Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Finalitățile educației fizice și interdependența dintre ele

Finalităţile educaţiei definesc orientările valorice asumate în activitatea de formare-


dezvoltare a personalităţii la nivel de sistem şi de process.( Papuc,Cojocaru, Sadovei, Rurac,
2006)

Idealul educational reprezint ă finalitatea de maxim ă generalitate a educatiei, ce exprim ă


orientările strategice ale unui sistem educativîntr-o anumit ă etap ă istoric ă a dezvoltării
economico-social, ştiinţifice şi culturale ale unei ţări. Realizabil ă pe termen lung, sintetizînd
modelul de personalitate dezirabil social.

Scopurile educaţionale sînt finalităţi derivate din ideal desemnînd "aspiraţii" si


"intenţionalităţi" pe termen mediu.

Obiectivele educaţionale sînt sarcini particulare, analitice, concrete ale procesului


educaţional, derivate din scopuri, posedînd la rîndul lor – diferite grade de generalitate (de la
obiectivele intermediare, profilate, de nivel prospectiv mediu – spre exemplu, pîn ă la cele
operaţionale, maximal concrete, specifice secventelor instructiveducative).( Papuc,Cojocaru,
Sadovei, Rurac, 2006, pag.61)

Finalitatile educatiei-ideal, scopuri si obiective, suporta transformari, ceea ce inseamna ca


nu sunt prescrise definitiv. Acestea dau expresie unor optiuni valorice mereu in schimbare. Spre
exemplu, in mod traditional obiectivele erau centrate pe asimilarea de cunostiinte, insa cerintele
lumii contemporane au impus o noua ierarhie a obiectivelor, care sa vizeze in primul formarea
unor atitudini si capacitati intelectuale, apoi dobandirea de priceperi si deprinderi, si abia apoi
asimilarea de cnostiinte (Vaideanu,G.,1988)

Alături de obiective în calitate de finalități întâlnim și competențele. În timp ce scopul


educational conturează finalitatea în termini generali sintetici, obiectivul detaliază această
finalitate. Obiectivele și scopul educational exprimă intenția profesorului de a declanșa
transformarea la nivelul personalității elevului ca urmare a participării la o activitate instructive.
Există o legătură strânsă între idealul educational și scopurile educaționale. Idealul educative este
general și unitar, scopurile ce-l detaliază sunt variate și multiple.
Putem conchide că, între finalitatile educatiei exista stranse interdependente. Astfel, idealul
determina scopurile si obiectivele educationale, iar acestea concretizeaza la diferite nivele
cerintele generale ale idealului. Finalitatile au o pozitie cheie in orice sistem educational,
deoarece in functie de aceasta se organizeaza sistemul de invatamant, se structureaza continutul
invatamantului,se selecteaza strategiile educationale,etc. De altfel, restructurarile la nivelul
finalitatilor educatiei antreneaza majoritatea reformelor invatamantului in ultimele decenii.