauzele și nu simptomele.

• Consultă și alte persoane.

• Folosește post-it. Asigură o flexibilitate mai mare.

• Asigură ca ideile din diagrama sunt variabile ale


procesului

• Reformulează până variabilele sunt clare și aparțin


procesului.
Diagrama Ishikawa

Avantajele utilizării Diagramei Ishikawa:


• Nu implică utilizarea de metode statistice;
• Are o formă ordonată, ușor de înțeles;
• Evidențiează elementele determinante pentru o anumită situație;
• Prezintă vizual procesul/problema;
• Sporește cantitatea de cunoștințe despre procese;
• Indică posibile cauze de variație;
• Permite determinarea cauzei fundamentale;
• Identifică zonele necesare pentru colectarea datelor;
• Încurajează participarea în grup la rezolvarea problemei;
• Permite găsirea mai simplă a soluțiilor de îmbunătățire.
Diagrama Ishikawa

Intrebari

?
Diagrama Ishikawa

Tema
Pornind de la proiectul ales de echipa dumneavoastră vă
rog realizaţi Diagrama Ishikawa pentru problema analizată.