Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume: .......................................................... Data: ................................

Fişă de lucru.

1. Bifează, dintre enunţurile de mai jos, pe cele care exprimă reguli de


comportament în cadrul unei comunităţi.

Vecinii de bloc trebuie să se salute.

Mitingurile, demonstraţiile se pot desfăşura numai în mod paşnic.

Primarul trebuie să participe la deschiderea anului şcolar.

Copiii mici trebuie să meargă la grădiniţă.

Copiii trebuie să se joace cu mingea în spaţiile de joacă amenajate pentru ei.

La magazin, cumpărătorii sunt serviţi în ordinea aşezării la rând.

2. Citeşte cu atenţie fiecare dintre enunţurile de mai jos. În cazul în care apreciezi că
afirmaţia este adevărată, încercuieşte răspunsul Adevărat (A). Dacă apreciezi că
afirmaţia este greşită, încercuieşte răspunsul Fals (F).

Membrii unei comunităţi trebuie:

a. să comunice cu ceilalţi; A F

b. să manifeste respect faţă de ideile şi eforturile celorlalţi; A F

c. să mănânce împreună la restaurant; A F

d. să respecte proprietatea altor membri; A F

e. să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte; A F

f. să lucreze în echipă; A F

g. să candideze la alegerile pentru primărie; A F

h. să nu le citească scrisorile celorlalţi membri. A F

3. Subliniază, dintre cuvintele de mai jos, pe cele care exprimă relaţii pozitive între
membrii unei comunităţi locale.

respect; politeţe; solidaritate; dezinteres;

încredere; toleranţă; duşmănie; întrajutorare;