Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA 2-Relieful Europei

Pe baza hărţii de mai jos se cere să identificaţi numerele cu care sunt numerotate următoarele
unităţi de relief din Europa

Câmpiile Podişurile Munţii


C6 -C Andaluziei P........ Messeta Spaniolă M .......M-ţii Ural
C......... C. Germano - Polonă P14 -Pod Ardeni M.......M-ţii Caucaz
C......... C Europei de Est P3 -Pod. Volgăi M.......M-ţii Carpaţi
C12 -C Precaspică P ......... Pod Central Rus M.......M-ţii Alpi
C13 -C Mării Negre P10 -Pod Boemiei M.......M-ţii Apenini
C......... C. Română P ......... Masivul Central Francez M14 - M-ţii Pindului
C......... C. Panonică M13 - M-ţii Alpii Dinarici
C......... C. Padului M.......M-ţii Scandinaviei
M.......M-ţii Pirinei
M16 - M-ţii Balcani
M2 - M-ţii Penini

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,