Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU GENERAL

Denumire proiect: PRAG DE FUND AMNAJAT PE PARAUL

Beneficiar:
Descrierea amplasamentului

Lucrarile care se vor executa pentru prevenirea si protectia impotriva inuntatiilor sunt
amplasate pe paraul
Accesul în zonă se realizează din drumul national

Solutia tehnica

Prin prezenta documentatie s-a propus executarea unui prag de fund din gabioane asezat pe o
saltea care vor fi acoperite cu o masca din beton.
Date tehnice:
- pragul de fund va avea o lungime de 12.5m si va avea fi construit din gabioane asezate pe o
saltea cu urmatoarele dimensiuni:
Dimensiuni Gabioane:
Gabion1: h=1m Gabion2: h=1m Gabion3: h=1m
l=1m l=1m l=1m
L=4 m L=4 m L=4.5m

Dimensiuni Saltea:
Saltea1: h=0.3m Saltea2: h=0.3m Saltea3: h=0.3m
l=5m l=5m l=5m
L=4m L=4m L=4.5m

Cosurile pentru saltele si gabioane vor fi confectionate din plasa de sarma impetita
DN2.8mm si cadrele din otel beton P52 Ø14. Cosurile vor fi umplute cu bolovani de rau.

-Se vor realiza lucrari de recalibrare a albiei pentru o lungime de L= 200 ml.
Recalibrarea albiei se va realiza mecaniza prin sapaturi si umpluturi.
Amenajara albiei cuprinde:
-marirea capacitatii de scurgere a albiei la debite mari
-refacerea, stabilizarea si protectia malurilor
-stabilizarea talvegului pentru stoparea fenomenului de eroziune.
Lucrarile proiectate sunt de utilitate publica, avand ca scop reducerea riscului de
inundatii, diminuarea pagubelor inregistrate la viituri, asigurarea bunei desfasurari a activitatii
sociale, economice si culturale a localitatii.
Pragul de fund protejează patul şi malurile albiei împotriva eroziunilor şi prin amplasarea
sa în avalul unor construcţii contribuiela menţinerea stabilităţii acestora.

a) Trasarea lucrarilor
Materializarea lucrărilor în teren începe cu operația de trasare în ordinea tehnologică de
execuție, conf. etapizării convenite. Trasarea se execută conform prevederilor STAS 9821/5 și pe
baza elementelor de trasare topografice din planurile de situație.
Predarea amplasamentului lucrarilor se va face de catre beneficiar- constructorului in
prezenta proiectantului si se va materializa prin identificarea pe teren a bornelor si a reperilor.
Antreprenorul este obligat sa semnaleze beneficiarului in termen de 7 zile de la data trasarii
axului lucarilor eventualele neconcordante cu situatia reala din teren pentru a fi transmise
proiectantului.

b) Protejarea lucrarilor de executie

Pentru perioada de timp friguros, definit prin normativul C16-84, se vor sista lucrările şi se
vor lua măsurile de protecţie conform normativului sus menţionat şi înţelegerii între beneficiar şi
constructor.
În perioadele în care se vor executa lucrări în şantier, materialele şi lucrările vor fi protejate
prin împrejmuirea şi semnalizarea şantierului, prin asigurarea pazei şantierului şi prin măsuri
specifice prezentate în caietele de sarcini (acoperire, sprijinire, încălzire etc.)
Clasificarea proiectului
Categoria de importanţă a construcţiilor se stabileşte conform Normativului P100 – 92 este
II, iar categoria de importanţă a construcţiilor stabilite conform Ordinului MLPAT
nr.81/N/oct.1995 este „C” – normală.
Clasa de importanta IV conform STAS 4273-83.