Sunteți pe pagina 1din 15

CAPITOLUL I

EVOLUTIA SOCIETATII COMERCIALE JOHNY INSTAL


CONSTRUCT S.A.

1.1. ISTORICUL FIRMEI

Societatea Comerciala " JOHNY INSTAL CONSTRUCT " SRL Bucuresti cu


capital integral privat, în baza contractului de societate din 2003, este
înregistrata potrivit prevederilor legale la Oficiul Registrului Comertului cu
numarul J40/13291/06.10.2003.

Societatea Comerciala " JOHNY INSTAL CONSTRUCT " SRL Bucuresti este
persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta
îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si statutul sau.

Scopul societatii este efectuarea unor activitati de constructii, prestari


servicii si de operatiuni conexe în vederea realizarii de beneficii . Societatea
prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

- capital integral privat;

- activitate profitabila;  

- dispune de capacitati de productie corespunzatoare profilului de activitate,


capacitati care permit o dezvoltare intensiva;

- dispune de spatii mari, bine organizate si dotate pentru depozitarea


materialelor,

- dispune de resurse umane calificate pentru executia oricarui tip de materiale


de constructii;

- managementul are competenta tehnica si experienta în domeniu, fiind capabil


sa se adapteze la cererile economiei de piata;

Obiectul de activitate al societatii este:


Activitatea de prestari servicii

a)      Executarea pe baza de comanda cu materialele clientului a diferitelor


produse din cele mentionate la activitatea de productie;

b)      Prestari servicii în constructii existente (diverse montaje, decoratiuni


interioare, tencuieli, placaje la pereti SRLu pardoseli, parchetari, zugraveli si
vopsitorii si alte finisari);

c)      Executarea unor lucrari de reparatii la constructii SRLu instalatii existente;

d)      Efectuarea altor operatiuni conexe care se încadreaza în obiectul de


activitate si care asigura extinderea si dezvoltarea firmei;

Activitatea de constructii - montaj

a)      Efectuarea lucrarilor de constructii civile, publice, industriale,


agrozootehnice, lucrari cu caracter special în tara SRLu în strainatate.

Societatea îsi va putea modifica SRLu completa activitatea prin Hotarârea


Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Activitatile care necesita o avizare prealabila, stabilita de legislatie, se vor


desfasura dupa obtinerea avizelor respective.

Capitalul social si actiunile

Capitalul social este de 200 de lei .

Societatea îsi va desfasura activitatea în baza unu 13513j924n i program


de activitate si a unui buget de venituri si cheltuieli - BVC, întocmit pe o
perioada de 1 an si aprobat în Adunarea Generala a Asociatilor .Firma cu traditie
pe piata româneasca, SC JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL a întreprins actiuni
ferme pentru restructurarea si modernizarea activitatilor SRLle, pentru
realizarea de servicii performante în vederea SRLtisfacerii cerintelor din ce în ce
mai exigente ale clientilor.

1.2. Obiective principale


Misiunea S.C. JOHNY INSTAL CONSTRUCT S.A. S.A.este
urmatoarea:

Consumatori:  SRLtisfacerea cerintelor consumatorilor reprezinta


principala noastra prioritate si obiectivul întregii activitati.

Preocupare pentru membrii firmei: urmarim sa angajam, sa motivam si sa


instruim cei mai buni oameni pentru a obtine cele mai bune rezultate
economice.

Orientare spre crestere: permanenta extindere în conditii de profitabilitate


reprezinta baza economica a succesului nostru.

Calitate: vom îmbunatati în mod constant procesele noastre economice


pentru a realiza servicii de calitate, în strânsa legatura cu dorintele
consumatorilor.

Eficienta: vom cauta sa crestem productivitatea în toate sectoarele pentru


a furniza servicii mai bune consumatorilor.

Preocupare pentru imaginea publica: ne vom preocupa sa îmbunatatim


armonia mediului înconjurator.

Într-o forma simplificata, profilul strategic al unei firme se prezinta astfel:

Obiective:

1. rentabilitatea capitalurilor investite 10%;

2. rata cresterii cifrei de afaceri 5%;

3. câmp de activitate: produse din industria constructiilor;

4. vector de crestere: dezvoltarea produselor si diferentiere;

5. avantaj competitiv: experienta îndelungata

6. sinergie: utilizarea capacitatilor de productie si de creatie a firmei


Structura pietei întreprinderii este determinata prin sortimentele de servicii ce
sunt oferite si acceptate, asimilate de piata. Structura este un mijloc de
apreciere calitativa a pietei.

Capacitatea pietei firmei porneste de la marimea ofertei.

Produsele societãtii se desfac pe piata interna . AmplaSRLrea într-o zona


central-vesticã a firmei creeazã un avantaj serios.

Produsele JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL BUCURESTI s-au dovedit a fi


competitive pe piata interna .Raportul pret-calitate foarte convenabil, calitatea
superioara si într-o continua perfectionare, tehnologiile germane, precum si
managementul de calitate al firmei au condus la cucerirea de noi piete de
desfacere.

Directii de actiune:

atragerea de noi clienti, în special pe piata externa prin actiuni publicitare si de


promovare a vânzarilor

stimularea fidelitatii clientilor prin acordarea unor termene de plata mai mari
clientilor fideli, acordarea de credite comerciale

Cresterea cotei de piata,  cu obiectivul de crestere a vânzarilor atragând clientii


concurentilor

Îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite

Actiuni promotionale prin intermediul publicitatii în toate mediile publicitare:

publicatii de specialitate precum: "Infoconstruct", "Constructii


civile si industriale", "BurSRL constructiilor"

târguri internationale, de ex. "Târgul de materiale si tehnologii


pentru finiSRLje si constructii"

expozitii internationale, de ex. "CONMET - Expozitia specializata


de constructii si structuri metalice"

afise , chiar si cele de expunere stradala


prospecte, pliante, brosuri

sponsorizari

Apararea pozitiei de piata,  avându-se în vedere protejarea/mentinerea cotei de


piata prin îmbunatatirea mixului de marketig

Rationalizarea pietei  prin reducerea costurilor si cresterea eficacitatii costurilor


de marketing, prin focalizarea eforturilor asupra segmentelor de piata cele
mai rentabile - înfiintarea de reprezentante, alocarea unor resurse financiare
în crestere bugetelor de promovare a serviicilor, etc.

CAPITOLUL 2

2.1.ANALIZA SWOT

O modalitate de sintetizare a diagnosticului strategic al întreprinderii este


reprezentata de analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats),
care cuprinde pe de o parte analiza mediului (analiza externa) iar pe de alta
parte analiza activitatii proprii (analiza interna).

Analiza mediului (analiza externa) scoate în evidenta tendintele pe plan


macroeconomic, oportunitatile si constrângerile ce se întrevad, precum si
impactul acestora asupra rentabilitatii societatii.

Legat de analiza SWOT a S.C. JOHNY INSTAL CONSTRUCT S.A. se


observa o abundenta de puncte tari si o penurie de puncte slabe datorita
faptului ca firmei îi este data o "mâna de fier" care a scos firma din starea de
levitatie.

PUNCTE TARI :

Cunoastere foarte buna a pietei producatorilor de materiale de constructii

Pret de vânzare redus al produselor (adaos mic)

Firma este cunoscuta pe piata

Posibilitate mare de a investi


Buna colaborare cu clientii si furnizorii

PUNCTE SLABE

 lipSRL de lichiditate
 unele stocuri greu vandabile
 prea putine noi strategii a firmei

La originea actualei situatii economico-financiare a firmei, sta conceptul


"gestionarea oportunitatilor" . Aceasta inseamna ca firma JOHNY INSTAL
CONSTRUCT S.A. s-a auto-organizat pentru a face alegeri dificile, pentru
atingerea unui scop ori, în functie de programele neceSRLre pentru a obtine
rezultatele alegerii facute. Examinarea acestui concept, dupa parerea
lui P.A..Kolter, se poate face la doua nivele astfel: identificarea si gestionarea;

A avut loc identificarea si gestionarea oportunitatilor firmei:

identificarea pietelor tinta

stabilirea scopurilor si prestatiilor pentru firma

rolul conducerii în sustinerea firmei

dezvoltarea infrastructurii,

canalizarea fondurilor neceSRLre

gestiunea pietelor tinta

OPORTUNITATI

 mâna de lucru ieftina


 en-gros-istii cumpara marfa cea mai ieftina concurentii nu sunt încurajati
sa intre pe piata din cauza dimensiunilor mari  ale investitiilor

AMENINTARI

 imposibilitatea platii furnizorilor datorita nerecuperarii la timp a creantelor


 aparitia unor concurenti cu o strategie clara de piata

Mãsuri de luat

colaborarea strânsa cu cele particulare care nu cunosc furnizorii de materii


prime

cucerirea unei cote de piata de peste 40% la vânzarea en gros

Solutii

 politica mai hotarâta de gestiune a creantelor - SRLnctiuni pentru rau-


platnici, bonificatii pentru cei ce platesc înainte de termen
 vânzarea stocurilor cu miscare lenta cu un adaos foarte mic pentru
cresterea lichiditatii

adoptarea unei strategii de piata

Propuneri si Recomandari

Este neceSRLr sa se faca eforturi sustinute pentru contractarea integrala


a fondului de marfa, SRLrcina prioritara a Directiei Comerciale, prin aplicarea
unei strategii elastice vizavi de concurenta, SRLtisfacerea exigentelor pietei, o
politica de preturi competitiva.

2.2. ANALIZA CONCURENŢEI

Concurentii directi

Pentru a elabora eficient strategiile de marketing, firmele trebuie sa afle cât


mai multe informatii despre concurentii lor. Managerii trebuie sa compare
permanent propriile servicii , preturi, canale de distributie si promovare cu cele
ale concurentilor. In acest fel, firma poate descoperi zone de avantaj si
dezavantaj concurential. Ea se poate lanSRL in campanii de marketing eficiente
impotriva concurentilor proprii SRLu poate pregati actiuni defensive puternice
pentru contracararea actiunilor acestora .
FIRMA COTA DE Multi manageri identifica firmele concurente
PIATA(%)
din punct de vedere al ramurii de activitate. O
JOHNY INSTAL
ramura (sector) de activitate este un grup de
CONSTRUCT
TERAPLAST
firme care ofera un serviciu SRLu o claSRL de
IZOBLOC CONSTRUCT servicii care pot fi usor inlocuite unele cu altele.
MARCO Managerii firmei trebuie sa determine care sunt
ADIMET produsele de substitutie in cadrul industriei in
SOMACO care opereaza, pentru a putea concura cu succes
DELTACONS pe piata.
ABRIGX
ELPRECO
Compania JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL
PREFA
a identificat diferentiat principalii concurenti
TOTAL
directi de pe piata romaneasca, in functie de
tipurile de produse pe care le realizeaza.

In domeniul serviciilor de zidarie, se remarca firmele : JOHNY INSTAL


CONSTRUCT , TERAPLAST, IZOBLOC CONSTRUCT, CORA, ADIMET, SOMACO,
DELTACONS, ABRIGX, ELPRECO, PREFA.

Concurentii indirecti

Concurenta indirecta trebuie privita din punctul de vedere al pietei, spre


deosebire de concurenta directa care exprima competitia privita din punctul
de vedere al producatorilor. Concurenta indirecta reprezinta competitia
dintre intreprinderile care se adreseaza acelorasi nevoi SRLu unor nevoi
diferite prin oferirea de produse SRLu servicii diferite.

Compania JOHNY INSTAL CONSTRUCT presteaza servicii complexe.

Privitor la acest aspect putem delimita care sunt concurentii indirecti ai


firmei si domeniul lor de activitate.

Pe partea de servicii de zidarie, concurenta indirecta se refera la firmele


care realizeaza produse romanesti de o calitate scazuta si care, de cele mai
multe ori, nu beneficiaza de automatizare straina. Pot fi nominalizate aici
doua firme : TERAPLAST BI si DELTACONS .
Ambele au o cifra de afaceri foarte scazuta si se ocupa de acei intreprinzatori
      

cu posibilitati materiale reduse.

JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL furnizeaza pachete de servicii clientilor


cu contracte de anvergura. Respectivii clienti pot accepta gama completa
JOHNY INSTAL CONSTRUCT , compania ocupandu-se in totalitate de
proiectul viitor, SRLu pot apela la firme de dimensiuni mai mici pentru a le
oferi o mica parte din servicii. Aceasta este o forma de concurenta indirecta
deoarece partea firmei concurente nu este, in general, mai mare de 20% din
volumul contractului, iar serviciile furnizate de aceasta nu sunt pe specificul
companiei JOHNY INSTAL CONSTRUCT . In aceste conditii, JOHNY INSTAL
CONSTRUCT pune totusi clientului sau conditia sa-i dea posibilitatea de a
verifica si accepta nivelul calitatii serviciilor firmei concurente, ori, ca
alternativa, sa se sustraga de la orice raspundere referitoare la buna
functionare, pentru ca JOHNY INSTAL CONSTRUCT nu poate si nu trebuie sa
garanteze buna functionare si calitatea unor servicii necercetate anterior.

ANALIZA MACROMEDIULUI

Cuprinde elemetele externe (ocazii si riscuri) care afecteaza în mod relativ


uniform S.C. JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL si au o influenta indirecta asupra
acesteia. În general societatea trebuie sa urmareasca "principalele forte ale
macromediului (demografic, economic, tehnologic, politic, institutional, social,
cultural) si componente ale micromediului (clientii, concurentii, canalele de
distributie, furnizorii)" , elemente care pot infleunta capacitatea firmei de a
obtine sau nu profitul scontat.

Elementele macromediului amintite mai sus, unele, nu au o influenta


majora asupra desfasurarii activitatii a S.C. JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL

Astfel privind lucrurile din punct de vedere al mediului politico - legal,


putem evidentia urmatorii factori:

Legislatia comerciala, legislatia muncii, legislatia antimonopolista, diferite


reglementari si dereglementari guvernamentale în continua schimbare si cu
numeroase ambiguitati are repercursiuni negative asupra majoritatii firmelor din
România. Prin crearea unui climat de stabilitate generat de corecta si uniforma
aplicare a unor regului valabile pentru toti agentii economici poate sa încurajeze
lumea afacerilor.
Mediul economic este generat de elementele sistemului economic în
care opereaza firma JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL BUCURESTI. Acesta este
strict legat de ciclul economic în care se afla la un moment dat economia
nationala.

Mediul socio - cultural este constituit din modelele de comportament


individual si de grup ce reflecta atitudini, valori, obiceiuri." Dintre factorii care
caracterizeaza acest mediu, amintim:

Rata natalitatii si mortalitatii, este factorul care diferentiaza tarile lumii în


tari tinere si batrâne. În România rata natalitatii este în continua scadere, iar
rata mortalitatii este în continuare crestere. Sporul natural a scazut an de an iar
România se afla printre tarile cu populatia îmbatrânita. Ca si la nivelul întregii
tari, JOHNY INSTAL CONSTRUCT duce lipsa de cadre cu pregatire superioara, iar
majoritatea angajatilor este trecuta de prima tinerete. Compartimentul de
resurse umane din cadrul societatii trebuie sa purceada la o întinerire a
personalului.

Problemele etnice si atitudinea fata de minoritati, rase, nationalitati nu


afecteaza bunul mers al activitatii societatii, desi JOHNY INSTAL CONSTRUCT
SRL BUCURESTI este localizata la interferenta dintre mai multe nationalitati.

Atitudinea populatiei fata de afaceri, este oarecum negativ în sensul ca


populatia este mai mult preocupata de supravietuire decât de afaceri. Ea nu
este încurajata la prestarea unor asemenea activitati neavând nici resursele
neceSRLre demararii unor asemenea activitati care la urma urmei este în
beneficiul tuturor. Mediul extern existent la momentul actual nu permite
realizarea unor obiective de acest gen, iar atitudinea populatiei fata de afaceri
este reticenta. Aceasta retincenta afecteaza într - o masura destul de mare nu
numai activitatea S.C. JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL. BUCURESTI , care nu
poate profita de pe urma unei atitudini pozitive fata de afaceri.

ANALIZA MICROMEDIULUI

Relatia mediu intern - mediu extern


Posibilitatile de influentare a
mediului intern sunt cele mai mari, spre deosebire de posibilitatile de influentare
a mediului extern, care sunt cele mai mici. Între cele doua medii se afla mediul
extern competitional, care poate fi influentat într - o oarecare masura. Figura
urmatoare este edificatoare în acest sens:

Scaderea
posibilitatilor de
influentare
 

Micromediul contine totalitatea elementelor asupra carora organizatia are


o influenta determinanta si, teoretic, un control total [4].

Studiul mediului intern al organizatiei trebuie sa stabileasca care sunt


resursele de care dispune aceasta si daca este capabila sa urmeze strategia
aleasa. Resursele sunt atribute ale organizatiei ce se prezinta sub forme
tangibile (capital - financiar, uman, fizic si organizational) si intangibile (nume
de marca, renume al firmei, conexiuni în lumea afacerilor si în special, cultura
organizationala etc). Pentru analiza diverselor categorii de resurse se utilizeaza
în mod frecvent clasificarea acestora dupa continutul lor (financiare, umane,
fizice) SRLu dupa modul de utilizare functionala în interiorul organizatiei
(productie, marketing, personal etc).

2.3. POLITICA DE MARKETING


Politica de produs reprezinta conduita pe care o adopta intreprinderea
referitor la dimensiunile, structura si evolutia gamei de produse si servicii ce fac
obiectul propriei SRLle activitati, atitudine ce se raporteaza permanent la
cerintele mediului de piata, la tendintele manifestate de ceilalti concurenti .

Serviciile se contureaza pe piata ca rezultat al finalitatilor, obiectivelor si


strategiei, care marcheaza existenta intreprinderii. Baza materiala a intregului
lant managerial se realizeaza prin intermediul serviciilor..

Produsul "lider" este produsul care aduce succes firmei, care nu are
intotdeauna cea mai mare contributie in realizarea profitului, dar care atrage
clientela, care se bucura de toata atentia atât in intreprindere cât si pe piata.
Produsul "dinamic" SRLu produsul locomotiva "trage "dupa sine în vânzare si
alte produse si intreprinderea in totalitatea ei.

Profunzimea gamei serviciilor se refera la extinderea sortimentului aceluiasi tip


de serviciu pentru o cerere diversificata in acelasi orizont. Lungimea gamei de
servicii este legata de capacitatea de a SRLtisface o arie cât mai mare dintr-o
categorie de trebuinte care determina o legatura a acestora intre ele.

Politica privind calitatea serviciilor vizeaza :

→nivelul calitativ al serviciilor rezultat al introducerii tehnicii noi si a luptei


conncurentiale (la oferta sporita creste si scade in conditii de monopol);

→stabilirea criteriilor de apreciere a calitatii in functie de cerintele pietei;

Calitatea productiei este un rezultat al conceperii si realizarii serviciilor pornind


de la analiza cerintelor si care poate fi ilustrata dupa triunghiul calitatii.

Un important rol in garantarea calitatii îl au si standardele, a caror mentionare


prezinta o siguranta pentru atigerea unui nivel calitativ. Legat de protectia
mediului, compania JOHNY INSTAL CONSTRUCT poate fi considerata un pionier
în domeniul ecologiei.

Politica de garantie a firmei JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL urmareste,


de asemenea, fidelizarea clientelei si sporirea notorietatii intreprinderii. Exista o
puternica legatura intre garantie si service: lucrarile de intretinere sunt
efectuate numai de personal autorizat de Departamentul Service JOHNY INSTAL
CONSTRUCT , în caz contrar anulându-se garantia. Gama de servicii JOHNY
INSTAL CONSTRUCT este foarte diversificata. O prezentare succinta a grupelor
de servicii aflate în oferta JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL este realizata în
subcapitolul intitulat "Serviciile companiei JOHNY INSTAL CONSTRUCT
International"

Filiala JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL ofera pachete de SERVICII


clientilor sai; în cadrul acestor pachete, numai un procent de 60-70% este
reprezentat de serviciile JOHNY INSTAL CONSTRUCT , restul fiind produse ale
altor firme cu care JOHNY INSTAL CONSTRUCT colaboreaza. Pentru ca acest
pachet sa fie acceptat de clienti, toate produsele care completeaza oferta au o
calitate compatibila cu cea a produselor JOHNY INSTAL CONSTRUCT , calitate
garantata de filiala JOHNY INSTAL CONSTRUCT SRL.

STRATEGIA DE PRODUS

Strategia de piata reprezinta elementul cel mai important al strategiei


generale de dezvoltare a întreprinderii, prin care se stabileste în mod sintetic
raportul dintre întreprindere si mediul ambiant.

Înscriindu-se într-un asemenea ansamblu, strategia de piata ocupa o pozitie


centrala, dominanta în raport cu celelalte componente. Se poate afirma, ca ea
reprezinta nucleul polticii de marketing. Ar putea intra în consideratie, în acest
sens, faptul ca sunt întrunite trasaturile unei "strategii complete"; într-adevar,
ea incorporeaza, într-o ambianta perfecta, cele trei elemente ale unei astfel de
strategii, si anume:

- strategia angajarii;

- strategia de actiune;

- strategia rezultatelor.

Gama serviciilor prin care întreprinderea ocupa o anumita piata caracterizata


prin largimea, lungimea si profunzimea ei. Strategia gamei sortimentale se
refera la atitudinea fata de aceasta gama existenta la un moment dat si
intentiile pentru viitor. Aceasta înseamna ca întreprinderea sa-si mentina gama
serviciilor si sa si-o reformuleze pentru a-si mari prezenta pe piata ,pentru a se
mentine în functie de obiectivele stabilite. Concret, strategia politicii de produs
în domeniul gamei sortimentale poate fi de stabilizare, de restrângere, de
extindere (diversificare) de repozitionare a produselor în cadrul gamei.

Întreprinderile comerciale ofera produse sub forma seviciilor. În acest caz


serviciul fiind actul de vânzare. Referitor la gama produselor vândute acestea
pot fi grupate pe unitati de desfacere dupa diferite criterii cum ar fi: produse
neproblematice (de consum curent), produse problematice de moda cu caracter
ethnic, produse de valori apropiate care se pot vinde la preturi unice, produse
având aceasi marca dar alte criterii.Acestea constituie elemente de strategie
comerciala si pot fi mijloace importante penrtu atingerea obiectivelor stabilite.

POLITICA DE PRET

În stabilirea pretului au fost luati în calcul nu numai o serie de factori ce


intervin in activitate, ci si cheltuielile de înfiintare a firmei, cheltuielile lunare ,
precum si cele referitoare Ia materiale si furnizori.

Pretul este una din cele patru variabile clasice ale mixului de marketing,
care are cea mai mare influenta în activitatea întreprinderii în general, a celei de
marketing, în mod special, deoarece el afecteaza nemijlocit si promt: profitul,
volumul vânzarilor, cota de piata si pozitia pe care aceasta o ocupa pe piata în
complexul economic national.

In orice sistem economic, cu privire la pret exista puncte de vedere cu


interese aparent diametral opuse si anume: al producatorului si al
consumatorului. Astfel, în calitate de producator, se solicita un pret, daca este
posibil cât mai mare, deoarece i-ar putea aduce un profit mai mare, dar acesta
trebuie acceptat de catre consumator si ca urmare nu poate depasi posibilitatile
lui. În calitate de consumator, pretul este suma pe care esti dispus sa oferi
pentru un bun sau serviciu, în functie de valoarea pe care o acorzi ofertei.

Managerii esalonului superior asteapta adesea performante egale de la


produsele scoase pe piata. De multe ori, asa ceva nu este nici posibil, nici
justificabil. Fiecare vector trebuie sa faca fata unui mediu de piata total diferit si
nu este logic sa se astepte aceleasi rezultate doar pentru ca produsul fizic este
acelasi. Nivelul de concurenta, cerintele cu privire la raportul cost/beneficiu si
problemele de distributie pot înclina balanta în favoarea unui produs/segment,
facîndu-le pe celelalte mai puti atractive. Cei care lucreaza în marketing înteleg
acest lucru mai bine decât contabilii , persoalul din productie. Ultimii cred ca o
masina este o masina, iar nivelul de profit pe care îl genereaza firmei furnizoare
trebuie sa fie acelasi indiferent de cel care o foloseste si de modul în care este
folosita.

DISTRIBUTIA

Conceptul de distributie (V. Olteanu, Mk Serviciilor p. 236 - 237) se refera la:

-reteaua de unitati în care urmeaza a se întâlni prestatorul si consumatorul si


unde, în cele mai multe cazuri se vor realiza "productia" si "consumul"
serviciilor. Aceasta componenta se plaseaza în cadrul marketingului interactiv.

-traseul pe care oferta potentiala îl parcurge pâna ajunge la consumatorul final


având drept finalitate vânzarea anticipata a prestatiei. Aceasta componenta se
plaseaza în cadrul marketingului extern.

S-ar putea să vă placă și