Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1

Nr._______Data______________ Nr.credite_________________

Creditarea valabilă până la data de_________________

Semnătura reprezentantului CNEMC

CERERE DE CREDITARE A CURSURILOR DE EMC Aviz


Nr.___/____________ preşedinte filială
Semnătura, ştampila

CĂTRE,
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua
I. INFORMAŢII GENERALE:
1. Informaţii organizatori:
A. Filiala organizatoare:
OAMGMAMR-Filiala Calarasi
B. Coordonator desemnat de conducerea filialei:
Nume TONU Prenume CATINCA Titlul profesional/ştiintific ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST
Telefon 0720747222 Fax....................................... Email.........................................................

2. Furnizorul de formare EMC :


A. Persoana juridică:................................................................................................................................................
Telefon.......................................................Fax........................................Email.........................................................
Acreditare/reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor EMC)........................................

Lector/formator acreditat al pers. juridice:


Nume.............................Prenume....................................Titlul profesional/stiintific................................................
Locul de muncă...........................................................................................................................................................
Telefon.......................................................Fax........................................Email..........................................................
Acreditare/reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor EMC)........................................

B. Persoana fizică: Nume VETRENEANU Prenume LUCIANA Titlu ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST
Locul de muncă SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA CALARASI, PUNCT AMBULANTA OLTENITA
Telefon 0761137864 Fax........................................ Email luciana74ro@yahoo.com
Acreditare/reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor EMC) :383/15.10.2014

3. Coorganizatori sau
parteneri: .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...........

II. DATE DESPRE CURS:


A. TEMA CURSULUI URGENTE CARDIOVASCULARE
Loc de desfaşurare: OAMGMAMR-Filiala Calarasi
Grup tintă: ASISTENTI MEDICALI DIN TOATE SPECIALITATILE
Numărul estimat de participanți/serie: 40
III. PROGRAMA CURS:
1. Identificarea cerințelor de formare cărora li se adresează: Odata cu cresterea imbolnavirilor cardiovasculare a
aparut nevoia de a se stabili diagnostice corecte si de aplicare imediata a unor masuri,proceduri
medicale,tratamente care sa fie justificate si sa salveze viata pacientului mai ales in urgenta.
2. Obiective educaționale:
- generale: Aprofundarea cunostintelor teoretice si practice privind aparitia unor urgente cardiovasculare
- specifice: Cunoasterea protocoalelor de urgenta in afectiuni cardiovasculare
a) Curs –teoretic:

Capitolul Conținuturi Metode Mijloace Nr.


ore
I. HTA Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 1 ora
Prezentare Retroproiector
PowerPoint
Studiu de caz
II. BOALA Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 1 ora
VASCULARA Prezentare Retroproiector
PERIFERICA PowerPoint
Studiu de caz
III. FLEBITA SI Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 1 ora
TROMBOFLEBITA Prezentare Retroproiector
PowerPoint
Studiu de caz
IV. SINDROAME Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 2 ore
CORONARIENE Prezentare Retroproiector
ACUTE PowerPoint
Studiu de caz
V. ANEVRISMUL SI Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 1 ora
DISECTIA DE Prezentare Retroproiector
AORTA PowerPoint
Studiu de caz
VI. EPA Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 1 ora
Prezentare Retroproiector
PowerPoint
Studiu de caz
VII. EMBOLIA Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 1 ora
PULMONARA Prezentare Retroproiector
PowerPoint
Studiu de caz
VIII. DISRITMII Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 2 ore
CARDIACE Prezentare Retroproiector
PowerPoint
Studiu de caz
IX. TAMPONADA Definitie, Tipuri, Interventii Expunere Laptop 1 ora
Prezentare Retroproiector
PowerPoint
Studiu de caz
X. RECAPITULAREA Testarea 1 ora
MATERIEI cunostintelor
PREZENTATE
Total ore: 12

b) Aplicații practice:
Tipul de aplicație (lucrare practică, Conținut Nr.
proiect, activităţi practice ) ore

Total ore:

c) Nr. total ore/ curs:


Toerie Practică Nr. total ore Observaţii

IV. EVALUARE, BIBLIOGRAFIE:


a) Evaluarea:
- cursanţilor (de cunoștințe și abilități) – iniţial, final (se anexează chestionarele model)
- lectorilor/formatorilor şi programului - chestionar de opinie (model anexa 4)
c) Bibliografie – se precizează bibliografia folosită la elaborarea suportului de curs.

NOTĂ: DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ VOI ORGANIZA EVENIMENTUL EDUCAŢIONAL DE MAI SUS CONFORM
PROGRAMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ.

Data, Semnătura (ştampila) furnizor formare