Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE LOGOPEDICĂ

Nume Prenume
Data naşterii Locul naşterii
Domiciliul

Vocabular

Limbaj receptiv

Limbaj expresiv

Particularităţi fiziologice de limbaj

Pronunţie

Ritm şi fluenţă a vorbirii

Lexie

Grafie

Calculie

Diagnostic logopedic

Alte menţiuni

Întocmit de _____________________________ Semnătura____________

Data_____________________