Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ARAD

Mun. Arad, Str.Mucius Scaevola, nr.9; Telefon/fax: 0257/214.570,


Tel.: 0357/430.820, e-mail: office@cjraearad.ro web: www.cjraearad.ro

Data examinării__________________________

FIŞĂ LOGOPEDICĂ

1. DATE PERSONALE
Nume şi prenume ……………………...............................................Data nașterii:...........................
Clasa…………Şcoala......................……...Cadru didactic..................................................................

2. ANAMNEZĂ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. EXAMINAREA STĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII ORGANELOR FONOARTICULATORII

Observații legate de starea buzelor, limbii, dentiției, maxilarului, palatului


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Date despre funcţionarea buzelor:
• Capabil să îşi preseze buzele □Da □Nu
• Își întinde buzele □Da □Nu
• Este capabil să îşi rotunjească buzele □Da □Nu
• Atinge buza superioară cu dinţii inferiori □Da □Nu
• Vibrează buzele □Da □Nu

Date despre funcţionarea limbii


▪ Este capabil să scoată şi să retragă limba □Da □Nu
▪ Este capabil să atingă buza superioară cu limba □Da □Nu
▪ Reuşeşte să atingă obrazul interior cu limba: -limba lateral stânga □Da □Nu
-limba lateral dreapta □Da □Nu

4. VOCEA: □Voce clară □ Voce răguşită □Voce nazală


Tonalitatea: □Normală □ Înaltă □Joasă □Vorbeşte şoptit □ Vorbeşte cu glas tare

5. RESPIRAŢIA: În repaus respiră □Pe nas □Pe gură


▪ În timbul vorbirii ritmul respiraţiei este normal □Da □Nu
▪ Reuşeşte să sufle în morișcă □Da □Nu

6. AUZUL: □ Acuitate auditivă bună □ Hipoacuzie..........................................................................


▪ Diferențiere auditivă (șoapte, structuri ritmice, zgomote): □Bună □Medie □Scăzută
▪ Diferențiere fonematică (repetare propoziții după logoped): □Bună □Medie □Scăzută
▪ Confundă sunetele surde-sonore (repetare cuvinte paronime): □Nu □Da....................
7. LIMBAJUL ORAL

Pronunția sunetelor: □distorsiuni □omisiuni □substituiri


▪ Sunete afectate...........................................................................................................................
Nivelul de dezvoltare al limbajului: □scăzut □mediu □ridicat
▪ Erori în utilizarea adecvată a pluralului, verbelor și pronumelui personal □Da □Nu
Nivelul înțelegerii limbajului: □scăzut □mediu □ridicat
Ritmul și fluenţa vorbirii □ritm normal □ritm rapid □ritm lent □ritm neregulat □ repetiții de
silabe □intonație monotonă □repetiţii frecvente sau prelungiri □Altele............................................

8. LIMBAJUL SCRIS-CITIT

• Structuri perceptiv-motrice implicate în scris-citit


▪ Motricitatea fină (mobilitatea degetelor): □Bună □Deficitară....................................................
▪ Lateralitate: Mână □dreapta □stânga □nedefinită Picior □dreapta □stânga □nedefinită
Ochi □dreapta □stânga □nedefinită Ureche □dreapta □stânga □nedefinită
• Cunoaşte schema corporală: □Da □Nu □Parțial
• Are dezvoltată corespunzător orientarea spaţio-temporală: □Da □Nu □Parțial
• Cunoaște- culorile □Da □Nu □Parțial
-mărimile □Da □Nu □Parțial
-formele geometrice: □Da □Nu □Parțial
• Scriere
□nu reproduce literele:..............................................................................................................
□distorsiuni, omisiuni și substituiri de litere și silabe
□erori gramaticale □erori de punctuație □organizarea defectuoasă a paragrafelor □erori multiple
de ortografie □scris extrem de urât □exprimare deficitară a ideilor

• Citire
▪ Nu recunoaște literele:....................................................................................................
▪ Acuratețe: □substituiri □contopiri □inversiuni □omisiuni de: □ litere □ silabe □cuvinte
Citește pe: □litere □silabe □litere și silabe □cuvinte □mixt
▪ Viteză: □normală □medie □lentă □cu efort și blocaje
▪ Comprehensiune: □bună □erori în înțelegerea materialului citit
▪ Substituiri și confuzii în scris-citit: □ tipice: a-o-ă; ă-â; d-p-b; m-n-u; s-ș, t-ț,
□sunete perechi: f-v, t-d, p-b, c-g, s-z, ș-j;
□grupurile ce,ci,ge, gi, che, chi, ghe, ghi;
□atipice................................................................................................................................

9.OBSERVAȚII__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. DIAGNOSTIC ___________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
11. RECOMANDĂRI _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pofesor logoped: HOSSU RUCSANDRA