Sunteți pe pagina 1din 1

Ed: 1 Rev:3

FORMULAR

Pagini:1din 1
F-04-03 PLAN DE AUDIT

1. NUMAR AUDIT:
Tip AUDIT INTERN

2. PROCESUL AUDITAT:
Instruire teoretică și practică; grupuri sanitare, echipamente pentru igiena personalului și
facilităţi sociale pentru angajaţi; procesul de planificare și producţie;
Furnizarea de resurse; infrastructura; mediu de lucru; realizarea produsului

3. OBIECTIVUL AUDITULUI:
Conformitatea sistemului cu cerintele standardului IFS versiunea 6 și ISO 9001: 2008

4. ECHIPA DE AUDIT
Auditor Sef: Diduh Iulia
Co-auditori: Sârbu Iulia, Nagy Călina

5. CRITERII DE AUDIT
IFS – versiunea 6, pct. 3.3, pct. 3.4, pct. 4
ISO 9001 : 2008, pct. 6.1, pct. 6.3, pct. 6.4, pct. 7
Proceduri IFS, ISO 9001: 2008
6. PERIOADA DE DESFASURARE
Data 10.01.2020 de la ora 13 :00 până la ora 15 :00

7. LISTA DE DIFUZARE A PLANULUI DE AUDIT


Auditori : Diduh Iulia Sârbu Iulia Nagy Călina
Auditați : Șef echipă HACCP Coldea Teodora