Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR MASTER – ANUL II

ZI / ORA Politică şi societate în Istorie şi politică Istoria comunismului Istorie, resurse


secolul XX militară culturale şi
patrimoniu
LUNI

14-16 14-16 Seminar dizertaţie 14-16 Seminar dizertaţie


(M. Gheboianu) 207 (M. Gheboianu) 207
16-18 16-18 Seminar aplicat (B. 16-19 Înv. militar rom. în 16-19 Politici şi structuri
Antoniu) CSEA per. com. (R. Nica) 207 sociale în perioada
18-20 comunistă (A. Mironov)
303
MARŢI

10-12
12-14
14-16

16-18 16-19 Digitalizarea


resurselor culturale (D.
Ungureanu) 305
18-20
MIERCURI

10-12
12-14
14-16

16-18 16-18 Seminar dizertaţie


(Al. Mironov) Sala Berza
18-20 18-20 Memoria com. –
resursă cult. (A. Sterea)
307
JOI
10-12
12-14
14-16
15-18 România membră a
16-18 16-20 Război şi soc. în NATO. Misiuni mil. rom.
Rom. 1939-1948 (M. (1990-2010) (A. Matei)
Gheboianu) 303 104 17-20 Politici demografice
18-20 în România comunistă (Fl.
Soare) 406
VINERI

10-12
12-14
14-16 14-18 Sindicalism şi
activism social în soc.
contemp. (V. Nicolaescu)
16-18 306 16-19 Tranziţia de la com.
la postcomunism (M.
18-20 Gheboianu) 211