Sunteți pe pagina 1din 1

TEME

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI
(pentru portofoliu)

1. Pornind de le semnificația lor, explicați diferențele dintre următoarele concepte: proces,


fenomen, stare. Oferiți câte un exemplu pentru fiecare dintre aceste concepte.
2. Construiți o definiție personală a conceptului de educație.
3. Realizați o schemă conceptuală care să exprime relația dintre următorii termeni: educație,
ereditate și mediu. Cum se reflectă aceste interacțiuni la nivelul dezvoltării psihice
umane?
4. Realizati un studiu, pe parcursul unei săptămâni de activități școlare, care să aibă ca scop
analiza comportamentului unui număr de trei cadre didactice, în cadrul orelor
curs/seminar/laborator. Utilizând ca metodă de studiu, metoda observației, se vor analiza,
în comunicarea didactică a profesorilor selectați, aspecte privind limbajul nonverbal/
paraverbal al cadrului didactic studiat și efectele acestor manifestări în relație cu
eficiența comunicării didactice (de exemplu, se va identifica și analiza existența unor
posibile ticuri verbale/ mimice/ pantomimice/ de judecată, alte tipuri de automatisme
comportamentale etc.).
5. Pornind de la două noțiuni (concepte), formulați o judecată adevărată, respectiv una falsă.
Pornind de la 2 judecăți, formulați două raționamente, unul care poate fi apreciat ca fiind
corect, celălalt incorect.
6. Oferiți, câte un exemplu de inovație, invenție, descoperire din domeniul ingineriei
medicale/aerospațiale/chimiei sau științei materialelor (în funcție de specializarea la care
sunteți studenți).
7. Elaborați un Jurnal de învățare pentru un interval de o săptămână (poate fi chiar în
vacanță), identificând, cu ajutorul materialului suport de curs, care este stilul dvs. personal
de învățare.
8. Pornind de la un posibil răspuns la întrebarea: Cum învață elevii?, identificați câteva (2-3)
soluții practice pentru a facilita activitatea de învățare, respectiv actul educațional. (temă
suplimentară pentru cei care doresc sa-și îmbunătățească nota, compensând, astfel,
absențele acumulate la curs!!!)

SUCCCES!!