Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

OFERTĂ CURSURI OPŢIONALE


AN UNIVERSITAR 2019-2020

Item-uri Cerinţe
Titlul cursului Dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu pacienţii
Obiective  asimilarea unor principii fundamentale de comunicare
 dobândirea unor deprinderi de comunicare specifice
 însuşirea unor metode eficiente de comunicare
Grup ţintă Anul II, specializarea Medicină
Participanţi Între 30 şi 70 de studenţi
Tematica propusă 1. Aspecte ale conceptului de comunicare. Elemente definitorii ale procesului
comunicării
2. Comunicarea verbală și non-verbală
3. Inteligența emoțională – cheia succesului în comunicare
4. Ascultarea activă, asertivitatea și empatia
5. Comportamente şi atitudini conversaţionale
6. Comunicarea în medicină prin prisma principiilor bioeticii
7. Comunicare și profesionalism în relația medic-pacient
Bibliografia 1. Coman Alina. Tehnici de comunicare. Ed. C.H. Beck 2008.
2. Pruteanu Şt. Antrenamentul abilităţilor de comunicare. Vol 1/2, Ed. Polirom
2004/2005.
3. Panişoară IO. Comunicare eficientă. Ed. Polirom 2006.
Competenţe profesionale  Comunicare eficientă şi relaţionare cu pacienţii
și transversale  Aplicarea cunoştinţelor de comunicare în situaţii concrete de comunicare cu
pacientul
 Folosirea unor tehnici variate de comunicare în raport cu necesităţile şi nivelul
de cultură a pacientului
Metode de predare şi  expunere, dezbatere şi problematizare
materiale de curs  curs interactiv, material didactic distribuit, filme, jocuri de rol
 suportul de curs va fi postat pe platforma E-Learning
Responsabil curs Conf. univ. dr. Lidia Iuliana Arhire
Lectori asociaţi Conf. univ. dr. Laura Mihalache, Șef lucr. dr. Otilia Niță
Cuvinte cheie Comunicare, empatie, inteligență emoțională

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 626 fax
dec_med@umfiasi.ro

pagina 1 din 2
pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și