Sunteți pe pagina 1din 25

FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ

Sistemul bancar în România.

Analiză comparativă a celor trei bănci (, Raiffeisen,Banca Transilvania)

Profesor coordonator : Moraru Liviu


Student:Manea Petrică Darius
Mănoiu Mihai Adrian
Jamil Aydin oglu Abushov

2017 BUCUREȘTI
Cuprins

Contents
Introducere..................................................................................................................................................3
Capitolul I. Sistemul bancar în România....................................................................................................4
1.1. Sistemul bancar în România............................................................................................................4
Capitolul II. Prezentarea băncilor și a principalilor indicatori.....................................................................5
2.1 Bancpost...............................................................................................................................................5
2.2 RAIFFEISEN BANK – Reusim împreună.........................................................................................10
2.3 Banca Transilvania - prima instituție bancară din România.................................................................15
Capitolul III. Analiză comparativă............................................................................................................21
Noutăți.......................................................................................................................................................22
Bibliografie................................................................................................................................................23

2
Introducere

Sistemul financiar - bancar este unul dintre cele mai importante sisteme alături de
sistemul juridic, sistemul medical, sistemul educațional etc.
Consider ca aceasta tema este una de interes, mai ales că vorbim de trei bănci (Bancpost.
Raiffeisen, Transilvania) care au o pondere semnificativă în sistemul bancar actual.

În cele ce urmează am realizat o scurtă prezentare a băncilor și a principalilor indicatori


preluați din rapoartele anuale ale acestor trei companii. Pentru indicatorii preluați am calculat
indicii și am interpretat evoluția pe parcursul celor cinci ani aleși ca interval de analiză.

3
Capitolul I. Sistemul bancar în România

1.1. Sistemul bancar în România

A aparut odată cu înfințarea Băncii Nationale a Romaniei, mai exact în 1880. Ulterior au
aparut banciile de talie mijlocie și mare. Sistemul bancar cuprinde banca centrală, toate băncile
comerciale, băncile de afaceri, băncile de depozit, băncile de credit, băncile industriale, băncile
agricole și alte institiții de credit, fiecare având particularitățile lor de fincționare aprobate de
lege.

În perioada de tranziție au fost transformate bănci de stat cum ar fi - Banca de Comerț


Exterior și Banca Agricolă - în băncii comerciale cu capital de stat și privat autohton, cărora
statul le-a oferit noi regulii în ceea ce privește organizarea și funcționarea. Tranzitia a adus și
evenimente nedorite cum ar fi cazul celor două băncii - Dacia Felix și Credit Bank - care nu și-au
mai putut onora cererile de retragere venite din partea cliențiilor, potrivit unor politicii
înadecvate de creditarea, iar ulterior le-a fost retrasă autorizația de funcționare.

O altă etapă importantă în sistemul bancar din România o reprezintă privatizarea


societăților bancare la care statul este unic acționar, cu ajutorul Ordonanței de Urgență 88 din 23
decembrie 1997, ultima actualizare fiind făcută de Lege nr. 91/2011.

Banca bănciilor - Banca Națională a României are ca obiect de activitatea asigurarea


stabilității monedei naționale. Pentru atingerea acestui obiectiv BNR elaborează și răspunde de
politica monetară, valutară și de credit precum și de supravegherea bancară pentru funcționarea
sistemului bancar într-un mod eficient. BNR are dreptul de emisiune, ea este singura instituție
autorizată să emită monede sub formă de bancnote și monede metalice folosite ca mijloc de plată
pe teritoriul țării.

4
Capitolul II. Prezentarea băncilor și a principalilor indicatori.

Pe 10 iulie 1991 s-a dat decizia de numire în funcție a


Președintelui Bancpost S.A – Elena Petuclescu – fostul director
general adjunct al Ministerului Transportului și Telecomunicațiilor. In prezent președintele
Consiliului de Administrație este Mihai Bogza.

Către sfârșitul anului 2006, mai ales în lumea acționarilor a fost anunțată decizia de
modificare a managementului superior al băncii. EFG Eurobank a acordat băncii un împrumut
subordonat în sumă de 35 mil Euro rambursabili abia în 2012.

“Așadar în vara anului 2006, EFG Eurobank a atins cota maximă de privatizare. EFG
Eurobank a demonstrat că este un investitor de lungă durată” [ CITATION Ele08 \l 1033 ] .
Acționarul majoritar al Bancpost este Eurobank EFG (EFG Eurobank Ergasias S.A.), una dintre
cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Grecia din punct de vedere al capitalizării
bursiere și membră a EFG Group din Geneva.

Indicatori ce pun în evidență poziția financiara a băncii Bancpost

a) Numerar
Tabel 2.1 Numerar

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Numerar (mii RON) 267.309 247.192 302.08 437.376 423.002
Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 92,5 122,2 144,8 96,7

După cum se poate observa numerarul din Bancpost a avut un trend ascendant și
descendent, punctual de maxim a fost atins în anul 2015, indicele fiind de 44%, , iar punctul de
minim a fost atins în anul 2013, indicele fiind de – 7,5 %. Putem spune că indicele numerarului
din 2015 se datorează atât fluxurilor din activitatea de exploatarea cât și fluxurilor din activitatea
de finanțarea.
5
b) Credite și avansuri acordate altor bancii
Tabel 2.2 Credite și avansuri acordate altor bancii (mii RON)

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Credite și avansuri acordate 3.398.708 2.151.88 1.478.79 749.494 1.025.685
altor bancii (mii RON) 1
Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 63,31 68,72 50,68 136,85

Creditele și avansurile acordate altor bancii au avut o evoluție ascendentă, punctul de


maxim a fost atins în anul 2016, potrivit indicilor, a înregistrat o creștere de 36,85% iar punctul
de minim a fost înregistrat în anul 2015. Indicele cu bază în lanț 2015/2014 a fost mai mic decât
100, ceea ce înseamnă că fenomenul a înregistrat o diminuarea de aproape 50%.

c) Credite și avansuri acordate clientelei


Tabel 2.3 Credite și avansuri acordate clientelei

2012 2013 2014 2015 2016


Credite și avansuri acordate 6.835.916 7.601.474 7.577.696 7.148.461 6.433.471
clientele (mii RON)
Credite de consum (mii RON) 2.100.304 1.767.770 1.834.552 1.620.457 1.742.566

Credite ipotecare (mii RON) 1.533.668 1.925.506 2.490.988 2.576.632 2.566.749

Credite catre întreprinderile 1.402.783 1.215.687 1.180.104 1.196.884 967.757


mici (mii RON)
Credite catre întreprinderile 1.799.461 2.692.511 2.559.926 2.430.637 1.832.444
mari și mijlocii (mii RON)
Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

In momentul în care banca aprobă acordarea unui credit către clienții fie că este vorba de
o persoană fizică, fie că este vorba de o firmă, în ambele cazuri își masoară riscul de credit al

6
creditelor și al avansurilor acordate. Banca reflectă trei componente “probabilitatea neachitării”,
“expunerea la neplată” și “pierderea din cauza neplății”. Pentru a avea certitudinea că își va
recupera banii în caz de neplata ratelor, banca impune și anumite garanții cu care clienții sunt de
accord.

După cum se poate observa în 2013, 2014 și 2015 evoluția creditelor acordate a fost ușor
descendentă chiar dacă creditele acordate au urcat brusc în 2013. Pe ansamblu cea mai mare
importanță o au creditele ipotecare și creditele acordate întreprinderilor mari și mijlocii, fiind
urmate de creditele de consum. Putem concluziona că în perioada 2012 – 2016, oamenii au facut
împrumuturi la bancă. Banca acordă credite și stimulează investițiile.

d) Total active

Tabel 2.4 Total active

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total active (mii RON) 15.032.610 14.523.378 12.805.131 12.184.644 11.870.001

Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 96,61 88,17 95,15 97,42

Potrivit calculului indicilor pe parcursul celor cinci ani au fost înregistrate diminuări ale
fenomenului, mai exact totalul activelor a avut o evoluție descendentă din 2012 până în 2016. In
2013/2012 total active au avut un indice mai bun de - 3,39%, decât cel din 2014/2013 de -
11,83%.

e) Depozite de la alte băncii

Tabel 2.5 Depozite de la alte băncii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Depozite de la alte băncii 3.102.844 3.039.939 1.517.80 1.066.854 727.234
(mii RON) 6
Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 97,97 49,93 70,29 68,17

7
Depozite de la alte băncii au fost în scădere acest lucru este evidențiat de indicele
acestora care a fost mai mic decât o sută, ceea ce înseamnă diminuarea fenomenului. Cele mai
multe depozite au fost atrase în anul 2012, (3.102.844 mii RON), iar cele mai puține au fost atrse
în anul 2016, (727.234 mii RON).

f) Depozite ale clientelei


Tabel 2.6 Depozite ale clientelei

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Depozite ale clientelei (mii RON) 7.982.462 8.063.836 7.971.236 8.032.64 8.527.437
0
Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 101,02 98,85 100,77 106,16

Depozitele clienților pe ansamblu au un indice mai mare decât o sută ceea ce înseamnă că
fenomenul analizat a înregistrat o creștere. Este ușor de observat creșterea și fără calculul
indicilor cu baza în lanț, deoarece pornește în 2012 de la 7.982.462 mii RON și ajunge în 2016 la
8.527.437 mii RON. Această creștere este datorată dobânzii la depozite oferită de bancă și acest
lucru încurajează oamenii să își facă depozite. Din această cauză și creditele acordate clienților
au avut un nivel ridicat. Banca oferă credite în limita depozitelor atrase.

g) Total datorii
Tabel 2.7 Total datorii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total datorii (mii RON) 13.433.325 12.523.378 11.236.43 10.646.049 10.414.505
7
Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 93,23 89,72 94,75 97,83

Potrivit indicilor calculați se observă că totalul datoriilor a înregistrat o diminuare a


fenomenului. Punctul de maxim al datoriilor a fost atins în anul 2012 cu 13.433.325 mii RON,
ulterior având o perioada descendentă.

h) Capital social si prime de capital

8
Capitalul social a avut aceeași valoare în anul 2012 și 2013, mai exact 1.263.819 mii
RON, iar în următorii trei ani (2014, 2015, 2016) a crescut la 1.350.245 mii RON. În ceea ce
privește primele de capital pe parcursul celor cinci ani au avut aceeași valoare și anume 81.133
mii RON.

i) Total capitaluri proprii


Tabel 2.8 Total capitaluri proprii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total capitaluri proprii (mii RON) 1.590.285 1.610.736 1.568.69 1.538.595 1.455.496
4
Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 101,29 97,39 98,08 94,60

Potrivit indicilor capitalurile proprii au înregistrat o diminuare, cel mi mult înregistrandu-


se în 2016/2015 de - 5,4 %.

j) Indemnizații și salarii
Tabel 2.9 Indemnizații și salarii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Indemnizatii și salarii (mii RON) 205.325 199.549 189.519 182.442 165.639

Sursa: Rapoarte anuale Bancpost

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 97,19 94,97 96,27 90,79

Din calculul indicilor se observă o diminare a fenomenului, deoarece toți indicii sunt mai
mici decât o sută. Acestă diminuare se datorează transferurilor, concedierilor, pensionărilor sau
demisionărilor. Mai exact au fost salarii și indemnizații mai puține de plată de catre Bancpost în
această perioadă.

2.2 RAIFFEISEN BANK – Reusim împreună

9
Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piața romanească, oferind o gamă
completă de produse și servicii de calitate superioară persoanelor fizice, IMM-urilor și
corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unitati bancare, retele de ATM și EPOS,
phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (Raiffeisen Smart Mobile) și internet
banking (Raiffeisen Online).

Raiffeisen Bank are o rețea de 527 agenții în toată țara care deservesc aproximativ 2
milioane clienți, dintre care 100.000 de IMM-uri și 6.800 corporații mari și medii.

Raiffeisen Bank Romania a rezultat prin fuziunea, încheiată în iunie 2002, a celor două
entități detinuțe de Grupul Raiffeisen în România: Raiffeisenbank (România), înființată în 1998
ca subsidiară a Grupului RZB, și Banca Agricolă Raiffeisen S.A., înființată în 2001, după
preluarea băncii de stat Banca Agricola de catre grupul austriac.

 Raiffeisen Bank este subsidiară Raiffeisen Bank International AG (RBI), cu sediul la


Viena, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii bancare corporate și de investiții din Austria
și o bancă universală de top în Europa Centrală și de Est (ECE). RBI a rezultat din fuziunea
principalelor arii de afaceri ale Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) cu Raiffeisen
International Bank-Holding AG, tranzacție finalizată oficial în octombrie 2010. RBI este o
subsidiară integral consolidată a RZB, care deține 60,7% din acțiunile Băncii, listate la Bursa de
Valori din Viena, restul fiind liber tranzacționabile.

Raiffeisen Bank deține diferite unități specializate ca „agenții de retail” care se adresează
persoanelor fizice și IMM-urilor. Friedrich Wilhelm Raiffeisen este serviciul dedicat exclusiv
clienților cu averi ridicate, care vor avea acces la servicii de administrare profesională a
investițiilor prin intermediul unui bancher personal dedicat și a unei echipe de specialiști
reprezentativi prin prisma calității lor profesionale. Asigurăm de asemenea cel mai înalt grad de
confidențialitate, produse special destinate și tratarea tuturor solicitărilor cu maximă atenție,
flexibilitate și prioritate

Pe segmentul corporatist, Raiffeisen Bank deservește companii cu o cifră anuală de


afaceri ce depășește 5 milioane EUR, entități publice și instituții financiare. De asemenea, banca

10
are reprezentanți în 8 centre regionale corporatiste, oferind clienților marele avantaj de a
beneficia de soluții bancare adaptate cerințelor acestora în orice zonă a țării.
De asemenea, Raiffeisen Bank este un jucător important pe piața cardurilor – a lansat primul card
de credit co-branded, primul card de credit cu cip și oferă clienților săi toată gama de carduri: de
debit și de credit, pentru persoane fizice și juridice, în lei sau în valută, cu utilizare națională sau
internațională, de tip Visa sau Mastercard.

Raiffeisen Bank a fost apreciată și premiată în 2011 de prestigioase publicații pentru


activitatea din timpul anilor 2010 și 2011:

 „Banca Anului 2011" („Piața Financiară” și „Business Arena Magazin”);


 „Cea mai dinamică bancă în 2011” dintre bancile austriece care activează în
România (Business Arena Magazin – Austrian Awards for Excellence)
 „Cea mai verde bancă din România în 2011” (GreenWeee International)
 „Cel mai vandut card de credit în 2010” pentru produsul Card de Credit
Raiffeisen MasterCard Standard (Gala „NOCASH")
 „Cel mai de succes program co-branded în 2010” pentru cardul de credit co-
branded Raiffeisen Bank - Vodafone (Gala „NOCASH")
 „Cea mai bună dinamică a creditării in 2010” (Gala „Bancheri de Top”)

Societate pe acțiuni având un capital social de 1.200 mil. lei, integral vărsat, administrată
în sistem dualist. 

Indicatori ce pun în evidență poziția financiara a Raiffeisn Bank

a) Numerar
Tabel 2.1 Numerar

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Numerar ( mii RON) 4.738.926 3.999.018 4.046.907 4.330.300 6.261.724
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015

11
Indicii cu bază în lanț (%) 84,38 101,19 107,00 144,60

După cum se poate observa numerarul băncii Raiffeisen a avut un trend ascendent ,
punctual de maxim a fost atins în anul 2016, indicele fiind de 44,6%, pe cand în 2012 au atins
punctual minim de - 16,62 %. In cei cinci ani se poate observa o diferență de 3 ori mai mare
ceea ce duce la o evoluție.

b) Credite și avansuri acordate altor bancii


Tabel 2.2 Credite și avansuri acordate altor bancii (mii RON)

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Credite și avansuri acordate altor
505.818 621.748 704.310 783.108 771.311
bancii (mii RON)
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 122,91 113,27 111,18 98,49

Creditele și avansurile acordate altor bancii au avut o evoluție ascendenta, punctul de


maxim a fost atins în anul 2013/2012, potrivit indicilor, a înregistrat o creștere iar punctul de
minim a fost înregistrat în anul 2013.

c) Credite și avansuri acordate clientelei

Tabel 2.3 Credite și avansuri acordate clientele

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Credite și avansuri acordate clientele 12.513.82
10.599.623 14.844.037 15.104.069 15.718.153
(mii RON) 5
Credite de consum (mii RON) 144.136 159.359 127.343 118.027 130.038
Credite ipotecare (mii RON) 1.060.214 1.005.224 1.942.125 2.299.404 2.803.135
Credite catre întreprinderile mici
2.059.201 2.641.847 2.620.334 2.784.238 3.018.335
(mii RON)
Credite catre întreprinderile mari și
802.112 1.631.307 2.293.289 2.107.255 2.177.316
mijlocii (mii RON)
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

d) Total active

Tabel 2.4 Total active

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total active (mii RON) 20.317.855 22.193.68 24.274.811 24.022.321 26.942.239
5

12
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 109,23 109,37 98,95 112,15

Potrivit calculului indicilor pe parcursul celor cinci ani nu au fost înregistrate modificari
absolute cu privire la totalul activelor 2012, 2013, 2014 modificările se pot încadra în intervalul
0,04-0,2 %, iar în 2015 s-a înregistrat o diminuare a totalului activelor . Indicele 2016/2015 în
comparație cu 2015/2014 modificarea este de peste -14% ceea ce înseamnă o diminuare
semnificativă.

e) Depozite de la alte băncii


Tabel 2.5 Depozite de la alte băncii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Depozite de la alte băncii (mii RON) 1.551.864 1.455.256 1.276.093 3.242.620 2.531.110
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 93,77 87,68 254,10 78,05

Depozite de la alte băncii au fost în scădere acest lucru este evidențiat de indicele
acestora care a fost mai mic decât o sută, ceea ce înseamnă diminuarea fenomenului. Cele mai
multe depozite au fost atrase în anul 2015, (3.242.620 mii RON), iar cele mai puține au fost atrse
în anul 2014, (1.276.093 mii RON). Se poate observa o crestera de 3 ori în anul 2015 față de
anul 2011

f) Depozite ale clientelei


Tabel 2.6 Depozite ale clientelei

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Depozite ale clientelei (mii RON) 15.780.97
14.386.296 17.148.273 16.982.139 19.668.873
5
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 93,77 87,68 254,10 78,05

Depozitele clienților nu sunt modificate semnificativ . In primii 3 ani ai studiului se poate


observa o modificare anuală de cel puțin 2.000.000 RON . Este ușor de observat creșterea și fără

13
calculul indicilor cu baza în lanț, deoarece pornește în 2012 de la 14.386.295 mii RON și ajunge
în 2016 la 19.668.873 mii RON.

g) Total datorii
Tabel 2.7 Total datorii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total datorii (mii RON) 18.126.060 19.761.25 21.569.796 21.160.651 23.869.692
3
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 109,02 109,15 98,10 112,80

Potrivit indicilor calculați se observă că totalul datoriilor a înregistrat o crestere a


fenomenului. Punctul de maxim al datoriilor a fost atins în anul 2016 cu 23.869.692 mii RON.

h) Total capitaluri proprii


Tabel 2.8 Total capitaluri proprii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total capitaluri proprii (mii RON) 2.191.795 2.432.432 2.705.015 2.861.670 3.072.547
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 110,97 111,20 105,79 107,36

Potrivit indicilor capitalurile proprii au înregistrat o crestere, exista un traseu ascendent .

i) Indemnizații și salarii
Tabel 2.9 Indemnizații și salarii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Indemnizatii și salarii (mii RON) 379.982 387.668 383.468 394.913 400.651
Sursa:Raport Anual Raiffeisen Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 102,02 98,91 102,98 101,45

Indemnizațiile și salariile au un traseu ascendent ceea ce se poate concluziona cu o


blocare sau cu o creștere a salariilor și a salariaților.

14
2.3 Banca Transilvania - prima instituție bancară din România

Prima instituție cu capital majoritar romanesc, Banca Transilvania s-a înființat în


anul 2003 și a avut ca scop oferirea de produse financiare integrate, servicii de
calitate superioară și a unui model de business adecvat beneficiind de un
management modern caracterizat în primul rand pe transparență și flexibilitate.

Grupul Financiar Banca Transilvania este format din 16 companii și operează în sectoare
financiare precum cel bancar, administrarea investițiilor, finanțarea consumatorilor, leasing și
tranzacții imobiliare. Banca Transilvania este principala componentă a grupului, promovând o
strategie de extinderea a gamei de servicii financiare oferite clienților. Intreaga gamă de produse
financiare, atât cele bancare cât și produsele furnizate de subsidiarele grupului, sunt oferite catre
clienți prin intermediul unei rețele unice de distribuție înglobata sub sigla recunoscută a BT.

Indicatori financiari analizati:


a) Numerar
Anii 2012 2013 2014 2015 2016
Numerar (mii RON) 3.141.132 3.696.788 4.546.53 5.579.08 4.105.587
8 1
Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

Numerar
Numerar 5579081
4546538 4105587
3141132 3696788

2012I 2013/2012
2013 2014
I 2014/2013 2015 2016
I 2015/2014 I 2016/2015
Indicii cu bază în lanț (%) 117,68 122,98 122,71 73,58

În urma analizarii datelor prezente în rapoartele anuale, se poate observa că numerarul băncii a
înregistrat o creștere progresiva în perioada 2012-2015,în pofida unui climat economic volatil și
dificil atât la nivel local, cât și european , urmând ca în anul 2016 să se confrunte cu o diminuare
semnificativă de aproximativ 1475 mii RON.

b) Plasamente la banci

15
Anii 2012 2013 2014 2015 2016
Plasamente la banci(mii RON) 1.410.271 1.221.494 769.427 1.383.114 1.758.512

Plasamente la banci
1758512
1383114
Plasamente la banci
769427
1221494
1410271
0 500000 1000000 1500000 2000000

Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

16
I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015
Indicii cu bază în lanț (%) 86,6 62,99 179,76 127,14
In perioada 2012-2016, operațiunile de constituire ale resurselor în ceea ce privește băncile
comerciale au înregistrat fluctuații astfel: din 2012 până în 2014 au scăzut până la 769.427,
urmând ca mai apoi, în anii următori să înregistreze creșteri treptate.

c) Credite și avansuri acordate clientelei


Anii 2012 2013 2014 2015 2016
Credite și avansuri acordate 12.264.80
11.507.766 14.035.290 15.457.481 16.667.200
clientelei (mii RON) 5

Credite și avansuri acordate clientelei (mii RON)


16000000 16667200
15457481
14035290
12000000 11507766 12264805

8000000
4000000
0

Credite și avansuri acordate clientelei (mii RON)

Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 106,5 114,43 110,13 107,82

Plasamentele valorilor bănești cu titlu rambursabil ale băncii Transilvania au crescut de la


an la an, ajungand de la 11.507.766 mii ron la 16.667.200 mii ron în 2016, fapt ce denotă că
banca a reușit în această perioadă să caștige notorietate, încredere în rândul clienților săi, în
special prin intermediul ratelor dobânzii și comisionelor practicate.
17
Total active

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total active (mii RON) 19.472.269 21.589.08 25.745.165 29.711.196 32.244.082
9

Total active (mii RON)


32244082
35000000 29711196
25745165
30000000
25000000 19472269 21589089
Total active (mii RON)
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2009 2010 2011 2012 2013
Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 110,87 119,25 115,40 108,52

Pentru anul 2014, s-a prevăzut un nivel total al activelor bilanțiere de 24 miliarde lei.
Acest obiectiv a fost realizat în proportie de 107%, soldul activelor fiind la sfarțitul anului de
25,74 miliarde lei. Comparativ cu realizarile anului 2013, la finele anului 2014 activele
înregistrate de Banca Transilvania în echivalent lei au fost mai mari cu 19.25%. In clasamentul
realizat dupa activele nete de la finele anului 2014, Banca Transilvania a ocupat poziția a treia,
cu o cota de piață de 7,27%.
In anul 2015, activele totale au crescut cu 14%, de la 25.745.165 mii lei la 29.711.196 mii
lei, ponderea fiind dată de activele Bancii. Cota de piață a Bancii Transilvania din punct de
vedere al activelor a fost de 8,08% la sfarșitul anului 2015, Banca ocupând locul trei în
clasamentul realizat de catre Banca Naționala a României dupa active nete.

18
d) Depozite de la banci

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Depozite de la alte bănci (mii RON) 258.712 333.194 251.181 451.953 418.755

Depozite de la alte bănci (mii RON)


451.95 418.76
500
333.19
400
258.71 251.18 Depozite de la alte bănci (mii
300 RON)
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013

Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

I I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


2013/20012
Indicii cu bază în lanț (%) 128,78 75,38 179,9 92,65

Raportandu-ne la indicii cu baza în lanț, se poate observa că în perioadele 2013-2014,


respectiv 2015-2016 depozitele de la alte bănci au scăzut, ceea ce înseamna o diminuare a
fenomenlui, iar în restul perioadelor au înregistrat creșteri de 28% respectiv 79%, 2011-2012
fiind considerată apogeul depozitelor provenite de la bănci.

e) Depozite ale clientelei

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Depozite ale clientelei (mii RON) 17.324.35 20.280.23 23.232.92
15.243.687 25.803.860
5 0 2

19
Depozite ale clientelei (mii RON)
2013 25803860
2012 23232922
Depozite ale clientelei (mii
2011 20280230 RON)

2010 17324355
2009 15243687

0 10000000 20000000 30000000

Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 113,64 117,06 114,55 111,13
Ca urmare a analizei depozitelor clientelei în perioada 2012-2016 se poate observa că
acestea se modifică cu aproximativ 2.000.000 RON de la an la an, pornind de la 15.243.687 în
primul an și ajungând la 25.803.860 în ultimul an. Creșterea este datorată dobânzii oferite de
banca la depozite, încurajând clienții să economisească .De asemenea, este important ca orice
bancă să ofere credite în limita depozitelor atrase.

f) Total datorii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total datorii (mii RON) 19.472.184 21.589.08 23.498.042 26.877.107 28.983.371
9

20
Total datorii (mii RON)
35000000
30000000 28983371
25000000 26877107
23498042
20000000 19472184 21589089
15000000
10000000
5000000
0

Total datorii (mii RON)

Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 110,82 108,84 114,82 107,83

Se poate observa că valoarea cea mai mare a datoriilor înregistrate de bancă (30,8%) este
obtinuța în perioada 2014-2015.
Datoriile înregistrate la 31-12-2015 un ajuns la 26.877.107 mii lei, mai mari cu 14%
comparativ cu anul precedent. Creșterea se datorează în special volumului mai mare al resurselor
atrase de la clientela, care au depășit cu 14% nivelul înregistrat în 2011.

g) Total capitaluri proprii

Anii 2012 2013 2014 2015 2016


Total capitaluri proprii (mii RON) 1.086.337 2.072.046 2.319.804 2.815.011 3.082.494
Sursa : Raport Anual Transilvania Bank

21
Total capitaluri proprii (mii RON)
2013 3082494

2012 2815011
Total capitaluri proprii (mii RON)
2011 2319804

2010 2072046

2009 1086337

0 1000000 2000000 3000000 4000000

I 2013/2012 I 2014/2013 I 2015/2014 I 2016/2015


Indicii cu bază în lanț (%) 190,7 111,9 119,1 114,3

Interesele reziduale ale actionarilor in activitatea entitatilor grupului ,dupa deducerea


datoriilor ,au crescut cu 19% în 2015, de la 2.391.867 mii lei la 2.815.011 mii lei

22
Capitolul III. Analiză comparativă

Pe plan efectivului de numerar, BANCA TRANSILVANIA a avut o evoluție


spectaculoasă până în anul 2015 inclusiv, în timp ce în 2016 RAIFFEISEN BANK a avut cel mai
mare efectiv de numerar dintre cele trei bănci analizate, în valoare de 6.261.724 mii lei.

Cu privire la “ creditele și avansurile acordate altor bănci” , liderul anilor 20012 – 2014 a
fost BANCPOST cu un efectiv în 2012 de 3.398.708 mii lei, iar în 2015-2015 a fost BANCA
TRANSILVANIA cu un efectiv de 1.758.512 mii lei atins în 2016.

Există o luptă stansă între BANCA TRANSILVANIA și RAIFFEISEN BANK cu privire


la “creditele acordate clientelei “ în anii 2012 – 2015 există o diferență de cateva procente în
timp ce în anul 2016 BANCA TRANSILVANIA s-a detașat semnificativ ajungănd la o valoare
de 16.667.200 mii lei , iar RAIFFEISEN BANK la doar 15.718.153 mii lei.

Activele totale sunt cel mai bine reprezentate și dezvoltate în cadru BĂNCII
TRANSILVANIA unde în 2016 ating un efectiv de 32.244.082 mii lei.

În anii 2012 – 2013 BANCPOST a condus detașat cu un efectiv de 3.102.844 mii lei acordat
din depozite de la alte banci, iar în 2015 RAIFFEISEN BANK a avut un efectiv de 3.242.620
mii lei . Spre deosebire de efectivul acumult din depozitele de la alte băncii, depozitele acordate
clientelei sunt mult mai substanțiale în cadrul BĂNCII TRANSILVANIA unde exista o
dezvoltare ascendentă iar în 2016 s-a înregistrat un maxim de 25.803.860 mii lei .

Cele mai multe datorii sunt acumulate de BANCA TRANSILVANIA maximul acestora
fiind atins în 2016 de 28.983.371 mii lei. Această situație era de așteptat având în vedere totalul
creditelor acordate clientelei.

23
Noutăți

BANCPOST-Subsidiara locala a grecilor de la Eurobank nu se afla in cea mai confortabila


situatie dup ace banca-mama de la Atena nu a trecut testul de stres derulat anul trecut de
autoritatile europene.Bancpost trebuie sa se descurce in mare parte cu resursele pe care le atrage
local.O alta problema o reprezinta rezolvarea creditelor neperformante si iesirea din cercul vicios
al pierderilor care dureaza de mai multi ani.

RAIFFEISEN-A reluat ofensiva pe creditare in ultimii doi ani si a chiar a achizitionat un


portofoliu important de credite de retail de la Citi in 2016,dar pentru a se mentine in topul
primelor 5 banci din sistem trebuie sa gaseasca noi solutii de crestere sau sa achizitioneze noi
portofolii.Si aceasta in contextual in care lupta la varful clasamentului bancilor devine tot mai
stransa pe fondul procesului de consolidare.

BANCA TRANSILVANIA-Cea mai mare provocare pentru banca de la Cluj este modul in care
va integra Volksbank,o banca cu active de 3 mld euro,pentru achizitia careia a ajuns la un acord
cu actionarii austrieci,nemti si francezi ai acesteia la finalul anului trecut.Pentru a-si atinge
obiectivul declarat de a urca pe pozitia a doua,banca trebuie sa gaseasca un numar cat mai mare
de clienti.

24
Bibliografie

1. https://www.bancpost.ro/
2. http://www.raiffeisen.ro/
3. https://www.bancatransilvania.ro/
4. http://www.zf.ro

25