Sunteți pe pagina 1din 2
Daca iubesti pe cel care te iubeste, ti-ai primit rasplata; dar daca iubesti pe cel care nu te iubeste, iti este dator | Dumnezeu in loculaceluia.” (Sfantul loan Gur de Aur) Imnul dragostei crestine Ce inseamna cu adevarat iubirea crestina? lisus Hristos ne spune aceasta prin gura Sfantului Apostolei Pavel fu-m-am aramé sundtoare $i chimvel résunditor. $i de ag a darul proorocie’ gi tainele toate le-ag cunoaste si orice stint, side ag ‘avea atata redinf8incét s& mut si munfi, iar ragoste nu am, nimic ‘nusunt. Side as imparfitoaté avutia mea side ag da trupul meu cas fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseste. Dragostea indelung rabdé; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieste, nu se lauda, nu se trufeste, Dragostea nu se poarté cu necuviinf’, nu cauté ale sale, nu se aprinde de manie, nu géndeste raul, Nu se bucurd de nedreptate, ci se bucurd de adevér. Toate le suferé, toate le crede, toate le nédéjduieste, toate le rabdé, Dragostea nu cade niciodata. Cat despre proorocil - se vor desfinfa; dar imbilor va tnoeta; stinfa se va sfarsi; Pentru 4 in parte cunoastem sitn parte proorocim. Dar cénd va venicaea ce desévérsi, atunciceea ce este in parte se va desfinfa. Cénd eram copil, vrbeam ca un copil,simfeam ca un copiljudecam ca un copil dar cdnd m-am facut barbat, am lepadat cele ale copilului. Céci vvedem acum ca prin oglinds, tn ghicturé, iar atu, faf3 cre fat ‘acum cunose in parte, dar afunai voi cunoaste pe deplin, precum am canes ou $f eoun rset ba: re, eee ‘armaimare dnt acestoaeste Hotérarea de a face ce trebuie, de a spune ce trebuie, de a fi ce trebuie aceasta este dragostea adevarata, dragostea responsabila Sice inseamna acest ce trebuie? Afi atent la sentimentele celuilalt, anu judeca, anu critica, arespecta sia trata cu recunostin(&; a cunoaste sia accepta deosebirie; a oferi singuranté, afi smert, fugind de ceea ce ar putea scoate la ivealé méndria sau ate pacate; a réspunde cu bine la ‘ru; a fi indurator,iertétor, generos, dezinteresat si jertfelno fala de ddusmani; ate ruga pentru aproapele; a creste duhovniceste: Ci finénd adevérul,iniubire, sd crestem intru toate pentru El, Care este capul -Hristos. (Eteseni4, 15) Dragostea devaraté iese din sfera sentimentelor si int’ tn sfera decizilor. Ea devine un act de voinfa. Sfanta Scriptura nu ne cere s& ne placer colegi cine cere s&-iiubim. Noi rebuie s& iiubim pe ali, pentru ca isus Hristos i iubeste si Ela murit pentru noi, cdci: Dacé zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele séu il urdste, mincinos este! Pentru 8 cel ce nu iubeste pe fratele séu, pe care Ia vazut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a vézut, nu poate sé-L iubeascd, Siaceasté porunca avem de /a El: cine iubeste pe Dumnezeu sé iubeasca si pe fratele sau. | loan 420-21) Jmnul iubirii de Ioan Alexandru Dragostea inseamn’ renuntare Desinea ta ceva emai presus ‘Sinuravnestiiubind cu-nflacarare ‘Decét si-ifii adorator supus. arin i frat sivatra parinteasca Le plirisesti ca pe un strai prea stramt ‘Incepe-n inima si dogoreasca Cova fird de seamd pe pamant, E frumos de Costache Ioanid E frumos cand pofiin viata Sifii damic similos... Sate duci de dimineata Sa stergilacrima rizleaya efrumos... E frumos, cdindzboariianii, Si-fifaci viataun prinos Sahranesti cu drag orfani S&-iajufippe toti sarmanii efrumos E frumos cand nu-i ripusa Jertfa ta de-un gand filos... Cand in tind nepitruns& ‘titesihaina cea ascunsa frumos.... ‘insi fapta cea mai mare, Darul cel mai de folos ee } = — x Aplicatii 1. Desi soris Int-un limbaj metaforic, Imnul dragoste’ crestine nu © Fara dragoste crestina nu se | sensibilizeaz unii cameni din zilele noastre care s-au obisnuit s nu | poate méntui nici aproapele meu | — trdiascd dupa anumite princioii morale. | (pentru ca este izolat) si nici eu Incearca sa rescrii acest Imn gandindu-te c ar trebui sé te adresezi (pentru c&,lipsindu-! de iubire, refuz | acelor oameni, (De exemplu: Daca as vorbtoaté ziua despre Dumnezeu | comuniunea si de aici incep | sinuasaveadragoste, atuncinu as fideodt o qurd sparta) pacatele). (A flag mot wuts | 2. Identificd in textul Imnului dragoste crestine acele actiuni ale omului care dacé nuarfiinsotite de ubiren-aravea nici o valoare moralA. 3. Dragostea crestina presupune doud aspecte: unul aparentnegativ— infrénare (Nue voie...); -unulpozit —confirmare, aprobare, devotament, daruie, jet for Crainic | _entificd in Imnul dragosteicrestine aceste dou aspecte. Cergea la coltun slabanog 4. Alcatuieste dous liste: una care sé cuprinda oamenitata de care ttipoti ‘in zdrente, slut si fara dinti manifesta dragostea crestind, si alta, care s& cuprinda oameni fata de Negutitorul de arginti care este imposibil (sau aproape imposibil) sa-ti manifesti dragostea Géndi zérindul pe milog: crestina. Argumenteaza alegerile facute. Eu nu dau mila mea obol Lista 1 Lista 2 Acestui trantor de prisos Si-ntoarse ranjetu+ cdinos Ramasului cu mana-n go | Trecu maestrul glorios ‘A farmeculuitriumfal Cu spirtul in ideal $i-a zis, vazand pe zdrentaros: E-atat de slut si ma-nspaimant 5. Comenteaza afirmatile, din perspectiva dragostei crestine: Eu, magul purei frumuseti! © L-am mustrat pentru ca a gresit. Si-ntoarse recele dispret © Amras de naivitatea ei Ramasului cu mana-n vant, ‘© Amcontribuitla constructia acestei biserici © Mi-e milé de ea c& a ramas singura, darn-am ce sa-ifac. Trecu predicatorul sfant © Chiardacé nuau dreptate, sunt périntiimei iirespect. Grabindu-se cdtre amvon, © Lam dat sd copie, caci e cel mai bun prieten al meu sinu a avut timp Vijalins ca un eiclon sAinvefe SA se dezlantuie-n cuvant. © Sice daca obérfesc, la céte mi-a facutea mie... S-aprinda mila din altar © Atrebuit sa mint, altfel ar fi avut nota scdzuta la purtare. De soarta celui slabénog, © E prea urdta, nu e genul de prietend pe care mi-as dori s8 0 am Dar ocoli pe-acest milog alatur Cu ména-ntinsa in zader. ‘© Faptul c8 are un handicap, nu inseamna ca nu poate face parte din ‘grupul nostru. . Térziu, cénd noaptea cobora, Sosi o umbré ca-n iooane, 6, Pentru fiecare dintre aspectele dragostei crestine, gaseste pacatul Pe maini cu semne de piroane generat de opusul acestuia: $i-0 inima ce séngera. Deexemplu: dragostea nu se laucki —» mandria. Pe chipul ars de chin si vai a Ofténd il saruté fierbinte Cu vesnicie in cuvinte: gi Tu azi vei fi cu mine-n rai. a cr lee rege