Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
la Regulamentul
disciplinei militare

TABELUL COMPARATIV
al drepturilor disciplinare conform funcţiilor-tip
ale militarilor
Armata Naţională Trupele de Grăniceri Trupele de Carabinieri
SUBUNITĂŢI
Comandant de grupă, Comandant de grupă, Comandant de grupă,
de echipă de echipă de echipă
Locţiitor de comandant Locţiitor de comandant Locţiitor de comandant
de pluton de pluton de pluton
Plutonier de batalion, Intendent de pichet Plutonier de companie,
de divizion, de companie, de grăniceri de centru de transmisiuni,
de baterie de pluton independent

Comandant de pluton Comandant de pluton Comandant de pluton


Comandant de companie, Comandant de companie Comandant de companie
de baterie
Comandant de batalion, Şef de pichet de grăniceri, Comandant de batalion,
de divizion şef de punct de control al şef de centru de
frontierei de stat transmisiuni
UNITĂŢI MILITARE
Comandant de companie
- -
(centru) independentă
Comandant de regiment, de Comandant (şef) Comandant de regiment,
batalion (de divizion) al comenduirii de grăniceri de batalion independent,
independent, de bază de centru de instruire
independent
MARI UNITĂŢI MILITARE
Comandant de brigadă Şef al Direcţiei regionale Comandant de brigadă
supraveghere şi control al
frontierei de stat