Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Suraia, jud.

Vrancea

Profesor: Sandu Camelia

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

EDUCAȚIE SOCIALĂ Clasa a VI-a

I. Care sunt, în opinia ta, cele mai importante patru drepturi ale copilului?
Argumentează! 2p
II. Care sunt, în opinia ta, cele mai încălcate patru drepturi ale copilului?
Argumentează! 2p
III. Explică afirmațiile: „Nu există responsabilități fără drepturi și nici
drepturi fără responsabilități”! 1p
IV. Copiiilor nu le-au fost dintotdeauna recunoscute drepturile. Care este cel
mai important document referitor la drepturile copilului? Când a fost
adoptat? 1p
V. Sunt și copii care militează pentru drepturile lor. Dați, cel puțin un
exemplu. 1p
VI. Este școala un spațiu de exprimare și exercitare a drepturilor copilului?
Argumentează! 2p

Notă: Se acordă un punct din oficiu.