Sunteți pe pagina 1din 1

http://old.unitbv.ro/doctorat/Sustineripublice/Sustineritezededoctorat2017.

aspx

http://utm.md/blog/2017/10/16/doctorat-lista-proiectelor-stiintifice-pentru-a-u-2017-2018/

https://econ.ubbcluj.ro/Scoala_Doctorala/rezumate/RADU%20Marius.pdf

https://www.uvt.ro/files/23c51eafcecbfbee1bf47971a04d97c243e93d17/

http://www.cnaa.md/files/theses/2016/50751/aliona_grossu_thesis.pdf

Titlul tezei: Considerații privind colaborarea verigilor lanțului logistic. Cazul proiectelor din resurse de
energii regenerabile, în regim izolat

Aplicatii ale metodei lantului critic in managementul proiectelor de constructii / Mihai Vrincut

Cercetari privind achizitia de cunosinte la nivelul organizatiiilor

Teză:Contribuție la dezvoltarea Managementului IMM -lor în construcții – postavaru

Titlul tezei: Managementul complexității proceselor de servicii. Cazul organizațiilor de afaceri mari.

1543. BLANDA, CAMELIA ALINA. Îmbunătăţirea managementului calităţii în relaţie cu managementul


resurselor umane în întreprinderile mici şi mijlocii / drd.: ec. Camelia Blanda. - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2008.

1546. BOŞCODEALĂ, CONSTANTIN. Perfecţionarea managementului în administraţia


publică locală/ drd. Constantin Boşcodeală. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2008. 314 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 267-314.
TezĂ de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihail Dumitrescu.

„Metode si tehnici de modernizare in managementul proiectelor de constructii”. Lucrarea va fi


prezentata in Sala