Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 1

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte
Februarie 2020
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


PROFIL UMANIST

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea
textului de mai jos:

Pe scenă, viaţa mea-i adevărată...

Sunt un actor bătrân, cu tâmpla ninsă –


Am fost şi Lear, şi Brutus, şi Mecena…
Dar cineva, în vis, îmi fură scena –
Mă voi trezi o lumânare stinsă?

Unde e micul paj ducându-mi trena?


Mă voi trezi bolnav, cu mâna-ntinsă?
Tristeţea mea, simt, nu ar fi învinsă,
De mi-ar fi doctor însuşi Avicenna…

Tu, scena mea, tu nu-mi poţi fi furată,


Pe scenă, viaţa mea-i adevărată –
Aştept, ca pe-o lumină, spectatorii…

Fără de ei, actorul nu există,


Iar teatrul… ar fi doar o casă tristă,
Lipsită de căldura sărbătorii.
Vasile Romanciuc
Avicenna - filosof, naturalist și medic arab de origine persană. A fost interesat de mai multe domenii, printre
care astronomia, alchimia, chimia și psihologia. (c. 980-1037)
Nr. Item
1 Rescrie, din lista propusă, un sinonim contextual adecvat pentru lexemul adevărată L L
şi argumentează-ţi, într-un enunţ, alegerea. 0 0
1 1
Reală, sinceră, corectă, incontestabilă, neprefăcută, autentică, dreaptă, 2 2
originală, netăgăduită. 3 3
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 Alcătuieşte câte un enunţ cu sintagmele: tâmpla/ă ninsă; micul paj; căldura L L


sărbătorii. 0 0
1 1
___________________________________________________________________
2 2
___________________________________________________________________ 3 3
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 Interpretează, în text coerent de 6-7 rânduri, semnificaţia unui epitet din poezie L L
(rescrie secvenţa). 0 0
Secvenţa____________________________________________________________ 1 1
Comentariul 2 2
3 3
___________________________________________________________________
4 4
___________________________________________________________________ 5 5
___________________________________________________________________ 6 6

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
4 Meditează, în text coerent de 5-6 rânduri, asupra stării de spirit a eului liric, L L
exprimate în versurile subliniate. 0 0
1 1
___________________________________________________________________
2 2
___________________________________________________________________ 3 3
___________________________________________________________________ 4 4

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5 Analizează, în spaţiul propus, semnificaţia motivului lumii ca teatru în acest text, L L
în raport cu acelaşi motiv literar dintr-un alt text (numeşte textul şi autorul, citează 0 0
din textul ales). 1 1
___________________________________________________________________ 2 2
___________________________________________________________________ 3 3
4 4
___________________________________________________________________ 5 5
___________________________________________________________________ 6 6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6 Argumentează, în 2 enunţuri, opţiunea autorului pentru acest titlu. L L
0 0
___________________________________________________________________
1 1
___________________________________________________________________ 2 2
___________________________________________________________________ 3 3
4 4
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7 Interpretează, în 4-5 rânduri, valoarea stilistică a semnelor de întrebare din cele trei L L
enunţuri consecutive. 0 0
___________________________________________________________________ 1 1
2 2
___________________________________________________________________
3 3
___________________________________________________________________ 4 4
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8 Comentează, într-un eseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu L L


afirmaţia lui Emil Cioran: Un om care nu crede în el însuşi, care nu are un soi de 0 0
credinţă mistică în ce are de făcut, în misiunea lui, nu trebuie sa întreprindă o 1 1
operă. 2 2
În acest eseu, urmează: 3 3
• să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre figurile de 4 4
stil/motivele relevante/stările eului liric); 5 5
• să relaţionezi mesajul cu sensurile citatului; 6 6
• să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. 7 7
8 8
___________________________________________________________________
9 9
___________________________________________________________________ 10 10
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SUBIECTUL AL II-LEA (23 de puncte)

Pornind de la afirmaţia lui Eugen Lungu: ... cu un erou atotputernic și atoateștiutor nu poți
organiza o dramă sau o tragedie – protagonistul trebuie să aibă o situație de handicap, o lipsă, o
umilință cel puțin pentru a da story-ului pigmenții dramaticului și ai credibilității. Ei bine, Euridice
este...călcâiul lui Orfeu! [...] Nu cunosc o metaforă mai sugestivă și mai profundă a insului creator
întors interogativ asupra rostului său de a fi, scrie, în limita de 1- 1,5 pagini, un eseu structurat cu
tema:
Personaje literare în dilemă: incertitudine și siguranță
(referindu-te la oricare două texte din literatura română, potrivite temei)

Nr. În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe: Scor


1. Explicarea modului propriu de înţelegere a relaţiei L012 L012
incertitudine - siguranță.
2. Raportarea semnificației acestei relații la L0123 L0123
comportamentul personajelor literare.
3. a. Reperarea motivată a două personaje din literatura L0123456 L0123456
română, potrivite temei.
b. Comentarea a câte două trăsături morale ale L01234 L01234
personajelor alese, tipice pentru subiectul discutat.
c. Ilustrarea adecvată a trăsăturilor comentate cu câte L01234 L01234
două exemple convingătoare din cele două texte selectate,
potrivite temei.
4. Dezvoltarea motivată a unei idei din afirmația lui Eugen L012 L012
Lungu.
5. Exprimarea opiniei proprii cu referire la actualitatea L012 L012
subiectului abordat.
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)

În atenţia candidatului!
Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a eseului, vei obţine, suplimentar, 27 de puncte.

În acest scop, vei respecta următoarele cerinţe:

Cerinţe faţă de redactarea textului Scor


1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L01234 L01234
2) Utilizarea limbii literare. L01234 L01234
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare L01234 L01234
critică.
4) Respectarea normelor de ortografie. L0123456 L0123456
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L0123456 L0123456
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu. L0123 L0123

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)

Te numeşti Victor/Victoria Căruntu. Eşti elev/elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic ,,I. L.
Caragiale ” din Chişinău şi preşedinte al/preşedintă a Cenaclului Ars longa, care organizează o
întâlnire cu Moni Stănilă, autoarea cărţii Brâncuşi sau cum a învăţat ţestoasa să zboare.
Redactează textul anunţului prin care informezi elevii din clasele de liceu despre întâlnirea ce
va avea loc pe data de 15 mai 2020, la ora 14.00, în sala de festivităţi a liceului.

Cerinţe faţă de redactarea textului Scor


1) Utilizarea convențiilor specifice acestui tip de compunere; L123 L123
2) Valorificarea conţinutului din legendă. L12345 L12345
3) Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie. L12 L12

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și