Sunteți pe pagina 1din 5

Predicatul este partea principală de propoziție care arată ce face,

cine este, ce este sau cum este subiectul.

ÎNTREBĂRI: Cine este? Ce este? Cum este? Ce se spune despre? –


adresate subiectului.

FELUL PREDICATULUI

I. PREDICAT VERBAL
Poate fi exprmat prin:
1. Verb predicativ la cele trei diateze, la toate modurile și timpurile
Ex. Scrie frumos
Se bucură de vacanță.
A fost promovată de director. (diateza pasiva – a fost promovată =
predicat verbal * a fost este verb auxiliar care ajută la formarea diatezei
pasive)

2. Locuțiune verbală (grup de cuvinte cu valoarea unui verb)


Ex. A luat-o la sănătoasa ( a fugit) la vederea câinelui.
= locuțiune verbală cu sensul ”a fugit”, modul indicativ, timpul perfect
compus, diateza activă, persoana a III-a, nr. Sg, f.s. predicat verbal
 Când analizăm locuțiunea, se dă înțelesul ei si se analizează vb din
locuțiune.
3. Adverb cu valoare predicativă / Locuține adverbială
predicativă
Ex. Desigur ( adv . predicativ) că a înțeles.
Fără doar și poate ( cu sensul ”bineînțeles”) că a exagerat.

4. Interjecție predicativă
Ex. Uite un fluture!
Iată o floare!
Iaca ce trăznaie a făcut!
Na cartea! (na= ia, poftim, ține)

II. PREDICATUL NOMINAL


Este format din VERB COPULATIV + NUME PREDICATIV

Verbele copulative sunt:


Mi-aș fi dorit să fi fost mai înaltă.
- A fi: El a fost inginer, acum e doctor.
El a fost chemat la masă. (predicat vb, diateza pasiva)
- A ieși (când are sensul ”a deveni”): După ani de studiu, a ieșit
doctor. (a devenit doctor)

- A ajunge (când are sensul ” a deveni”): La finalul facultății, a


ajuns avocat.

- A se face (când are sensul ” a deveni”): Și-a continuat visul și s-a


făcut bucătar.

- A deveni (ESTE ÎNTOTDEAUNA COPULATIV): El a devenit


arheolog.
- A însemna (când are sensul ” a reprezenta”): Mama însemnă
iubire. – p.n.

Am însemnat tema pe caiet. (a notat, am scris) – p.v.

- A părea: Pare important să citim toată cartea. –p.n.

- A rămâne (când nu exprimă ideea ” a sta în urmă”)


După ce a văzut filmul, a rămas marcat de jocul actorilor. – p.n.
Ea a rămas impresionată de prezentarea despre animale pe cale de
dispariție. – p.n.

NUMELE PREDICATIVE POT FI EXPRIMATE PRIN:

1. SUBSTANTIV comun sau propriu în cazurile:


- Nominativ: Acela este un mesteacăn= nume pred. exprimat prin
subst.comun, gen masc, nr. Sg, caz N, art.cu.art.nehot, ”un”.
- Acuzativ: Cartea este pentru Doru.
- Dativ: Reușita este grație efortului depus.
- Genitiv: Lupta este contra virusului. / Lupta este a oamenilor din
spitale.

2. LOCUȚIUNE SUBSTANTIVALĂ:
Acest avertisment înseamnă băgare de seamă. (atenție)
3. PRONUME (personal, personal de politețe, demonstrativ, negativ,
nehotarât, posesiv, reflexiv) în cazurile:
- Nominativ: Câștigătoarea este ea.
- Acuzativ: Premiul este pentru acela. Rochia cumpărată este pentru
sine.
- Dativ: Diploma este mulțumită aceluia.
- Genitiv: Plângerea este împotriva lui. Mașina roșie este a ei.

4. NUMERAL CU VALOARE SUBSTANTIVALĂ, în cazurile:


- Nominativ: Premianții sunt amândoi.
- Acuzativ: Floarea este pentru a doua.
- Dativ: Premiul este grație amândurora.
- Genitiv: Premiul este al ambilor.

5. ADJECTIV: Copilul este foarte fericit.


6. LOCUȚIUNE ADJECTIVALĂ: Omul era cu scaun la cap.
(înțelept, inteligent)

7. VERBE LA MODURI NEPERSONALE / NEPREDICATIVE:

- Infinitiv: Dorința noastră este de a reuși.


- Supin: Cartea este de colorat.

8. ADVERB. Este bine să insiști.


9. LOCUȚIUNE ADVERBIALĂ: E de prisos să repet. (de
prisos=degeaba)
10. INTERJECȚIE: El este tra-la-la.
 Numele predicativ poate fi:
1. SIMPLU: Ionel este politicos.
2. MULTIPLU: Copacii sunt înalți, umbroși și răcoroși.

 TOPICA: Predicatul stă, de regulă după subiect, dar poate sta și


înaintea subiectului.
Ex. Părea delicată situația.
 PUNCTUAȚIA: Predicatul nu se desparte prin vigulă de
subiect.
Între părțile numelui predicativ multiplu se pune virgulă.
Ex. Copila părea deșteaptă, frumoasă și descurcăreață.