Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA

PROFESOR UNGUREANU MIHAELA


CLASA a VII a

CALCULE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE

1.RAPORTUL NUMARULUI DE ATOMI


1.H 2 O H : O = …… : ……. ;
2.HCl H:Cl = …… : ……. ;
3.NH 3 N : H = …. : ……... ;
4.CH 4 C : H = …… : ……... ;
5.NaOH Na : O : H = …….. : …….. : ……… ;
6.H 2 SO 4 H : S : O = …….. : …….. : ……… ;
7.H 3 PO 4 H : P: O = …….. : …….. : ……… ;
8.Ca 3 (PO 4 ) 2 Ca : P : O = …….. : …….. : ……… ;
9.CaCO 3 Ca : C: O = …….. : …….. : ……… ;
10.Al 2 ( SO 4 ) 3 Al : S : O =…….. : …….. : ……… ;
2.MASA MOLECULARA.MOLUL.
1. H 2 M H = ………. ………………………. 1 mol = ………… 1 kmol =
2

………
2. O 2 M O = ……………………………….. 1 mol = ………… 1 kmol =
2

………
3.H 2 SO 4 M H SO = ……………………………………… 1 mol = ………… 1
2 4

kmol = ………
4. CH 4 M CH = ……………………………………… 1 mol = ………… 1 kmol =
4

………
5.CO 2 M CO = ……………………………………… 1 mol = ………… 1 kmol =
2

………
6.C 6 H 6 M C H = ……………………………………… 1 mol = ………… 1 kmol
6 6

= ………
7. NH 3 M NH = ……………………………………… 1 mol = ………… 1 kmol =
3

………
8.K 2 SO 4 M K SO = ……………………………………… 1 mol = ………… 1 kmol
2 4

= ………
9.Al 2 S 3 M Al S 3 = ……………………………………… 1 mol = ………… 1 kmol =
2

………
10.Ca(OH) 2 M Ca (OH ) = ……………………………………… 1 mol = ………… 1
2

kmol = ………
3.NUMARUL DE MOLI CAND SE CUNOASTE MASA SUBSTANTEI SI INVERS
a.Calculati numarul de moli existenti in
1)4 g CO ; 6)585 gNaCl;
2)25 g CaCO 3 ; 7)72 g C;
3)320 g SO 3 ; 8)19,6 g H 2 SO 4 ;
4) 63g HNO 3 ; 9) 80 g NaOH;
5)400g H 2 ; 10) 170 g NH 3
4.RAPORTUL DE MASA IN CARE SE COMBINA ELEMENTELE
1.CO 2 C : O = …… : …… ;
2.Ca 3 (PO 4 ) 2 Ca : P : O = …… : ……… : ……… = ………. : …….. :
………… ;
3.SO 2 S : O = …… : ……. = ……… : ……….. ;
4. H 3 PO 4 H : P : O = ……… : ………. : ………….. ;
5. CaCO 3 Ca : C : O = …… : …….. : …… = ……… : ……… : ………;
6.P 2 O 5 P: O =…… : ……. = ……. : …….. ;
7. CH 4 C : H = ……. : ……… =…… : …….. ;
8.NaOH Na : O: H= …… : ……: …….;
9. H 2 CO 3 H : C: O = …… : ……. : ……. = …….. : ………. : ………;
10. KNO 3 K : N : O= …… : ……. : …….;
5.COMPOZITIA PROCENTUALA
A.Calculul compozitiei procentuale din raportul de masa
1.CO 2 C:O=12:32=3:8 5.Mg(OH) 2 ;
2.SO 2 ; 6.K 2 Cr 2 O 7 ;
3. H 3 PO 4 ; 7.KMnO 4 ;
4. KNO 3 ;
B.Calculul compozitiei moleculare din mase moleculare
1. HNO 3 ; 4. H 2 SO 4 ;
2. CH 4 ; 5.MgCl 2 ;
3.CaO; 6. CaCO 3 ;
7. K 2 Cr 2 O 7 ;
8. CO 2 ;
9. SO 3 ;
10.NaCl
6.Cantitatea dintr-un element intr-o anumita cantitate de substanta compusa si
cantitatea dintr-o substanta compusa corespunzatoare unei cantitati dintr-un element
a.Ce cantitate de hidrogen se gaseste in:
1)68 g H 2 S ;
2)73 g HCl ;
3)1,96g H 2 SO 4 ;
4) 3,2 g CH 4
5)31 g HNO 3 ;
6)2 moli NaHSO 4
b.Ce cantitate de oxigen se gaseste in :
1) 36g H 2 O ;
2) 2 moli H 2 SO 4 ;
3) 3 moli NaOH;
4) 126g HNO 3 ;
5)3,4 g H 2 O 2 ;
c.Calculati masa de fosfor existenta in:
1)49,2 g Na 3 PO 4 ;
2)56,8 g Na 2 HPO 4 ;
3) 9,6 g NaH 2 PO 4 ;
4)1,96 g H 3 PO 4 ;
d.Calculati masa substantelor :1)KCl; 2)KClO ; 3)KClO 2 ; 4)KClO 3 ; 5)KClO 4
care contin 19,5kg potasiu.
e.Determinati masa substantelor :1)NH 4 H 2 PO 4 ; 2) NH 4 NO 3 ; 3) (NH 4 ) 2 HPO 4 ;
4) (NH 4 ) 3 PO 4 in care se gasesc cate 3,5 g azot.
f.In cate grame de : 1)H 2 O ; 2)PH 3 ; 3)H 2 CO 3 se gasesc 6 g hidrogen?
g.Determinati masa de NH 3 in care se gasesc 28 g N.
h.Calculati masa de sulf existenta in 680 g sulfat de calciu anhidru.
i.Determinati masa ferului existent in 111,2 kg calaican (FeSO 4 × 7 H 2 O ).
j.Determinati masa fosfatului monoacid de amoniu in care se gasesc 4,5 kg hidrogen.
6.Completati:
1)H 2 SO 4
Compozitie
– calitativa …………………..
…………………...
-cantitativa : - raportul numarului de atomi H:S:O=…. : ….. : …..
-masa moleculara,molul M H SO = …………………………………..
2 4

1 mol H 2 SO 4 = ……………………………..
- raportul de masa H:S:O =...... : ...... : ……..
- compozitia procentuala : ……….. % H , …………. %S , ………….. %O

2) H 2 O
Compozitie
– calitativa …………………..
…………………...
-cantitativa : - raportul numarului de atomi H:O=…. : …..
-masa moleculara,molul M H O = …………………………………..
2
1 mol H 2 O= ……………………………..
- raportul de masa H:O =...... : ...... : ……..
- compozitia procentuala : ……….. % H , ………. %O
7.Completati formula sau denumirea:
1)…………. Acid clorhidric;
2) H 2 SO 4 …………………………. ;
3) CaCO 3 ……………………………;
4)H 2 CO 3 …………………………….;
5) ……………… acid azotic;
6) H 2 S ……………………………….;
7)………………… acid fluorhidric;
8)………… amoniac;
9)…………… metan;
10)…………… clorura de sodiu;
11)Na 2 SO 4
……………………………;
12)………… sulfura de potasiu;
13) ……………. Hidrura de cesiu;
14) ……………. Fosfat de calciu ;
15) …………… oxid de aluminiu ;
16) CO …………………………. ;
17) ……………….. apa ;
18) ………… dioxid da carbon ;
19)……… azotat de potasiu ;
20) ……….. fosfit de magneziu ;
21) CaSO 4 …................................ ;
22)MgS …………………………. ;
23)CaI 2 ............…………………;
7.Ce semnificatie au numerele inscrise in formula 4Al III Cl I 3 ?
8.Cati moli de atomi se gasesc in 9g aluminiu ?Dar in 0,8g fer ?Dar in 10g
apa ?Dar in 10 g amoniac ?Dar in 10g acid clorhidric?

Evaluare