Sunteți pe pagina 1din 2

Competenţa generală: COMPETENŢ SOCIOCULTURALĂ DE CUNOAŞTERE /

ÎNŢELEGERE ŞI TRĂIRE A VALORILOR GENERAL-UMANE

COMPETENŢE SPECIFICE:

 Vizionarea atentă a filmelor;


 Analiza mesajelor şi valorilor transmise/promovate;
 Comunicarea asertivă;
 Valorificarea unor contexte culturale de abordare a problemelor actuale ale lumii
contemporane;
 Manifestarea spiritului toleranţei şi al culturii păcii, a interesului pentru implicare civică;
 Lărgirea viziunii asupra lumii şi a orizontului cultural.
CONŢINUTURI RECOMANDATE

Competențe specifice Teme Nr. Dat Observa


de a ții
ore
 Vizionarea atentă a 1. Introducere. Filmul documentar: istorie şi mesaje 1 04.09
filmelor; actuale
 Analiza mesajelor şi 2. Copii din gara Leningradsky: Cum este să 3 11.09
valorilor trăieşti în stardă. Drepturile universale ale 18.09
transmise/promovate; 25.09
copilului
 Comunicarea asertivă; 3. Haiduc. Copiii străzii în România. Soluţii 2 02.10
 Valorificarea unor 09.10
contexte culturale de 4. Zi liberă pentru Fardulah. Munca copiilor în 3 16.10
abordare a problemelor lume. Drepturi, dorinţe, visuri. Scara valorilor 23.10
actuale ale lumii 06.11
contemporane; 5. Trebuie să auzi. Relaţiile în familie. Cum 3 13.11
interacţionăm cu membrii familiei. Învaţă-mă şi 20.11
 Manifestarea spiritului 27.11
toleranţei şi al culturii te voi învăţa. Acasă este cel mai bine. Vorbim
păcii, a interesului unii cu alţii?
pentru implicare civică; 6. Podul peste Wadi. Conflictul/Consolidarea 3 04.12
 Lărgirea viziunii asupra încrederii. Tipuri de conflicte. Prezentări teatrale 11.12
lumii şi a orizontului 18.12
cultural. 7. Skateistan: a locui şi a face skateboard în 3 15.01
Kabul. Conflictul. Acceptarea diferenţelor. 22.01
29.01
Conflictul şi atitudinea civică. Puterea spiritului
uman
8. Doar pentru că te-am iubit. Violenţa în familie. 3 05.02
Consilierea psihologică 12.02
19.02
9. Lotte - Cum să fii bun. Implicarea copiilor în 3 26.02
rezolvarea unor probleme comunitare 04.03
11.03
10. Şapte lumânări. Atrocităţile celui de-al doilea 3 18.03
război mondial. Victimele Holocaustului 25.03
01.04
11. Cyber Seniori. Oamenii vârstei a treia. 2 08.04
Probleme şi soluţii 15.04

12. Ca un fluture. Copiii cu dizabilităţi. Soluţii 2 29.04


pentru ameliorarea situaţiei acestora. Răbdarea şi 06.05
perseverenţa
13. Pe bicicletă după libertate. Problemele 2 13.0
migranţilor. Încadrarea lor în societate 5
20.0
5

14. Lecţie de sinteză 1 27.0


5
Total 34 ore