Sunteți pe pagina 1din 3

Circulaţia prin zonele rezidenţiale şi pietonale

94. 1) În zona rezidenţială şi cea pietonală pietonilor li se permite deplasarea atît pe
trotuare, cît şi pe carosabilul drumului. Ei au prioritate în raport cu vehiculele, însă
nu trebuie să creeze obstacole neîntemeiate circulaţiei lor.
Jocurile copiilor sînt permise pe întreg teritoriul zonei rezidenţiale.
2) Conducătorii de vehicule trebuie să se deplaseze astfel încît să nu creeze
obstacole sau pericol pietonilor. În caz de necesitate, ei sînt obligaţi să oprească.

95. 1) În zona rezidenţială este interzisă:


a) trecerea vehiculelor în tranzit;
b) circulația autocamioanelor (cu excepția celor de prestări servicii populației și
instituțiilor aflate în această zonă sau celor care efectuează lucrări tehnologice;
imediat după prestarea serviciilor sau efectuarea lucrărilor tehnologice, aceste
vehicule trebuie să părăsească zona respectivă);
c) instruirea în conducere;
d) staţionarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor
astfel încît să facă dificilă (sau chiar imposibilă) deplasarea pietonilor ori trecerea
vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie;
e) staţionarea cu motorul pus în funcţiune.
2) În zona pietonală este interzisă intrarea vehiculelor (cu excepția celor care
aparțin persoanelor ce locuiesc în zonă și nu au alte căi de acces, celor ce prestează
servicii populației și instituțiilor aflate în zonă, iar masa maximă autorizată a lor nu
depășește 3500 kg, precum și celor ce efectuează lucrări tehnologice, care, imediat
după prestarea serviciilor și efectuarea lucrărilor, trebuie să părăsească zona).

96. La ieşirea din zona rezidenţială și cea pietonală conducătorii trebuie să cedeze


trecerea altor participanţi la trafic.

97. Reglementările secţiunii în cauză îşi extind acţiunea şi asupra circulaţiei prin


curţi, precum şi pe drumurile de comunicaţie dintre imobilele de locuit cu multe
etaje.

Circulaţia pe autostrăzi.
98. Pe autostrăzi se interzice:
a) deplasarea pietonilor, circulaţia bicicletelor, ciclomotoarelor, maşinilor
autopropulsate (excepţie fac cazurile cînd acestea execută lucrări de întreţinere şi
reparaţie a drumului), altor vehicule a căror viteză, prin construcţie sau din alte
motive, este mai mică de 60 km/h, precum şi mînarea animalelor domestice;
b) circulaţia autocamioanelor cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg şi a
celor ce au lungimea mai mare de 7 m, pe alte benzi decît pe prima şi a doua, în
cazul în care autostrada are cel puţin trei benzi pe sens;
c) remorcarea autovehiculelor rămase în pană trecînd de prima ieşire de pe
autostradă;
d) intrarea în locurile de întrerupere a benzii de separare şi întoarcerea pentru
deplasarea în sensul opus;
e) mersul cu spatele;
f) instruirea în conducere, efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor;
g) oprirea în afara locurilor special amenajate şi semnalizate prin
indicatoarele  5.26  sau  5.48.1 .

99. În caz de oprire fortuită, conducătorul trebuie să semnalizeze vehiculul în


conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament (adică
să pună în funcțiune avertizorul de avarie), luînd măsurile necesare pentru
scoaterea lui după linia  1.2 a) , care separă carosabilul de banda destinată acestui
scop.

100. 1) Conducătorul de autovehicul care urmează să intre pe autostradă trebuie să


utilizeze banda de accelerare şi, cedînd trecerea, să se încorporeze în fluxul de
vehicule care circulă pe ea, fără a le crea obstacole.
2) Conducătorul de autovehicul care urmează să iasă de pe autostradă, pentru a
reduce viteza, trebuie din timp să preselecteze banda de decelerare.

Tema pentru acasa


1. Rezolvați un test online anume la tema studiată astăzi. Faceți o fotografie a
ecranului cu testul rezolvat și expediați pe poșta electronică. Termenul limită, până
azi seara.

2. Referat: Inspecția tehnică periodică a vehiculelor. La fel expediați pe poșta


electronică pînă joi: maria_naclada@mail.ru