Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU

1) Subliniază predicatele verbale din enunţurile de mai jos şi precizează partea de vorbire prin care
se exprimă:
 Şi-a adus aminte de serbare. (p.v., loc verbală)
 El vrea să meargă la concert cu prietenii săi. (p.v., vb)
 Copilul ţuşti!afară din casă. (p.v., interjecție predicativă)
 Bineînţeles că vom merge la bunici. (p.v. bineințeles = adv. predicativ; vom merge = verb)
 Fără doar şi poate că a exagerat atunci. (p.v. – fără....= loc. adv.predicativă; a exagerat= vb.pred)
 Ei au alergat să-i întâmpine pe invitaţii lor. (p.v., vb.pred)
 Căţelul a fost hrănit de stăpân. (p.v., vb.pred.la diateza pasivă)

2) Identifică predicatele nominale din enunţurile de mai jos şi precizează prin ce părţi de vorbire
sunt exprimate:
 Vărul meu este acela. (n.p. – pron.dem. de depărtare)
 Toată lumea era contra drogurilor. (n.p. – subst. G)
 Toţi au fost împotriva primului. (n.p. – numeral ordinal, G)
 Cadourile sunt de la tuscinci. (n.p – numeral card, Ac)
 Gândul său este de a merge la un liceu bun. (n.p. – verb la infinitiv)
 A reuşi înseamnă a munci zilnic. (n.p. – verb la infinitiv)
 Ideea lui era de a o lua la sănătoasa. (n.p. – loc. vb. predicativă cu sensul ” a fugi”)
 Este rău că nu participaţi la concurs. (n.p. – adv.predicativ)
 E vai de cine nu învaţă. (n.p. – interjecție predicativă)
 Nu ştiu pentru cine este floarea. (n.p. – pronume relativ)

3) Precizează felul predicatelor din enunţurile următoare (atenţie la diatezele verbului):


 Prăjitura a fost arsă şi fără gust. (p.n. cu nume predicativ multiplu)
 Mâncarea a fost arsă din neatenţie. (p.v. cu vb la diateza pasiva)
 Copilul este citit şi inteligent. (p.n, cu n.p, multiplu)
 Romanul este citit cu drag la orice vârstă. (p.v, cu vb la diateza pasiva)
 Concurenta era pregătită pentru cursă. (p.n. cu n.p. adjectiv)
 Concurenta era pregătită de nouă ani de aceeaşi antrenoare. (p.v. cu vb la diateza pasiva)

4) Construieşte enunţuri în care să ai predicate exprimate prin:


 Verb predicativ la modul condiţional-optativ:
 Adverb predicativ:
 Verb predicativ la perfect simplu:
 Locuţiune verbală:
 Verb copulativ plus numeral ordinal, în dativ:
 Interjecţie predicativă:
 Verb copulativ plus pronume posesiv, în genitiv:
 Verb copulativ plus locuţiune adverbială de mod:

5) Subliniază predicatele din textul de mai jos. Precizează felul acestora şi analizează-le:
Jocul este viaţa copilului. Copilul se dezvoltă prin joc, acesta fiind primul stadiu de învăţare şi de
activitate creatoare. Copilul dobândeşte prin joc capacităţi şi experienţe noi, îşi cultivă spiritul de observaţie,
memoria, atenţia, fantezia, gândirea şi spiritul artistic.
Pe lângă aceste calităţi, jocul este considerat principala activitate cu rol în dezvoltarea şi educarea
copilului şi are de asemenea un rol pozitiv în relaxarea acestuia.
Jocul este crucial în dezvoltarea normală a copilului, acesta incluzând dezvoltarea socială, emoţională,
psihică şi cognitivă a acestuia. Jocul este o metodă de cunoaştere a propriului corp sau a lucrurilor care îl
înconjoară.
Este viața= predicat nominal exprimat prin verbul copulativ ”este” la diateza activă, modul indicativ,
timpul prezent, persoana a III-a, nr.sg, forma pozitivă și numele predicativ ”viața” exprimat prin substantiv
simplu, comun, genul feminin, nr. Sg, caz N, art cu art. hot. enclitic ”-a”