Sunteți pe pagina 1din 3

ID_II_Temă de control_TME

Termen postare platforma: doar in intervalul 10 - 15.06.2019


Notă: se postează un singur document care conține toate răspunsurile la cerințele enunțate.
Documentul se salvează ca denumire cu numele studentului.

Tema de control:
Identificați o disciplină din învățământul primar sau un domeniul experiențial din învățământul
preșcolar. În conformitate cu alegerea efectuată construiți răspunsuri la următoarele cerințe:

1. Ce piese ar putea să conțină un posibil portofoliu întocmit de elevi/ copii la disciplina


respectivă?

Denumiți disciplina. Enumerați piesele (de exemplu: un desen cu titlul...; o compunere care să
surprindă..., un colaj care să...; etc...)

Alegeți o piesă și argumentați în maxim 10 rânduri necesitatea elaborării ei de către elevi/ copii
2. Pornind de la piesele identificate anterior (deci de la componența portofoliului), precizați
concret ce competențe sunt supuse evaluării, din perspectiva structurii lor:

Cunoștințe

Capacități/ abilități
1.1.
1.2.

Atitudini, valori și trăsături de personalitate

3. Să presupunem că aveți în clasă/ grupă un elev/ copil cu un potențial intelectual modest,


dar care a realizat un portofoliu genial, fantastic, surprinzător, extrem de creativ.

Care anticipați că ar fi atitudinea și reacția dumneavoastră față de elev/ copil?


Ce notă/ calificativ îi acordați? Concret.

Prezentați cel puțin 2 argumente/ motive ale deciziei dumneavoastră.

1.

2.

4. Reflectați asupra evaluării educaționale în general. Alegeți un element/ o componentă/ un


detaliu/ o caracteristică despre care ați putea afirma cu foarte multă convingere că trebuie
schimbat/ schimbată. Despre ce anume ar fi vorba și de ce ați simți nevoia de schimbare?