Sunteți pe pagina 1din 18

SOCIOLOGIE JURIDICA

1. Cand s-a constituit sociologia juridica?


a..la mijlocul secolului al XIX-lea
b..la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX
c..in prima jumatate a secolului al XX-lea

2. Care este obiectul de studiu al sociologiei juridice?


a..a.normele de drept
b..jurisprudenta
c..fenomenele juridice

3. Care sunt categoriile de metode de cercetare utilizate de sociologia dreptului?


a..metodele sociologie generale adaptate la cercetarea specificului realitatii sociale a dreptului
b..metodele sociologie generale
c..metodele stiintei dreptulu

4. Cum s-au constituit sociologiile juridice particulare?


a..pornind fie de la categoriile dreptului, fie de la acelea ale sociologiei generale
b..pornind de la categoriile sociologiei generale
c..metodele stiintei dreptului

5. In care dintre lucrarile lui Aristotel este cristalizata gandirea sa de factura sociologico-juridica?
a..Etica eudemiana si De anima
b..Etica nicomahica si Politica
c..Metafizica si Organon 

6. Cum defineste Montesquieu legile?


a..ca “raporturi generale intre oameni si lucruri”
b..ca “raporturi necesare ce deriva din natura lucrurilor”
c..ca “raporturi generale cu character divin”

7. Care au fost fondatorii sociologiei juridice?


a..Platon, Aristotel, Montesquieu, Max Weber, George Gurvitch
b..Aristotel, Emile Durkheim, Max Weber, Eugen Ehrlich, Theodor Geiger, Jean Carbonnier
c..Eugen Ehrlich, Emile Durkheim, Max Weber, Şcoala americană a jurisprudenţei sociologice

8. Ce reprezintã dreptul in conceptia lui Emile Durkheim?


a..“simbolul vizibil al solidarităţii sociale”
b..“simbolul vizibil al puterii plitice”
c.. “simbolul vizibil al legislatorilor”

9. Ce sustine Eugen Ehrlich cu privire la centrul de gravitatie al dreptului?


a..“nu trebuie sa fie cautat nici in lege, nici in jurisprudenta sau doctrina, nici, mai general, intr-un sistem de reguli, ci in
societatea insasi”
b..“nu trebuie cautat nici in parlament, nici in sistemul judiciar, ci in societatea insasi”
c..“nu trebuie cautat nici in societate, nici in individ, ci in sistemul legislativ”

10. De care domenii ale vietii sociale sunt legate, in conceptia lui Max Weber, dreptul privat si dreptul public?
a.. dreptul privat este legat de morala, iar dreptul public de politica
b..dreptul privat este legat de economie, iar dreptul public de morala
c..dreptul privat este legat de economie, iar dreptul public de politica

11. Care este cea mai originala si mai substantiala contributie pe care a adus-o Scoala americana a jurisprudentei
sociologice?
a..a integrat dreptul intr-o categorie sociologica mai generala, aceea de control social
b..a integrat dreptul intr-o categorie sociologica mai generala, aceea de organizare sociala
c..a pus in evidenta caracterul istoric al dreptului

12. Care sunt cele trei parti ale sociologieri juridice in conceptia lui Georges Gurvitch?
a..sociologia juridica generala, sociologia juridica teoretica si sociologia juridica empirica
b..sociologia juridica sistematica, sociologia diferentiala si sociologia genetica
c..sociologia juridica sistematica, sociologia juridica functionalista si sociologia juridica comprehansiva

13. Care este obiectul de cercetare al „sociologiei materiale” in conceptia lui Theodor Geiger?
a..determinarea dreptului de catre societate
b..determinarea dreptului de catre mediul climateric
c..determinarea dreptului de catre morala absoluta

A
14. Care este in conceptia lu Jean Carbonier obiectul sociologiei juridice?
a..o varietate de fenomene sociale: fenomenele juridice sau fenomenele de drept
b..marile sisteme de drept
c..determinarea dreptului de catre societate

15. In ce se constituie pentru Dumitru Draghicescu, aspectul juridic al vietii sociale?


a..intr-un adevarat sociometru, care are capacitatea de a identifica cu fidelitate schimbarile vietii sociale, evolutia
acesteia
b..intr-un instrument al aculturatiei juridice
c..intr-un instrument al controlului social

16. Care este dupa Mircea Djuvara, scopul dreptului in problema aprecierii si interpretarii textelor de lege?
a..scopul dreptului este acela de ale interpreta in litera lor
b..scopul dreptului nu este acela de a satisface o logica abstracta [...] ci sa se adapteze nevoilor practice
c..scopul dreptului este acela de a respecta logica abstracta a textului de lege

17. 1. Ce reprezinta dreptul in conceptia lui Eugeniu Sperantia?


a..un produs colectiv
b..un produs individual
c..un produs individual si colectiv in acelasi timp

18. Ce trebuie sa cristalizeze dreptul in conceptia lui Dimitrie Gusti?


a..experienta fiecarei natiuni
b..experienta tuturor popoarelor lumii
c..gandirea logica a fiecarei natiuni

19. Cum caracterizeaza Mircea I. Manolescu sociologia juridica?


a..ca o disciplina de cooperare si contact intre sociologie si stiinta dreptului
b..ca o disciplina auxiliara stiintei dreptului
c..ca o disciplina de granita intre sociologie si stiinta dreptului

20. Care este, dupa Jean Carbonier, caracteristica definitorie a fenomenelor juridice?
a..justitiabilitatea
b..juridicitatea
c..caracterul etatic
B

21. Ce fel de fenomen juridic este achitarea unei amenzi?


a..fenomen juridic primar
b..fenomen juridic secundar
c..fenomen juridic intermediar

22. La ce se refera fenomenul-caz?


a..la o norma concreta din cadrul institutiei juridice
b..a o situatie concreta, reglementata de catre institutia juridica (spre exemplu, casatoria dintre o femeie X si un barbat
Y)
c..la o relatie sociala care incalca normele statuate in cadrul unei institutii juridice (de exemplu, incestul)

23. Ce reprezinta ordinea de drept?


a..ansamblul normelor juridice dintr-o societate
b..ansamblul normelor juridice impreuna cu relatiile juridice nascute in baza lor
c..ansamblul relatiilor juridice dintr-o societate

24. Dupa ce se disting normele juridice de celelalte norme sociale in opinia lui R. Pinto si M. Grawitz?
a..dupa anumite „diferente de grad ” si „diferente de rang”
b..dupa anumite „diferente de grad ” si „diferente de valoare”
c..dupa anumite „diferente de grad ” si „diferente specifice”

25. Care sunt „direfentele specifice” prin care normele de drept se particularizeaza in raport cu celelalte norme
(dupa R. Pinto si M. Grawitz)?
a..obligativitatea si neutralitatea
b..generalitatea si materialitatea
c..neutralitatea si globalitatea

26. Ce sustine Roscoe Pound cu privire la rolul dreptului in societate?


a..odata cu afirmarea lumii moderne, dreptul a incetat sa mai reprezinte instrumentul principal al controlului social
b..odata cu afirmarea lumii moderne, dreptul a devenit tot mai mult un instrument al dezvoltarii sociale
c..odata cu afirmarea lumii moderne, dreptul a devenit instrumentul principal al controlului social

27. Care sunt, dintr-o perspectiva foarte generala, cele doua functii ale dreptului ca instrument al controlului social?
a..functia normativa si functia critica
b..functia normativa si functia de transpunere a sistemelor de norme in realitatea sociala
c..functia normativa si functia descriptiva

28. Care sunt domeniile in care se poate produce aculturatia juridica?


a..domeniul legislativ
b..domeniul practicii judiciare
c..de cele mai multe ori, atat domeniul legislativ, cat si al practicii judiciare

29. Care sunt caile prin intermediul carora sociologia juridica poate interveni in domeniul judiciar?
a..sondajul de opinie si analiza sociologica a jurisprudentei
b..expertiza sociologica si interpretarea sociologica
c..expertiza tehnica si tehnica poligrafului (detectorului de minciuni)

30. A cui ramura este sociologia juridica?


a..a stiintelor juridice
b..a sociologiei generale
c..a doctrinelor juridice

31. Care sunt domeniile realitatii sociale ale dreptului, pe care le abordeaza sociologia juridica?
a..geneza dreptului; structura dreptului, dinamica dreptului si prognozele asupra dreptului
b..geneza dreptului, latura patologica a dreptului, dinamica dreptului si opinia cetatenilor fata de drept
c..geneza dreptului, structura dreptului, dinamica dreptului si functionalitatea dreptului

32. Care sunt tipurile de drept pe care le distinge Aristotel dupa formele de sociabilitate?
a..dreptul civil, dreptul penal si dreptul contractual
b..dreptul penal, dreptul contractual si dreptul distributiv
c..dreptul constitutional, dreptul penal si dreptul contractual

33. Care este meritul lui Emile Durkheim in constituirea sociologiei juridice?
a..ca a surprins natura eminamente divina a dreptului
b..ca a surprins natura eminamente naturala a dreptului
c..ca a surprins natura eminamente sociala a dreptului

C
34. Care sunt, dupa Ehrlich, cele trei niveluri dupa care este structurata realitatea juridica?
a..valorile juridice, propozitiile abstracte ale dreptului si ordinea pasnica a societatii
b..propozitiile abstracte ale dreptului, regulile concrete de decizie privind solutionarea confliectelor si ordinea pasnica
spontana a societatii
c..propozitiile abstracte ale dreptului, fenomenele contencioase si ordinea spontana a societatii

35. Cum ar putea fi formulata succint „legea lui Max Weber” privind evolutia dreptului?
a..evolutia dreptului s-a realizat in directia umanizarii sale crescande
b..evolutia dreptului s-a realizat in directia democratizarii sale crescande
c..evolutia dreptului s-a realizat in directia rationalizarii sale crescande

36. Ce idee, cu privire la drept, punea in evidenta Roscoe Pound in perimetrul teoriei controlului social?
a..imposibilitatea de a studia dreptul altfel decat ca un fenomen psihosocial
b..imposibilitatea de a studia dreptul din alta perspectiva decat aceea a unui element integrat al mecanismului
controlului social
c..imposibilitatea de a studia dreptul sub o alta forma decat aceea de drept social

37. Care sunt, dupa Theodor Geiger, cele patru faze ale trecerii societatii la organizarea juridica?
a..faza obisnuintei, faza obiceiului, faza normelor juridice si faza sistemelor de drept
b..faza obisnuintei, faza obiceiului, faza reglementarii obisnuielnice si faza statuarii
c..faza obisnuintei, faza cutumei, faza normelor juridice si faza legiferarii

38. Cum caracterizeaza Mircea Djuvara statutul sociologiei in raport cu cel al dreptului?
a..sociologia se intemeiaza pe drept
b..sociologia este o stiinta auxiliare si preliminara fata de drept
c..sociologia este o ramura a stiintei dreptului

39. Ce reprezinta justitia sociala in conceptia lui Eugeniu Sperantia?


a..conformitatea cu legea in vigoare
b..asigurarea corespondentei dintre continutul legilor si realitatea sociala
c..atat conformitatea cu legea in vigoare, cat si asigurarea corespondentei dintre continutul legilor si realitatea sociala

40. Ce inseamna, in conceptia lui Dimitrie Gusti, a face opera legislativa?


a..cea mai adanca cunoastere a nevoilor tarii, o conceptie clara despre lume si viata, o temeinica stapanire a stiintelor
naturii, perspicacitate din partea legiuitorului in a sesiza cauzele sociale si fantezia constructiva pentru a gasi remediile
cele mai adecvate
b..cea mai adanca cunoastere a nevoilor tarii, o conceptie clara asupra timpului, o temeinica stapanire a stiintelor
sociale, perspicacitate din partea legiuitorului in a sesiza cauzele sociale si fantezia constructiva pentru a gasi remediile
cele mai adecvate

41. Ce reprezinta fenomenul juridic in conceptia lui Petre Andrei?


a..concretizarea intr-un articol de lege sau intr-o serie de dispozitiuni a unui fel de raporturi intre oameni si lucruri
b..concretizarea intr-un articol de lege sau intr-o serie de dispozitiuni a unui fel de raporturi intre oameni
c..concretizarea intr-un articol de lege sau intr-o serie de dispozitiuni a unui fel de raporturi intre lucruri

42. Care sunt caracteristicile fenomenelor juridice secundare?


a..caracterul particular si capacitatea lor de a genera alte fenomene juridice
b..caracterul general si capacitatea lor de a genera alte fenomene juridice
c..caracterul particular si calitate lor de a fi fenomene derivate din fenomenele juridice primare

43. Ce fel de fenomen juridic este cutuma?


a..fenomen juridic primar
b..fenomen juridic secundar

44. Care este caracteristica fenomenelor juridice de subputere?


a..pregnanta lor subiectivitate
b..pregnanta lor obiectivitate
c..pregnanta lor spiritualitate

45. La ce se refera fenomenul – institutie (juridica)?


a..la un segment de drept, la un model socio-juridic ce poate fi aplicat la totalitatea cazurilor individuale de aceeasi
natura (de exemplu, institutia casatoriei)
b..la o regulã constitutionala din care decurg alte reguli ale dreptului pozitiv
c..la regulile de drept privitoare la functionarea unei institutii publice (de exemplu, scoala)

46. Cum putem defini fenomenele contencioase?


a..fenomenele litigioase care sunt soluþionate în contenciosul administrativ
b..toate fenomenele litigioase care sunt solutionate pe cale amicala, pe calea negocierii, ori a unei tranzactii
c..toate fenomenele litigioase care sunt solutionate pe calea unui proces

C
47. La ce se refera fenomenul de devianta?
a..la formele de comportament caracterizate printr-o distantare semnificativa de la normele sociale stabilite
b..la toate formele de comportament care incalca legea penala
c..la toate formele de comportament care incalca normele morale

48. Care sunt domeniile in care se manifesta „diferentele de grad” dintre normele juridice si celelalte norme
sociale?
a..modul de elaborare, forma si structura, tipul de sanctiuni care le insotesc si efectivitatea pe care o au
b..modul de elaborare, forma si structura, tipul de sanctiuni care le insotesc si gradul de generalitate al acestora
c..modul de elaborare, forma si structura, neutralitatea si globalitatea acestora

49. Ce reprezinta dreptul pentru Edward Alsworth Ross?


a..instrumentul principal de asigurare a stabilitatii sociale
b..instrumentul cel mai specializat prin care poate fi controlata dezvoltarea sociala
c..baza edificarii ordinii, instrumentul de control cel mai specializatt si cel mai avansat pe care il foloseste societatea

50. In ce consta, dupa Talcot Parsons, functia integrativa a dreptului, ca instrument al controlului social?
a..in sprijinirea integrarii individului in cadrul societatii
b..in atenuarea conflictelor potentiale
c..in sprijinirea integrarii indivizilor si grupurilor sociale in cadrul societatii

51. Care sunt principalele forme de manifestare a nondreptului?


a..lipsa de validitate si de eficacitate a dreptului
b..rezistenta faptului la drept, dreptul represiv si dreptul nedrept
c..autolimitarea dreptului, autoneutralizarea dreptului si rezistenta faptului la drept

52. Ce se poate intampla in planul aculturatiei juridice in conditiile in care interactiunea dintre sistemele de drept
reprezinta rezultatul unei cuceriri sau dominatii politice?
a..fie impunerea sistemului juridic al statului ocupant, fie fuziunea celor doua sisteme de drept, fie respingerea
sistemului juridic al ocupantului
b..impunerea sistemului juridic al uni stat neimplicat in conflict

53. Care sunt, dupa Jean Carbonnier, formele aculturatiei juridice?


a..aculturatia juridica formala si informala, subiectiva si obiectiva
b..aculturatia juridica organizata si spontana, partiala si globala
c..aculturatia juridica critica si necritica
B

54. Cine a pus in evidenta aculturatia juridica specifica societatilor care trec de la mit la lege?
a..Jean Carbonnier
b..Georges Gurvitch
c..Michel Alliot

55. Care sunt functiile sociologiei juridice?


a..descriptiva, pragmatica, teoretica, empirica si didactica
b..descriptiva, explicativa, critica, practica si didactica
c..descriptiva, explicativa, teoretica, empirica si didactica

56. Din sistemul caror stiinte face parte sociologia juridica?


a..din sistemul stiintelor juridice
b..din sistemul stiintelor de ramura
c..din sistemul stiintelor politice

57. In care dintre lucrarile sale a relevat Montesquieu legatura dintre legile juridice si mediul in care acestea se
nasc si se manifesta?
a..Lettres persanes
b..Consideration sur le causes de la grandeur des Romains et de leur decadence
c..De l’esprit de lois

58. Care este fenomenul social prin raportare la care Emile Durkheim clasifica ramurile de drept?
a..solidaritatea sociala
b..adaptarea sociala
c..integrarea sociala

59. Care sunt cele trei mari tipuri de sisteme juridice pe care le distinge Max Weber in evolutia dreptului?
a..sisteme de drept penetrate in intregime de supranatural, sisteme de drept relativ rationalizate si sisteme de drept in
intregime rationalizate
b..sisteme de drept penetrate in intregime de supranatural, sisteme de drept relativ rationalizate si sisteme de drept in
intregime suprarationalizate
c..sisteme de drept infractionale, sisteme de drept rationale si sisteme de drept suprarationale

A
60. Care tip de societate postuleaza, dupa Max Weber, rationalitatea dreptului?
a..societatea capitalista
b..societatea feudala
c..societatea sclavagista

61. Ce reprezenta dreptul in conceptia lui Edward Alsworth Ross?


a..instrumentul legal de represiune
b..instrumentul cel mai perfectionat al controlului social exercitat de catre societate
c..instrumentul cel mai perfectionat de realizare a dreptatii sociale

62. Care este obiectul de cercetare al „sociologiei materiale” in conceptia lui Theodor Geiger?
a..determinarea dreptului de catre societate
b..determinarea dreptului de catre mediul climateric
c..determinarea dreptului de catre morala absoluta

63. Ce probleme trebuie rezolvate, dupa Talcot Parsons, ca un sistem de norme sa poata functiona?
a..problema legitimarii sistemului, a interpretarii normelor, a sanctiunilor si a jurisdictiei
b..problema genezei sistemului, a interpretarii normelor, a sanctiunilor si a jurisdictiei
c..problema legitimarii sistemului, a sanctiunilor, a controlului social si a jurisdictiei

64. 1. Care sunt, dupa Jean Carbonnier, cele doua parti ale sociologiei juridice?
a..sociologia teoretica si sociologia empirica
b..sociologia juridica generala si sociologia juridica speciala
c..sociologia juridica formala si sociologia juridica materiala

65. Ce reprezinta legile juridice, in conceptia lui Dumitru Draghicescu?


a..o sublimare, o cristalizare a vietii sociale
b..o creatie a ratiunii universale
c..o transpunere in viata societatii a dreptului natural

66. Ce sustinea Mircea Djuvara cu privire la raporturile dintre drept si morala?


a..dreptul nu poate fi conceput ca actionand impotriva moralitatii
b..in functie de societatea in care se manifesta, dreptul poate actiona impotriva moralei
c..ceea ce este statuat prin drept este si moral

A
67. Care era opinia lui Mircea Djuvara cu privire la existenta legilor universale?
a..nu exista legi universale, nu exista institutiuni universale, exista institutiuni si legi numai pentru un popor dat
b..exista legi universale, exista institutiuni universale, exista institutiuni si legi naturale
c..nu exista legi universale; exista numai institutiuni universale

68. Ce reprezinta legile juridice in conceptia lui Petre Andrei?


a..valori juridice absolute
b..valori juridice relative
c..valori juridice transcedentale

69. Care sunt caracteristicile fenomenelor juridice primare?


a..caracterul particular si capacitatea lor de a da nastere altor fenomene juridice
b..caracterul general si calitatea lor de a fi generate de lege
c..maxima lor generalitate in raport cu celelalte fenomene juridice si capacitatea acestora de a da nastere altor
fenomene juridice

70. Ce forma imbraca fenomenele juridice de subputere?


a..forma legilor
b..forma comportamentelor, a reactiilor, sociale, si a starilor de spirit
c..a izvoarelor formale ale dreptului

71. Care sunt principalele disfunctii generate de drept in calitatea sa de instrument al controlului social?
a..absenta dreptului din anumite domenii ale vietii sociale (nondreptul) lipsa de validitate si de eficacitate a dreptului,
dreptul nedrept si dreptul represiv
b..autolimitarea dreptului, autoneutralizaarea dreptului, dreptul nedrept, dreptul represiv
c..autolimitarea dreptului, autoneutralizarea dreptului, dreptul liber si dreptul cutumiar

72. Care sunt, dupa Y. Dror, cele doua strategii legislative importante de promovare a schimbarii sociale prin
drept?
a..strategia directa si strategia indirecta
b..sondajul de opinie legislativa si referendumul in materie de drept
c..strategia pe termen scurt si strategia pe termen lung

73. Ce se intelege prin aculturatie juridica?


a..procesul de asmilare a jurisprudentei specifice unui alt sistem juridic national
b..procesul de interactiune a doua sisteme juridice nationale sau mari sisteme juridice, precum si modificarile care se
produc in cadrul acestora
c.. procesul de perceptie a sistemului juridic al altui stat

74. Ce forme cunoaste aculturatia juridica, dupa amploarea schimbarilor produse?


a..receptia, fuziunea, imprumutul si respingerea
b..organizata si spontana
c..naturala si artificiala

75. Asupra caror entitati sociale se manifesta efectele aculturatiei juridice?


a..asupra statului si orasului
b..asupra institutiilor religioase
c..asupra sistemului de drept, a supra grupurilor sociale si asupra indivizilor

76. Ce intelegem prin metoda?


a..un procedeu de cercetare
b..un instrument de cercetare
c..o modalitate generala (sistematica) de cercetare, de cunoastere si de transformare a realitatii

77. Care sunt principalele componente ale metodologiei cercetarii sociologice?


a..enunturile teoretice fundamentale, metodele si tehnicile de culegere a datelor empirice
b..enunturile teoretice fundamentale, metodele si tehnicile de culegere a datelor empirice, tehnicile si procedeele de
prelucrare a datelor si informatiilor empirice, procedeele de analiza, interpretare si constructie sau reconstructie
teoretica
B

78. Care sunt, dupa locul ocupat in procesul investigatiei empirice, principalele categorii de metode?
a..metode fundamentale si metode nefundamentale
b..metode de culegere a informatiilo, metode de prelucrare a informatiilor, metode de interpretare a datelor cercetarii
c..metode de proiectare a investigatiei, metode de desfasurare a investigatiei, metode de finalizare a investigatiei

79. Ce fel de metoda de cercetare este ancheta?


a..transversala
b..longitudinala

A
80. Care sunt fazele cercetarii sociologice empirice?
a..pregatirea cercetarii; cercetarea propriu-zisa (de teren) si intocmirea raportului de cercetare
b..pregatirea cercetarii; cercetarea propriu-zisa (de teren) si intocmirea raportului de cercetare; prelucrarea, analiza,
interpretarea si valorificarea rezultatelor cercetarii
c..pregatirea instrumentelor de cercetare; aplicarea instrumentelor de cercetare; prelucrarea datelor si informatiilor
recoltate

81. Ce este o ipoteza?


a..un enunt constatativ sau cert despre relatia dintre doua sau mai multe variabile
b..un enunt conjectural despre relatia dintre doua sau mai multe variabile

82. Care sunt principalele elemente de care trebuie sa tinem seama in alegerea metodelor si tehnicilor pe
care le vom utiliza intr-o cercetare?
a..tema cercetarii, obiectivele cercetarii, realitatea sociala investigata si populatia cercetata
b..tema cercetarii, obiectivele cercetarii si esantionul
c..tema cercetarii, obiectivele cercetarii, realitatea sociala investigata si instrumentele de cercetare

83. Care este regula fundamentala stabilita de Emile Durkheim pentru cercetarea faptelor sociale?
a..a trata faptele sociale ca lucruri
b..a trata faptele sociale ca fenomene psihologice
c..a trata faptele sociale ca fenomene sociale

84. Ce reprezinta, in conceptia lui Jean Carbonnier, metodele de cercetare ale sociologiei juridice?
a..adaptari ale acelora care deja au fost puse la punct in cercetarea laturii patologice a dreptului
b..adaptari ale acelora care deja au fost puse la punct in alte domenii sociologice

85. Care sunt, dupa Jean Carbonnier, cele doua principiifundamentale care trebuie sa stea la baza
cercetarii sociologice a fenomenelor juridice?
a..regula obiectivitatii si materialitatea fenomenelor
b..regula obiectivitatii si impratialitatea cercetatorului
c..regula obiectivitatii si abordarea istorico-comparativa

86. Ce tema a avut ancheta juridica desfasurata la inceputul deceniului opt de Institutul de Cercetari
Juridice in judetul Covasna?
a..administrarea justitiei penale
b..cunoasterea legii de catre cetateni
c..cauzele sociale ale divortului

87. Care este, dupa, Claude Javeau, obiectul anchetei sociologice?


a..datele factuale, opiniile, atitudinile si motivatiile oamenilor
b..aptitudinile, temperamentul si caracterul oamenilor
c..inteligenta, aptitudinile si trasaturile de personalitate ale indivizilor

88. In ce consta, in esenta, chestionarul sociologic, utilizat ca instrument de cercetare?


a..intr-un ansamblu de intrebari si/sau imagini grafice tiparite, ordonate logic
b..intr-un ansamblu de intrebari si/sau imagini grafice tiparite, ordonate psihologic
c..intr-un ansamblu de intrebari si/sau imagini grafice tiparite, ordonate logic si psihologic

89. Ce reprezinta sondajul de opinie?


a..o metoda de cunoastere a opiniei publice pe baza chestionarului si a esantionarii
b..o metoda de cunoastere a opiniei publice pe baza chestionarului si a grupurilor experimantale
c..o metoda de cunoastere a opiniei publice pe baza chestionarului si a grupurilor martori

90. Din punctul de vedere al pregatirii juridice a respondentilor, in randul carei categorii de populatie se
poate desfasura o ancheta juridica?
a..fie in randul tehnicienilor dreptului, fie in randul nontehnicienilor
b..fie in randul populatiei adulte a natiunii, fie in randul minorilor
c..fie pe ansamblul populatiei adulte a natiunii, fie pe esantion

91. Ce tipuri de intrebari, dupa obiectul lor, se pot distinge intr-un chestionar de sociologie juridica?
a..intrebari de cunoastere a dreptului pozitiv, intrebari de fapt (factologice)si intrebari de cunoastere a jurisprudentei
b..intrebari de cunoastere a dreptului pozitiv, intrebari de fapt (factologice)si intrebari de cunoastere a jurisprudentei si
intrebari despre relatiile socio-afective din familie
c..intrebari de cunoastere a dreptului pozitiv, intrebari de fapt (factologice)si intrebari de cunoastere a jurisprudentei si
intrebari de opinie

92. Cum este bine sa procedeze sociologul dreptului in cazul in care nu se poate renunta la vocabularul
juridic in formularea intrebarilor?
a..sa renunte la acele intrebari
b..intrebarile sa fie formulate in limbaj juridic
c..intrebarile sa fie insotite de perifraze explicative si de exemple cu caracter descriptiv
C

93. De ce se recurge, dupa Jean Carbonnier, la sondajul de opinie legislativa?


a..deoarece este de dorit a se legifera in acord cu opinia publica
b..deoarece este o metoda de cercetare foarte bine pusa la punct
c..deoarece este o metoda de cercetare accesibila pentru juristi

94. Care dintre judecatile de valoare, pune in evidenta avantajul sondajului de opinie legislativa fata de
referendum?
a..sondajul de opinie legislativa practicat la nevelul unui esantion national este mult mai relevant decat un referendum
b..spre deosebire de referendum, sondajul de opinie legislativa pune in pericol libertatea de decizie a legislatorului
c..spre deosebire de referendum, la rezultate cu o mica marja de eroare, sondajul de opinie legislativa are avantajul ca
se realizeaza cu economie de timp, de resurse financiare si de forte umane
C

95. Care este obiectul de cercetare al tehnicii analizei de continut?


a..comunicarea verbala si non-verbala
b..comunicarea verbala
c..comunicarea non-verbala

96. Ce poate cunoaste, in principal, sociologul dreptului prin cercetarea textelor legislative?
a..coleritatea justitiei
b..opinia cetatenilor fata de lege
c..norma de drept

97. Prin ce metoda/tehnica pot fi cercetate documentele non-juridice de genul marturiilor etnografice si/sau
istorice, crierilor literare, legendelor, miturilor, povestirilor, documentelor personale etc.?
a..prin tehnica analizei continutului
b..prin metoda anchetei socio-juridice
c..prin metoda scalarii

98. De ce, pentru sociologul dreptului sunt mai pretioase, in cercetare, hotararile judecatoresti care provin
de la instante inferioare?
a..pentru ca, de regula, acestea contin mai multe elemente de interes sociologic
b..pentru ca, de regula, acestea contin mai multe erori judiciare
c..pentru ca acestea se prezinta intr-un numar mult mai mare decat acelea ale instantelor superioare

A
99. Care este volumul minim al unui esantion reprezentativ (inclusiv in ceea ce priveste numarul hotararilor
judecatoresti cuprinse in acesta)?
a..100-200 de unitati
b..200-300 de unitati
c..300-400 de unitati

100. Ce este experimentul psihosociologic?


a..o metoda de cercetare indirecta a realitatii sociale
b..o observatie provocata si riguros controlata
c..o metoda de prelucrare a informatiilor colectate

101. Cum trebuie sa fie, in opinia magistratului francez Dupaty, o buna legislatie?
a..morala
b..justa
c..ca o „buna fizica”, ea trebuie sa fie experimentala

102. Cum se prezinta itemii scalei elaborate de E.A. Rundquist si R.F. Sletto pentru masurarea atitudinii
tinerilor delincventi fata de justitie?
a..sub forma unor judecati de valoare asupra justitiei
b..sub forma unor intrebari relative la modul cum sunt elaborate legile
c..sub forma unor studii de caz reprezentative pentru modul in care se administreaza justitia in randul minorilor
delincventi

103. Ce intelegem, sub aspect etimologic, prin metodologie?


a..stiinta metodelor
b..stiinta sociologica
c..stiinta managementului cercetarilor empirice

104. Care sunt, dupa scopul lor, tipurile de cercetari socio-umane?


a..cercetari experimentale si cercetari neexperimentale
b..cercetari de culegere a datelor si cercetari de interpretare a datelor
c..cercetari fundamentale si cercetari aplicative

105. Care sunt tipurile de metode, dupa gradul de interventie a cercetatorului asupra obiectului studiat?
a..experimentale, cvasiexperimentale, de observatie
b..experimentale, cvasiexperimentale
c..experimentale, de observatie

106. Cum trebuie sa fie tema cercetarii?


a..importanta, actuala, realizabila
b..interesanta, inedita, realizabila
c..importanta, inedita, realizabila

107. Care este calitatea fundamentale a unui esantion?


a..volumul cat mai mare
b..reprezentativitatea
c..volumul cat mai mic

108. Ce etape cuprinde ultima faza a cercetarii?


a..prelucrarea, analiza si interpretarea informatiilor, la care se adauga valorificarea rezultatelor cercetarii
b..prelucrarea, analiza si interpretarea informatiilor
c..prelucrarea informatiilor si intocmirea raportului de cercetare

109. Prin adaptarea carei metode (tehnici) de cercetare a sociologiei generale s-a ajuns la tehnica analizei
sociologice a jurisprudentei?
a..a anchetei sociologice
b..a tehnicii analizei continutului
c..a tehnicilor de scalare

110. In ce tara s-a desfasurat un experiment legislativ prin care s-a suspendat pedeapsa cu moarte pentru o
perioada de 5 ani?
a..Danemarca
b..Suedia
c..Anglia

111. Care sunt principalele tipuri de anchete sociologice dupa aria de cuprindere a populatiei?
a..ancheta pe un lot de persoane si ancheta pe un esantion
b..ancheta pe o colectivitate generala (totala) si ancheta pe un esantion (selectiva)
c..ancheta pe un grup experimental si ancheta pe un grup de control (martor)

B
112. Ce tipuri de intrebari pot cuprinde chestionarele?
a..fie inchise (precodificate), fie deschise (libere sau postcodificate) sau ambele tipuri
b..fie inchise (precodificate), fie deschise (libere sau postcodificate), fie de control
c..fie inchise (precodificate), fie deschise (libere sau postcodificate), fie de opinie

113. Ce reprezinta interviul?


a..o tehnica de obtinere, prin intrebari si raspunsuri, a informatiilor scrise de la indivizi si grupuri umane
b..o tehnica de obtinere, prin intrebari si raspunsuri, a informatiilor verbale de la indivizi si grupuri umane
c..o tehnica de obtinere, prin intrebari si raspunsuri, a informatiilor iconografice de la indivizi si grupuri umane

S-ar putea să vă placă și