Sunteți pe pagina 1din 2

Istorie

Evul Mediu în lume- turcii, francezii, englezii, ungurii, ruşii 13- 03-2020

1. Statul Otoman
Turcii( otomanii) au trăit în Asia Mică;
-Imperiul Otoman se mai numea „Înalta Poartă” sau „Poarta”
Conducătorii: -se numeau sultani sau padişahi (adică împăraţi);
Osman I – întemeietorul şi primul conducător al statului otoman;
Baiazid I (Trăsnetul) – a extins cuceririle otomane până la Dunăre;
Mahomed al II-lea (Cuceritorul) – a cucerit Constantinopolul( azi oraşul Istambul);
Soliman I (Magnificul) – în timpul său, Imperiul Otoman a cunoscut cea mai mare putere.
Ocupaţii: agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile(prelucrarea metalelor), confecţionarea
armelor, ţesutul stofelor şi al covoarelor;
Locuinţe: la început locuiau în colibe din piei de animale, mai târziu în case modeste, iar cei bogaţi
în palate;
Îmbrăcăminte: turban, şalvari, caftan (manta), papuci cu vărful lung şi întors ;
Obiceiuri:-serveau cafea în localuri speciale (cafenele);
-la masă şedeau cu picioarele încrucişate.
Cultura: Religia e islamică sau musulmană (credeau în Alah). Lăcaşurile de cult se numeau
moschei.

2. Regatul Angliei
A luat naştere încă din sec. al IX-lea. Wilhelm Cuceritorul ( 1066), Duce de Normandia ( regiune
din N Franţei) a cucerit Anglia.
Regatul a fost condus de numeroşi monarhi ca: Henric al II-lea, Richard Inimă de Leu, Ioan Fără de
Ţară, Eduard al II-lea,Elisabeta I.
Anglia a cucerit şi colonizat multe teritorii Din America şi Africa.

3. Regatul Franţei
Regatul Franței a fost un stat feudal din vestul Europei, unul din succesorii direcți ai Regatului
Francilor, precursorul Franței actuale și una dintre cele mai mari puteri economice, militare și
politice din Evul Mediu.
În sec. al V-lea, Clovis a unit triburile francilor, punând bazele viitorului stat, numit Franţa.
300 de ani mai târziu, Carol cel Mare a întemeiat un mare imperiu, datorită numeroaselor cuceriri; a
impus creştinismul ca religie de stat, a susţinut dezvoltarea şcolilor şi a artelor.
Între Franţa şi Anglia a fost un conflict permanent, foarte cunoscut fiind Războiul de 100 de ani
( 1347- 1453).
Ludovic al XIV-lea a fost regele Franței și al Navarei. A condus Franța timp de 72 de ani – una
dintre cele mai lungi domnii din istoria europeană. 

4. Regatul Ungariei
Ungurii: popor migrator venit din zona Asiei.
Arpad a fost conducătorul lor, care a hoărât stabilizarea poporului. În anul 896, maghiarii conduşi
de Arpad s-au aşezat între Dunăre şi Tisa ( Câmpie Panonică), fostă provincie romană.
A fost înființat în anul 1000, de către Ştefan I, primul rege maghiar, în timpul căruia poporul s-a
creştinat devenind, catolic.
În sec XI - XIII au cucerit şi controlat teritoriile învecinate, între care şi Voievodatul Transilvaniei,
aducând aici colonişti secui şi saşi.
În sec. al XV- lea în vremea regelui matei Corvin, fiul voievodului Iancu Corvin de Hunedoara,
Ungaria a devenit o mare putere.
Regatul a devenit cu timpul o putere politică în Europa centrală, păstrându-și acest statut până în
anul 1526, când a suferit o mare înfrângere din partea Imperiului Otoman, în bătălia de la Mohács
(1526), unde regele Ludovic al II-lea (1516-1526) a murit la 29 august 1526.
5. Rusia
Rusia Kieveană  a fost cel mai timpuriu stat al slavilor estici dominat de orașul Kiev, aproximativ
din anul 880 până la mijlocul secolului al XII-lea. Rusia Kieveană poate fi considerată ca unul și
primul dintre statele predecesoare a celor trei națiuni slave răsăritene din zilele
noastre: bielorușii, ucrainenii și rușii (celelalte state predecesoare, mai puțin timpurii,
fiind principatele slave răsăritene care au succedat Rusiei Kieviene, apoi, mai recent, Imperiul
Rus și Uniunea Sovietică). Domniile lui Vladimir cel Mare (980-1015) și a lui Iaroslav I cel
Înțelept (1019-1054) constituie „epoca de aur” a Kievului, când slavii au fost creștinați și au primit
primul cod de legi al slavilor de răsărit: : Russkaia Pravda ( pravila rusă).
Dispare ca stat după sec. al XIII-lea, devenind Marele Ducat al Moscovei, care mai târziu în sec. al
XVIII-lea, devine Imperiul Rus.
Ţarii Rusiei: Ivan cel Mare ( al III-lea), Ivan cel Groaznic ( al IV-lea), Petru cel Mare