Sunteți pe pagina 1din 28

Anca Mihaela Coşa

Adrian Coşa

CARTE DE COLORAT ICOANE


Tuturor copiilor, începând de la cea mai fragedă vârstă,
şi copiilor noştri: Anastasia, Maria, Mihail şi Andrei

Mulţumiri părintelui Constantin Mihoc,


maicii Siluana, care a avut iniţiativa acestei cărţi,
şi copiilor noştri, care au lăsat-o pe mami să deseneze...

ISBN 978-606-666-387-8
© DOXOLOGIA
Anca Mihaela Coşa
Adrian Coşa

CARTE DE COLORAT ICOANE


Tipărită cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

DOXOLOGIA
2015
Bunavestire
Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gavriil la Sfânta Fecioară Maria să-i spună că a fost
aleasă ca să-L nască pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Îngerul s-a închinat Mariei
şi i-a zis: „Bucură-te Marie, Domnul este cu tine”.

4
Bunavestire – 25 martie

5
Naşterea Domnului – Crăciunul
Sfânta Fecioară Maria l-a născut pe Iisus Hristos într-o peşteră din Betleem.
De bucurie, îngerii cântau şi îl lăudau pe Dumnezeu. Trei magi au fost conduşi
până la peştera din Betleem de o stea care a apărut pe cer. Ei i-au adus daruri
lui Iisus.

6
Naşterea Domnului – Crăciunul – 25 decembrie

7
Întâmpinarea Domnului
Când Iisus Hristos avea 40 de zile de la naştere, Sfânta Fecioară Maria şi Dreptul Iosif
L-au dus pe Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. Acolo, Sfântul Simeon L-a luat în
braţe şi L-a închinat în Templu, după obiceiul de atunci al evreilor.

8
Întâmpinarea Domnului – 2 februarie

9
Botezul Domnului – Boboteaza
Sfântul Ioan Botezătorul L-a botezat pe Domnul Iisus Hristos în râul Iordan.
Atunci, Duhul Sfânt S-a coborât deasupra Domnului Iisus Hristos sub formă de
porumbel. Cerurile s-au deschis şi s-a auzit din cer glasul lui Dumnezeu, care a zis:
„Acesta este Fiul Meu”.

10
Botezul Domnului – Boboteaza – 6 ianuarie

11
Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos S-a urcat împreună cu trei ucenici pe Muntele Tabor. Acolo
S-a întâmplat o minune: faţa Lui a strălucit ca soarele, iar hainele erau luminoase.
Ucenicii Lui s-au speriat şi au căzut cu faţa la pământ.

12
Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos – 6 august

13
Învierea lui Lazăr
Domnul Iisus Hristos a avut mulţi prieteni. Unul dintre ei, Lazăr, era din Betania. După
ce Lazăr a murit şi a fost îngropat, Domnul Iisus a venit la mormântul lui şi i-a zis:
„Lazăre, vino afară”. S-a petrecut o mare minune: Lazăr a înviat.

14
Învierea lui Lazăr –sâmbătă, cu o săptămână înainte de Sfintele Paşti

15
Intrarea în Ierusalim – Floriile
Domnul Iisus Hristos a intrat în cetatea Ierusalim călare pe un măgăruş.
Locuitorii cetăţii erau bucuroşi să-L primească pe Iisus. L-au întâmpinat cu flori şi
ramuri verzi de copac şi şi-au aşternut hainele în calea Lui.

16
Intrarea în Ierusalim – Floriile – duminica dinaintea Sfintelor Paşti

17
Patimile Mântuitorului – Răstignirea
Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte de oamenii care nu-L iubeau. Iisus a
fost bătut şi apoi a fost răstignit pe cruce. El i-a iertat pe cei care i-au făcut rău.

18
Patimile Mântuitorului – Răstignirea – Vinerea mare,
în ultima săptămână a Postului Paştelui

19
Învierea Domnului – Sfintele Paşti
La trei zile după ce a fost îngropat, Domnul Iisus Hristos a înviat. El s-a arătat
ucenicilor Săi şi le-a zis: „Bucuraţi-vă”.

20
Învierea Domnului – Sfintele Paşti –
data acesteia, în Biserica Ortodoxă, se calculează astfel:
prima duminică după lună plină, după echinocţiul de primăvară (21 martie)

21
Înălţarea Domnului
La patruzeci de zile după ce a înviat din morţi, Domnul Iisus Hristos S-a
înălţat la ceruri. El îi aşteaptă pe toţi oamenii care fac fapte bune să ajungă în
împărăţia Lui.

22
Înălţarea Domnului – la 40 de zile după Sfintele Paşti

23
Pogorârea Sfântului Duh – Cincizecimea
La cincizeci de zile după ce Iisus Hristos a înviat din morţi, Duhul Sfânt a coborât
din cer peste ucenicii Domnului, sub formă de limbi de foc. Atunci s-a petrecut o
minune: ucenicii au putut să vorbească în limbi străine, pe care nu le ştiau dinainte.
Ei îl lăudau pe Dumnezeu.

24
Pogorârea Sfântului Duh – Cincizecimea – la 50 de zile după Sfintele Paşti
(a doua zi sunt Rusaliile – Întemeierea Bisericii)

25
Adormirea Maicii Domnului – Sfânta Maria Mare
La înmormântarea Sfintei Fecioare Maria, au luat parte ucenicii Domnului Iisus
Hristos. Iisus Hristos a ridicat trupul şi sufletul mamei Sale la ceruri, în împărăţia
Sa. Ea se roagă mereu pentru noi.

26
Adormirea Maicii Domnului – Sfânta Maria Mare – 15 august

27
Text: Anca Mihaela Coşa, Adrian Coşa
Redactor: pr. Cezar Ţăbârnă
Machetare: Ana Maria Chiribuţă

Editura Doxologia, Cuza-Vodă 51, 700038, IAȘI


Tel.: (0232)216693; (0232)218324; Fax: (0232)216694
www.edituradoxologia.ro, E-mail: editura@doxologia.ro