Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 1

la Mecanica realizată în MATLAB


Tema: Elemente aale programului MATLAB

Varianta 2

A îndeplit st.gr.RM-191 Axente Ion

A controlat Gh. Coman

Chișinău - 2019
Sarcina Lucrării nr. 1.

I. Descrieţi comenzile de bază în regimul de comandă a Programului MATLAB.

Tasta Combinația Destinare


de taste
↑ Ctrl+P Răsfoirea comenzilor precedente
(în sus) pentru includerea în
rândul de introducere.
↓ Ctrl+N Răsfoirea comenzilor următoare
(în jos) pentru includerea în
rândul de introducere
Ctrl+Home Deplasarea cursorului la
începutul ferestrei Command
Window
Ctrl+End Deplasarea cursorului la sfârşitul
ferestrei Command Window
← Ctrl+B Deplasarea cursorului în stânga
la un simbol
→ Ctrl+F Deplasarea cursorului în dreapta
la un simbol
Ctrl+← Deplasarea cursorului în stânga
la un cuvânt
Ctrl+→ Deplasarea cursorului în dreapta
la un cuvânt
Home Ctrl+A Deplasarea cursorului la
începutul rândului de comandă
End Ctrl+E Deplasarea cursorului la sfârşitul
rândului de comandă
Esc Ctrl+U Curăţirea rândului de introducere
Delete Ctrl+D Ştergerea simbolului la dreapta
de cursor
Backspace Ctrl+H Ştergerea simbolului la stânga de
cursor
Ctrl+K Ştergerea până la sfârşitul
rândului
Ins Activarea/dezactivarea regimului
de includere
Shift+Home Activarea/dezactivarea regimului
de includere
Shift+End Selectarea pana la sfârşitul
rândului
PgUp Răsfoirea foilor sesiunii în sus
PgDn Răsfoirea foilor sesiunii în jos
Enter Executarea comenzii. Daca există
ceva selectat in fereastra
command windows textul
selectat este adăugat la rândul
de comandă înainte de executare

II. În toate exerciţiile se cere de a introduce într-o variabilă oarecare valorile


expresiilor când x=−1.75∗10−3 şi y=3.1 π . De calculat expresiile mai întâi într-
un rând, iar pe urmă de optimizat (după posibilitate) folosind variabilele
intermediare. De prezentat rezultatul în diferite formate şi de studiat
informaţia despre variabile cu ajutorul comenzii whos.
2,5
( x+|ctg y|)3
A1=
x+ ln |cos y|
(x +|ctg y| ) +
√x+ ln |cos y|
;

A1=0.0000+23.6728i
Optimizare

Formatele
Comanda Whose

3
( x 2+ cos2 y ) ( x−cos y )
A2=sh
√|x−cos y| |
+ ln 2
x +cos 2 y |+|sin y| x ;

Optimizare

Formatele

Comanda Whos
III. De calculat valorile funcţiei pe segmentul dat în N puncte la intervale
egale unul de altul.

P = 4 / 6; P = 0.6666
x = [-1 : p : 3];

S-ar putea să vă placă și