Sunteți pe pagina 1din 2

PERSONAJUL LITERAR.

CARACTERIZAREA

Caracterizarea – prezentarea, directă sau indirectă, a trăsăturilor fizice


și morale ale unei persoane sau ale unui personaj principal sau secundar.
Caracterizarea literară = o compunere care are la bază un text literar
dat sau un fragment de text literar prin care se pun în evidență trăsăturile
morale și fizice ale personajului, comportamentul și concepțiile
(gândirea) lui așa cum reies ele din evenimentele prezentate și din
relațiile lui cu alte personaje.

Caracterizarea personajului literar se face cu ajutorul unor MIJLOACE.

Mijloacele de caracterizare sunt:


 Caraterizarea directă realizată de autor ( portetul), realizată de
celelalte personaje, dar și autocaracterizarea ( autoportretul).

 Caracterizarea indirectă reiese din faptele personajului,


comportamentul acestuia, atitudinea, gândurile, numele și limbajul
acestuia, dar și din indicațiile regizorale în operele literare care
aparțin genului dramatic.
 Totodată, relația personajului principal cu celelalte
personaje din opera literară reiese prin intermediul caracterizării
indirecte.

Planul de caracterizare a unui personaj literar


a) Introducerea (tipul de personaj, relaţia lui cu celelalte personaje,
caracteristicile sale dominante)
b) Cuprinsul:
- Prezentarea trăsăturilor fizice şi morale
- Mijloace de caracterizare a personajului literar:
- Caracterizarea directă
a. de autor
b. de alte personaje
c. de pesonajul însuşi (autocaracterizare)
- Caracterizarea indirectă reiese din:
d. faptele personajului
e. îmbrăcăminte
f. limbajul folosit
g. gesturi sau mimică
h. numele personajului
c ) Încheierea (părerea personală despre personaj)