Sunteți pe pagina 1din 20

#STAUACASĂ

ROMÂNIA #StăAcasă
PARTEA a II a

ROMÂNII CAPTIVI ÎN FAMILIE


21 – 24 Martie 2020
METODOLOGIE

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1553 subiecți 18+

Tipul eșantionului: Simplu aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,5%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 21, 23-24 martie 2020

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ultima săptămână, cu cine ați stat la domiciliu? 5

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial Nu Da
indicațiile de a rămâne la domiciliu -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Cu soțul/ soția/ partenerul de viață -37% 63%

Cu copiii -57% 43%

Cu părinții -79% 21%

Cu alte rude -87% 13%

Am stat singur -88% 12%

Animale de companie -88% 12%

Cu bunicii -96% 4%

Cu colegi de apartament -99.6% 0.4%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ultima săptămână, cu cine ați stat la domiciliu? 6

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial
indicațiile de a rămâne la domiciliu

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
În ultima săptămână, cu cine rezidență
ați stat la domiciliu? Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
[Cu soțul/ soția/ Nu 35% 39% 60% 19% 24% 48% 47% 34% 27% 42% 31% 38% 34% 42%
partenerul de viață] Da 65% 61% 40% 81% 76% 52% 53% 66% 73% 58% 69% 62% 66% 58%
Nu 58% 56% 68% 27% 64% 75% 57% 58% 52% 62% 51% 59% 56% 56%
[Cu copiii]
Da 42% 44% 32% 73% 36% 25% 43% 42% 48% 38% 49% 41% 44% 44%
Nu 72% 86% 56% 76% 90% 98% 80% 77% 84% 80% 78% 78% 79% 81%
[Cu părinții]
Da 28% 14% 44% 24% 10% 2% 20% 23% 16% 20% 22% 22% 21% 19%
Nu 94% 97% 87% 97% 99% 100% 94% 97% 97% 96% 96% 94% 95% 99%
[Cu bunicii]
Da 6% 3% 13% 3% 1% 0% 6% 3% 3% 4% 4% 6% 5% 1%
Nu 86% 89% 83% 92% 87% 87% 83% 89% 93% 89% 85% 87% 87% 89%
[Cu alte rude]
Da 14% 11% 17% 8% 13% 13% 17% 11% 7% 11% 15% 13% 13% 11%
[Cu colegi de Nu 99% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100%
apartament] Da 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
[Animale de Nu 90% 87% 88% 87% 88% 91% 90% 88% 86% 86% 91% 89% 85% 94%
companie] Da 10% 13% 12% 13% 12% 9% 10% 12% 14% 14% 9% 11% 15% 6%
Nu 91% 85% 92% 97% 91% 69% 87% 88% 91% 85% 92% 89% 88% 87%
[Am stat singur]
Da 9% 15% 8% 3% 9% 31% 13% 12% 9% 15% 8% 11% 12% 13%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Cum ați caracteriza experiența petrecerii mai mult timp la domiciliu din ultima
7
perioadă?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial
indicațiile de a rămâne la domiciliu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mai degrabă plăcută 51%

Nici plăcută, nici neplăcută 29%

Mai degrabă neplăcută 19%

Nu știu/ Nu răspund 1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Cum ați caracteriza experiența petrecerii mai mult timp la domiciliu din ultima
8
perioadă?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial
indicațiile de a rămâne la domiciliu

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Mai degrabă
Cum ați 50% 53% 49% 58% 52% 46% 52% 51% 52% 47% 57% 53% 51% 48%
plăcută
caracteriza
Nici plăcută, nici
experiența 29% 28% 38% 24% 29% 24% 27% 28% 36% 34% 23% 31% 28% 27%
neplăcută
petrecerii mai
Mai degrabă
mult timp la 20% 17% 14% 17% 18% 28% 19% 21% 11% 19% 18% 14% 21% 22%
neplăcută
domiciliu din
Nu știu/ Nu
ultima perioadă? 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 2%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Credeți că relațiile dumneavoastră cu ceilalți membri ai familiei cu care ați
9
petrecut timp...?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial
indicațiile de a rămâne la domiciliu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

S-au îmbunătățit 19%

Au rămas la fel 70%

S-au înrăutățit 2%

Nu este cazul/ Am stat singur/ă 9%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Credeți că relațiile dumneavoastră cu ceilalți membri ai familiei cu care ați
10
petrecut timp...?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial
indicațiile de a rămâne la domiciliu

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Credeți că S-au îmbunătățit 21% 18% 16% 29% 16% 15% 20% 19% 22% 17% 23% 18% 21% 19%
relațiile
dumneavoastră cu Au rămas la fel 70% 70% 75% 66% 77% 62% 67% 72% 71% 71% 69% 71% 69% 71%
ceilalți membri ai
familiei cu care S-au înrăutățit 2% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 0%
ați petrecut
Nu este cazul/ Am
timp...? 8% 10% 8% 3% 6% 21% 11% 8% 7% 11% 6% 8% 9% 10%
stat singur/ă

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dar relațiile cu vecinii? 11

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial
indicațiile de a rămâne la domiciliu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

S-au îmbunătățit 3%

Au rămas la fel 65%

S-au înrăutățit 1%

Nu este cazul/ Nu am interacționat cu vecinii 31%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dar relațiile cu vecinii? 12

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial
indicațiile de a rămâne la domiciliu

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
S-au îmbunătățit 3% 4% 1% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 5% 5% 3% 3%

Au rămas la fel 66% 65% 59% 64% 69% 69% 68% 64% 62% 63% 68% 67% 62% 70%
Dar relațiile cu
S-au înrăutățit 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 2%
vecinii?
Nu este cazul/ Nu am
31% 31% 39% 31% 25% 25% 28% 32% 34% 35% 26% 28% 35% 25%
interacționat cu vecinii
Nu știu/ Nu răspund 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Pe care dintre următoarele activități le-ați desfășurat în această perioadă de
13
izolare la domiciliu?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96%


care au respectat total sau parțial Nu Da
indicațiile de a rămâne la domiciliu -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

Am vorbit la telefon -5% 95%

Am privit la televizor -10% 90%

Am intrat pe internet -29% 71%

Am petrecut mai mult timp de calitate cu membrii familiei -29% 71%

Am făcut curățenie generală -34% 66%

Am citit cărți -55% 45%

Am realizat sarcini menajere pe care nu le fac în mod obișnuit -57% 43%

Am făcut planuri pentru reamenajarea casei/ apartamentului -65% 35%

Am făcut planuri pentru carieră și alte proiecte de viitor -68% 32%

M-am uitat la filme online/ pe platforme de streaming -69% 31%

Am dormit mai mult decât de obicei -70.8% 29%

Am gătit mai mult ca de obicei -74% 26%

Am muncit de la domiciliu pentru instituția sau organizația mea -82% 18%

Am consumat alcool mai mult decât în mod obișnuit -98% 2%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Pe care dintre următoarele activități le-ați desfășurat în această perioadă de
14
izolare la domiciliu?
Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96% care au respectat total sau
parțial indicațiile de a rămâne la domiciliu

Mediul de
Pe care dintre următoarele Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
activități le-ați desfășurat în această
Trans.
perioadă de izolare la domiciliu? M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
[Am muncit de la domiciliu Da 20% 16% 22% 27% 12% 7% 8% 16% 48% 21% 15% 20% 17% 16%
pentru instituția sau
organizația mea] Nu 80% 84% 78% 73% 88% 93% 92% 84% 52% 79% 85% 80% 83% 84%
[Am realizat sarcini Da 48% 38% 51% 46% 42% 30% 38% 45% 47% 45% 41% 41% 45% 42%
menajere pe care nu le fac
în mod obișnuit] Nu 52% 61% 49% 54% 58% 68% 62% 54% 53% 55% 59% 59% 55% 57%
Da 88% 91% 78% 90% 96% 97% 90% 91% 86% 87% 93% 88% 92% 88%
[Am privit la televizor]
Nu 12% 9% 22% 10% 4% 3% 10% 9% 14% 13% 7% 12% 8% 12%
Da 79% 64% 98% 85% 66% 27% 55% 76% 94% 77% 65% 74% 71% 67%
[Am intrat pe internet]
Nu 21% 36% 2% 15% 34% 73% 45% 24% 6% 23% 35% 26% 29% 33%
Da 95% 96% 94% 98% 95% 94% 96% 94% 97% 95% 95% 97% 94% 96%
[Am vorbit la telefon]
Nu 5% 4% 6% 2% 5% 6% 4% 5% 2% 4% 5% 3% 6% 4%
Da 38% 53% 52% 39% 42% 50% 39% 45% 64% 50% 40% 44% 44% 50%
[Am citit cărți]
Nu 62% 47% 48% 61% 58% 50% 61% 55% 36% 50% 60% 56% 56% 50%
[Am consumat alcool mai Da 3% 1% 4% 1% 2% 0% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 3%
mult decât în mod
obișnuit] Nu 97% 99% 96% 98% 98% 100% 98% 98% 97% 98% 97% 98% 99% 97%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Pe care dintre următoarele activități le-ați desfășurat în această perioadă de
15
izolare la domiciliu?
Întrebare filtrată. Baza de calcul: 96% care au respectat total sau
parțial indicațiile de a rămâne la domiciliu

Mediul de
Pe care dintre următoarele activități le-ați Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
desfășurat în această perioadă de izolare la
Trans.
domiciliu? M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
[Am dormit mai mult decât Da 35% 23% 42% 32% 24% 16% 29% 29% 29% 32% 26% 25% 34% 25%
de obicei] Nu 65% 77% 58% 68% 76% 84% 71% 71% 71% 68% 74% 75% 66% 75%
[Am făcut planuri pentru Da 40% 29% 35% 38% 35% 28% 35% 35% 32% 30% 40% 36% 35% 32%
reamenajarea casei/
apartamentului] Nu 60% 70% 65% 62% 65% 72% 65% 65% 68% 70% 60% 64% 65% 68%

[Am făcut curățenie Da 64% 68% 71% 64% 67% 62% 73% 65% 53% 63% 70% 68% 67% 59%
generală] Nu 35% 32% 29% 36% 33% 38% 27% 35% 47% 37% 30% 32% 32% 41%
[Am făcut planuri pentru Da 41% 24% 49% 34% 23% 19% 30% 33% 35% 32% 32% 30% 34% 32%
carieră și alte proiecte de
viitor] Nu 59% 76% 50% 66% 77% 81% 70% 66% 65% 67% 68% 70% 65% 68%

[M-am uitat la filme online/ Da 40% 22% 61% 29% 19% 12% 27% 29% 49% 39% 22% 35% 31% 25%
pe platforme de streaming] Nu 59% 78% 39% 71% 81% 87% 73% 71% 51% 60% 78% 65% 68% 75%

[Am gătit mai mult ca de Da 26% 26% 36% 30% 20% 15% 27% 22% 36% 26% 26% 29% 25% 23%
obicei] Nu 74% 74% 64% 70% 80% 85% 73% 78% 64% 74% 74% 71% 75% 77%
[Am petrecut mai mult timp Da 77% 65% 82% 84% 72% 39% 62% 75% 78% 73% 69% 75% 73% 59%
de calitate cu membrii
familiei] Nu 23% 34% 18% 16% 26% 61% 38% 24% 22% 27% 31% 25% 26% 40%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați spus că ați privit la televizor în această perioadă. Aproximativ câte ore pe
16
zi ați făcut acest lucru?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 90%


care declară că au privit la televizor
în această perioadă

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sub 1 oră 9%

1-2 ore 21%

2-3 ore 26%

3-4 ore 15%

Peste 4 ore 28%

Nu răspund 1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Aproximativ cât timp ați petrecut vorbind la telefon, în medie, pe zi, în
17
această perioadă?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 95%


care declară că au vorbit la telefon în
această perioadă

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Sub 30 minute 44%

31-60 minute 36%

61-90 minute 10%

91-120 minute 3%

Peste două ore 7%

Nu știu/ Nu răspund 1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Aproximativ cât timp ați petrecut pe internet în medie, pe zi, în această
18
perioadă?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 71%


care declară că au intrat pe internet
în această perioadă

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sub 1 oră 25%

1-2 ore 28%

2-3 ore 15%

3-4 ore 11%

Peste 4 ore 21%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați spus că ați dormit mai mult decât de obicei în această perioadă. În medie,
19
câte ore pe zi ați dormit?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 29%


care declară că au dormit mai mult în
această perioadă

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sub 6 ore 13%

6-7 ore 10%

7-8 ore 25%

8-9 ore 27%

9-10 ore 17%

Peste 10 ore 8%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020

Evaluare