Sunteți pe pagina 1din 3

Concediul de maternitate si indemnizatia pentru cresterea copilului

Legislatia aplicabila:
 OUG 158/2005 – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale
de sanatate
 OUG 111/2010 – privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011
Concediul de maternitate:

Titularul concediului de maternitate este numai femeia insarcinata sau lauza.


Concediul se acorda femeilor care au cel putin o luna de stagiu de cotizare (stagiul minim
de cotizare conform art. 7 din OUG 158/2005)sau stagiu asimilat in ultimele 12 luni
anterioare lunii de acordare a concediului medical de sarcina/lauzie. Asta inseamna ca
odata ce au devenit salariate, chiar si daca numai cu o luna in urma, gravidele vor
beneficia de indemnizatia de concediu prenatal si/sau postnatal in valoare de 85% din
salariul brut avut pe luna

Potrivit art. 24 din OUG 158/2005, concediul de maternitate (126 zile) este
format din:

 Concediu de sarcina (cunoscut sub numele de concediu prenatal) se poate acorda


pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere in exclusivitate pentru sarcina, si nu
pentru afectiuni ce pot interveni pe parcursul sarcinii si fara legatura cu sarcina.
 Concediu de lauzie (cunoscut sub numele de concediu postnatal) se poate acorda
pe o perioada de 63 de zile dupa nastere (legea presupune efectuarea unui
concediu postnatal obligatoriu de 42 zile).

Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de


recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare sau in functie de imprejurari
(nasterea la o data diferita de cea prognosticata), insa, pentru protecţia sănătăţii mamei şi
a copilului este interzis angajatorilor să permită salariatelor să revină la locul de muncă în
mai putin de 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu (art. 24 alin. 2).

Conform art. 25 al aceluiasi act normativ cuantumul lunar al indemnizatiei de


maternitate este de 85% din baza de calcul ce se determina ca medie a veniturilor lunare
din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale
in lunile respective conform legii si/sau perioade asimilate dupa caz, din cele 12 luni din
care s-a constituit stagiul de cotizare. De asemenea, indemnizatia de maternitate se
suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
Indemnizatia pentru cresterea copilului:

Conform art. 2 alin. 2 din OUG 111/2010 persoanele care, in ultimul an anterior
datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului (venituri
din salarii, din activitati independente sau din activitati agricole supuse impozitului pe
venit potrivit Codului Fiscal) pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

- Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, respectiv 3 ani


in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara;
- Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de
o indemnizatie lunara.

Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete


realizate in ultimele 12 luni. Legea stabileste limitele minuma si maxima ale
indemnizatiei in functie de indicatorul social de referinta (ISR – indicatorul social de
referinta, care si in anul 2014 este de 500 lei, astfel cum a fost stabilit in anul 2008, prin
OUG 126/2008, care a modificat art. 33^1 din Legea 76/2002).

Indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an nu poate fi mai


mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR, iar indemnizatia pentru cresterea copilului
in varsta de pana la 2 ani nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 2,4 ISR.
Prin urmare, in cazul in care se opteaza pentru concediu pana la implinirea de catre copil
a varstei de un an, cea mai mica valoare a indemnizatiei va fi 600 de lei, iar cea mai mare
poate fi de maxim 3400 lei, in schimb daca se alege un concediu de 2 ani, indemnizatia
va fi cuprinsa intre minim 600 de lei si maxim 1200 lei.

In art. 16 din OUG 111/2010 sunt enumerate situatiile in care dreptul la


indemnizatiile pentru cresterea copilului inceteaza, se suspenda, precum si situatiile
exceptate, astfel:

Dreptul la indemnizatiile pentru cresterea copilului inceteaza cu ziua urmatoare


celei in care:

- copilul a implinit varsta de 1 an sau , dupa caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, in


cazul copilului cu handicap;
- a avut loc decesul copilului;
- beneficiarul nu si-a achitat obligatiile fata de bugetul local in termenul prevazut
de lege.
De asemenea, dreptul la indemnizatii se suspenda incepand cu ziua urmatoare
celei in care:

- beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;


- beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exerciarea tutelei;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea
incredintarii copilului spre adoptie;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea
mentinerii masurii de plasament;
- beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest
preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
- copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau
privata;
- beneficiarul a decedat;
- in situatia in care beneficiarul isi schimba cetatenia sau nu mai locuieste in
Romania;
- beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit
varsta de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
- se constata ca timp de 3 luni consecutive se nregistreaa mandate postale
returnate;
- beneficiarul nu si-a achitat impozitele si taxele locale in termenul prevazut de
lege.

In ceea ce priveste suspendarea indemnizatiei datorate situatiei in care


beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de
1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, legea prevede anumite
exceptii. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care
persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

- primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a


contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru
cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei
activitati in perioada de concediu;
- primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de
nivelul acestora;
- realizeaza venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei
activitati in perioada de concediu, de maxim 6 ISR (3000 de lei) intr-un an
calendaristic.

S-ar putea să vă placă și