Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

33 BRAȘOV

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA MICĂ

COORDONATOARE:
OLARU EVELINA MARIA
CIOBANU OANA-GEORGIANA
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 19 decembrie 2019


Nivelul: grupa mică
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, Brașov
Tema anuală: „CÂND/CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
Temă independentă: „Iarna în imagini și cuvinte”
Subiectul: „Magia Crăciunului”
Formă de realizare: Activitate integrată ( ADP, ALA, DLC, DOS)
Tipul activității: mixtă ( predare și evaluare)
Formă de realizare: frontal, pe grupuri, individual
Durata: 1 zi
Coordonatoare: Ciobanu Oana-Georgiana și Olaru Evelina Maria

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei
( cine este Moș Crăciun?)
Tranziții: Joc imitativ: „Eu sunt Moș Crăciun”
Cantece: „Moș Crăciun cu plete dalbe”, „O, brad frumos!”

ALA 1: ACTIVITĂȚI LIBER ALESE


1.Construcții: „Sania lui Moș Crăciun”
2.Joc de rol: „Cumpărături de Crăciun”
3.Arte: Modelaj: „Căciulița lui Moș Crăciun”

ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE


1. DLC: Educarea limbajului: „Crăciunul Iepurașului Matei”
2. DOS: Activitate practică-„Chipul lui Moș Crăciun”- lipirea elementelor
pe suport dat.

ALA 2: ACTIVITĂȚI LIBER ALESE


JOC DE MIȘCARE: „Dansul fulgilor de nea”
SCOPUL ACTIVITĂȚII:

☞ dezvoltarea capacității de exprimare orală din punct de vedere gramatical și


înlănțuirea logică a ideilor
☞ consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

ALA: -să redea prin îmbinare de piese Lego sania lui Moș Crăciun;
-să formuleze propoziții dezvoltate pentru a-și descrie lucrarea;
-să respecte rolul pe care îl au în cadrul jocului;
-să folosească formule de limbaj specifice rolului pe care îl joacă;
-să denumească materialele de lucru;
-să modeleze căciulița lui Moș Craciun respectănd modelul dat;
-să respecte regulile de joc;
-să participe cu interes și plăcere la activitățile propuse.

ADE: -să rețină titlul poveștii;


-să redea linia povestirii, urmărind imaginile date;
-să denumească personajele prezentate în povestire;
-să formuleze propoziții simple și corecte din punct de vedere gramatical;
-să denumească materialele și instrumentele de lucru;
-să execute corect tehnicile de lucru învățate (lipire);
-să lipească materialele, respectând conturul;
-să lucreze îngrijit pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării.

ADP: -să identifice corect ziua, luna și anotimpul în care se află;


-să iși exprime liber opiniile;
-să încurajeze răspunsurile corecte prin aplauze;
-să răspundă prezent atunci când își aude numele;
-să execute corect mișcările jocului imitativ, respectând personajul;
-să manifeste interes și plăcere față de joc.

ALA 2: Sarcină didactică:


-ocuparea unui scaun atunci când se oprește muzica
Regulile jocului:
-se vor așeza scaunele în semicerc;
-va fi un scaun în minus față de numărul de copii care
participă;
-atunci când va înecepe muzica, toți copiii vor dansa;
-când muzica se întrerupe, toți copiii vor căuta un scaun liber să se așeze;
-copilul care va rămâne fără scaun va fi eliminat. Se va continua așa până când
rămane în joc doar câștigătorul;
Elemente de joc: întrecerea

STRATEGIILE DIDACTICE:
1. Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, exercițiul, observația,
demonstrația, jocul, lucrul individual sau în grupuri mici.
2.Mijloace didactice: cuburi Lego, plastilină, casă de marcat, bani de hârtie, povestea
Iepurașului Matei, planșe ilustrând tema propusă, fișe cu chipul lui Moș Crăciun,
vată, lipici, creioane colorate.

EVALUARE: continuă, expoziție de lucrări.

SCENARIUL ZILEI

Se intră în sala de grupă unde totul este amenajat în conformitate cu tema


propusă.
Întâi se va desfășura întâlnirea de dimineață și se vor parcurge următorii pași:
salutul, prezența, calendarul naturii și noutatea zilei.
Noutatea zilei este descoperirea identității lui Moș Crăciun. Copiii vor fi întrebați
dacă știu cine este Moș Crăciun, de unde vine, cum e îmbrăcat și cu ce se ocupă.
Prin cântecelul „Moș Crăciun cu plete dalbe”, copiii sunt conduși către centrele de
interese. Li se va explica pe rând ce presupune fiecare centru, iar apoi copiii vor fi
puși să aleagă unde vor să participe.
După ce au terminat activitatea pe centre, copiii vor fi conduși pe cântecelul „O,
brad frumos!” către locul în care se va desfășura activitatea de povestire. Vor fi
așezați în semicerc și vor avea acces la vizualizarea imaginilor pe baza poveștii.
După încheierea povestirii are loc jocul imitativ în care li se va cere copiilor să îl
imite pe Moș Crăciun cu mișcări si gesturi reprezentative. Apoi se va trece la
activitatea practică, copiii primind fiecare câte o fișă pe care este conturat chipul
lui Moș Crăciun, iar ei va trebui să lipească cu vată barba acestuia. Se va explica și
demonstra modul de lucru , insistând asupra tehnicilor învățate(lipire).
Se va efectua cu copii exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii: „ Plouă ușor,
să auzim/, Cu vârful de degete masa lovim,/Plouă mai tare, norul tot
vine,/Lovim cu degetele bine, bine/ Cad pietricele pe trotuare,/ Să lovim un
pic mai tare,/ Tună departe, tună acum,/ Lovim cu pumnii: bum, bum, bum,/
Un norișor a apărut,/ Noi brațele ușor rotim,/ Norii să îi gonim.” După
finalizarea lucrărilor, fiecare copil merge la panou și își expune lucrarea.

Activitatea integrată se va încheia cu secvența de mișcare când cei mici vor


desfășura jocul „Dansul fulgilor de nea”

Evenimentul Demersul didactic Metode Mijloace Evaluare


didactic didactice didactice

Moment Se asigură un climat


organizatoric optim necesar
desfășurării
activității: aerisirea
sălii de grupă,
aranjarea
mobilierului,
pregătirea
materialului necesar

Captarea Copiii vor fi întrebați Conversația observația


atenției ce știu despre Moș
observația
Crăciun și ce cadouri
își doresc.

Reactualizare Se va purta o mică Conversația Răspunsuril


a discuție despre e copiilor
explicația
anotimpul iarna și
cunoștințelor Aprecieri
despre obiceiurile ei.
verbale

Anunțarea Se enunță scopul și Explicația Observarea


temei și a obiectivele propuse curentă
obiectivelor într-o manieră
accesibilă copiilor:

„ Astăzi vom construi


sania lui Moș Crăciun,
vom modela căciulița
acestuia, ne vom juca
de-a magazinul, vom
spune o poveste, vom
realiza o decorațiune
de Crăciun și ne vom
juca un joc.”

Dirijarea Se vor desfășura Explicația piese lego, Observarea


învățării activitățile propuse la plastilină, curentă
Exercițiul
centrele de interes casă de
Evaluarea
Povestirea marcat,
Construcții: copiii individuală
ALA bani de
sunt îndemnați să Jocul și pe
hârtie,
realizeze sania lui grupuri
Convorbirea planșe
Moș Crăciun prin
ilustrative,
îmbinare de piese Observarea
scăunele
Lego.

Modelaj: copiii sunt


puși să realizeze
căciulița Moșului din
plastilină respectând
modelul dat.

Joc de rol: copiii vor


trebui să facă
cumpărături de
Crăciun. Fiecare își
respectă rolul
(vânzător,
cumpărător) și
folosește formule
verbale tipice. ”bună
ziua! Ce doriți?/ Bună
ziua! Aș dori”

Tranziție: Cântec „O,


brad frumos!”

DLC: Activitatea
începe prin întrebări
adresate copiilor cu
ceea ce știu ei despre
Moș Crăciun. Apoi li
se spune că urmează
să asculte o poveste
foarte interesantă
DLC despre Iepurașul
Matei și ce a pățit el
de Crăciun. Li se
precizează faptul că
trebuie să stea foarte
atenți pentru că la
urmă li se vor pune
întrebări din
poveste.Trebuie să
rețină numele
personajelor, titlul
poveștii și firul
acțiunii. Educatoarea
va începe povestirea
folosind planșele
suport.

Tranziție: joc imitativ


”eu sunt Moș
Crăciun”- copiii
trebuie să îl imite pe
moșul la sugestia
educatoarei.

Joc de mișcare: copiii


se vor așeza în cerc
cu un scaun mai puțin
decât numărul de
copii. Se pornește
muzica, micuții vor
dansa până aceasta se
oprește. În acel
moment ei trebuie să-
și găsească un scaun,
cel care rămâne fără
scaun este eliminat.
Treptat se vor elimina
toate scaunele.
Ultimul copil va fi
declarat câștigător.

ALA2
Obținerea Educatoarea spune Conversația
performanței copiilor ca daca tot l-
și asigurarea au imitat pe bătrânul
feedback-ului Moș Crăciun, ce ar fi
să îi și reprezentăm
chipul. Copiii sunt
așezați la măsuțe.

Intuirea materialului
didactic:
Explicația
Copiii descoperă și
intuiesc materialele
de pe măsuțe.

Prezentarea lucrării
model:

Se prezintă copiilor
modelul executat și li
se solicită analiza Expunerea
acestuia.

Demonstrarea
modului de lucru:

Se expilcă și se
demonstrează modul
de lucru insistând
asupra tehnicilor
învățate(lipire). Demonstrația
Exerciții pentru
încălzirea mușchilor
Explicația
mici ai mâinii:

„ Plouă ușor, să
auzim/, Cu vârful de
degete masa
lovim,/Plouă mai tare,
norul tot vine,/Lovim
cu degetele bine,
Jocul
bine/ Cad pietricele
pe trotuare,/ Să lovim
un pic mai tare,/ Tună
departe, tună acum,/
Lovim cu pumnii: bum,
bum, bum,/ Un norișor
a apărut,/ Noi brațele
ușor rotim,/ Norii să
îi gonim.”
Demonstrația
Prezentarea
criteriilor de
evaluare ale
lucrărilor:

-respectarea temei și
a tehnicilor de lucru;

-acuratețea lucrării;

-finalizarea lucrării.

Efectuarea lucrărilor
de către copii:

Se dirijează
activitatea, iar
educatoarea va oferi
aprecieri celor care
lucrează frumos, dar
și ajutor celor care
întâmpină dificultăți.

La finalul activității Exercițiul


fiecare copil merge la
panou și își expune
lucrarea.

Munca
individuală

Conversația

Evaluarea Se vor analiza Conversația lucrările


lucrările din punct de și explicația copiilor
vedere estetic și se
aprecieri
vor pune la expoziție.
verbale

observarea
curentă

Încheierea Se vor face aprecieri conversația Aprecieri


activității cu privire la modul de verbale
desfășurare al
Recompense
activității.
Diplome