Sunteți pe pagina 1din 16

PROF. ÎNV.

PRIMAR : Ștefania Negru


CLASA: a II-a
Aria curriculară: Matematică şi știinţe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învăţare: „Noi și lumea din jurul nostru”
Subiectul lecţiei: „ Măsurăm,cântărim, aplicăm, ne jucăm! ”
Tipul lecţiei: Recapitulare
Scopul : sistematizarea cunostintelor despre unitatile de masura si consolidarea deprinderii de a
folosi instrumentele de masurare adecvate in situatii concrete
Forma de realizare: Activitate integrată
Discipline integrate: Matematica si Explorarea mediului
Comunicare în limba română
Arte vizuale si abilitati practice
Muzică şi mişcare

COMPETENŢE SPECIFICE:

Matematică şi explorarea mediului:

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000


recurgând la numărare şi/ sau grupare ori de câte ori este necesar;
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0- 100 prin adunări/ scăderi
repetate;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, , =,
+, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
6.2. Utilizarea unor unitati de masura pentru determinarea, compararea si ordonarea duratelor
unor evenimente variate
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale
standard şi nonstandard şi prin utilizarea banilor în probleme- joc simple de tip venituri-
cheltuieli, cu numere din concentrul 0- 1000.
6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate,
masă (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente
adecvate
1
COMPETENŢE INTEGRATE:

Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare;
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;
Dezvoltare Personală

2.3. Exersarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

Arte vizuale si abilitati practice

2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbal, kinestezică

Muzică şi mişcare
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical;

3.2. Executarea unui dans/ joc pe muzică, iniţiat şi organizat în colectiv.

Obiective operaţionale:

a) cognitive:
O1 : să identifice in careu cuvinte care denumesc elemente care ne ajuta la prevenirea
imbolnavirilor;
O2: să denumească unitățile de măsură învățate şi instrumentele specificea cestora;
O3 :să utilizeze unități de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul,
centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi instrumentele adecvate conform sarcinii
de lucru;
O4 : să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0- 1000 cu unități de măsură
învățate;
O5 : să realizeze schimbul valoric prin utilizarea banilor în probleme- joc simple de tip
venituri- cheltuieli, cu numere din concentrul 0- 1000;
O6: să rezolve corect exercițiile și problemele cu unități de măsură ;

b) afective:
OA1 – vor manifesta interes pentru aplicațiile propuse în ora de matematică;
2
c) psihomotrice:
OPM1 – să participe la la realizarea Castelului Sophiei
Resurse:

A. metodologice:
▪ strategia didactică: mixtă
a) metode şi procedee: conversaţia, observația, explicaţia, munca independentă,
demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
problematizarea,

b) mijloace didactice: flip-chart, marker, plicuri cu sarcini de lucru diferite, fișe de lucru, linia,
cântarul electronic, paharul gradat, corpuri geometrice din lemn de diferite marimi,
farfurii,servetele, fursecuri, pahare, suc de mere procesat natural, jetoane- bancnote, cufarul
pentru bani
c) forme de organizare: frontală, pe grupe, în pereche
d) forme și tehnici de evaluare: evaluare orală, observarea sistematică, evaluare scrisă

B. umane: 14 elevi
C. temporale: 50 de minute
D. spațiale: sala de clasă
E. bibliografice:
1. Oficiale 
▪ *** Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare,
clasa I și clasa a II-a, Ministerul Educației Naționale, București, 2013.
▪ *** Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, clasa
I și clasa a II-a, Ministerul Educației Naționale, București, 2013.
▪ *** Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasa a II-a, Ministerul Educației
Naționale, București, 2012.
2. Metodico-didactice 
Neacşu Ioan, ,,Metodica predării matematicii la clasele I- IV”, E.D.P., Buc., 1988;

www.didactic.ro

3
Etapele lecţiei Obiective Unităţi de conţinut Strategia didactică Evaluare
operaţionale metode mijloace forma

1. Moment Stabilesc climatul necesar desfășurării orei și pregătesc


organizatoric materialul didactic necesar. Frontal
Pentru destindere elevii vor intona un cântecel ,, Am crezut
că matematica e grea!” Anexa 1

Propun la flip-chart rezolvarea careului in care s-au ascuns Evaluez


denumirile unor elemente care ne ajuta la evitarea capacitatea
îmbolnăvirilor- Anexa 2 Conversația de a
OA1 frontală identifica
2. Captarea exercitiul Fisa corect
atenţiei Flip-chart cuvintele

Mierea, lamâie, lapte, peste, volei, tenis

În clasa va sosi Prințesa Sofia si iepurașul Trifoi care dorește


3.Enunţarea sa isi construiasca un castel nou dar are nevoie de ajutorul conversația frontală
temei şi a elevilor care vor raspunde corect la intrebarile si exercitiile
obiectivelor OA1 propuse in cadrul lectiei de recapitulare:
operaţionale „ Măsurăm, cântărim, aplicăm, ne jucăm !”

- Veti folosi unități de măsură uzuale pentru lungime,


capacitate, masa (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul,
kilogramul, gramul) și instrumentele adecvate. De asemenea,

4
veti dovedi cit de bine cunoasteti notiuni despre masurarea
timpului.

Să ne reamintim !
4.Reactualizarea
cunoştinţelor O2 Unitatea principală pentru măsurarea lungimii conversația aprecieri
însuşite anterior O3 este........................Instrumentele folosite pentru măsurarea exercițiul frontală verbale
lungimii sunt:……………………………………………
Unitatea principală pentru măsurarea capacităţii vaselor
este ........................ Instrumentele folosite pentru măsurarea
capacităţii vaselor sunt: ………….……………… conversația frontală
……………………………………………………………… exercițiul
………………………………. aprecieri
Unitatea principală pentru măsurarea masei corpurilor verbale
este ................................... Instrumentele folosite pentru
măsurarea masei corpurilor sunt: ……………………………
………………………………………………………………
……………………………….
O oră are………
30 de minute înseamnă…………….
15 minute înseamnă…………………………….O zi
are……..

Câți cm sunt într -un metru ?


Câți ml sunt într -un litru ?
Câte g sunt într –un kg ?
Ce bancnote cunoașteti ? Dar monede ?

5. Dirijarea Astazi ne vom juca având-o pe Sophia alaturi. Ea are nevoie Plic cu .

5
învăţării de o echipa de mesteri zidari, o echipa care va asigura masa Conversația Fisa de
lor- bucătarii, o echipa care va oferi apa si suc acestora- Explicatia jocul lucru
paharnicii sau ospatarii, iar la final , Vistiernicii vor plati didactic
cinstit munca fiecaruia.
Iepurasul Trifoi va înmâna plicul cu sarcina de lucru fiecarei
grupe
Pe grupe
Mesterii zidari observarea
sistematică a
OPM1 Sarcina: comporta-
Corpuri mentului
Construiti castelul cu ajutorul corpurilor geometrice astfel geometrice
incat sa aveti un parter, un etaj si un turn. din lemn
O3 /cub,
cuboid,
O4 1.Masurati cu ajutorul liniei muchiile corpurilor geometrice forme
care alcatuiesc Castelul si aflati inaltimea totala a Castelului. pentru
2.Calculati cite caramizi s-au folosit la parter, la primul etaj si Exercitiul meterezele
O6 la turn. turnului
3.Completati tabelul după ce ați efectuat calculele necesare:

Bucătarii

Sarcina:
O3 Fisa de observarea
Serviți colegii vostri din grupa Mesterilor cu fursecuri in lucru sistematică a
O4 mod egal! Cântarul comporta-
electronic, mentului
Pregatiti si pentru celelalte 3 grupe-in mod similar Exercitiul Farfurii ,
fursecuri,
1. Cântăriți câte 100 g de fursecuri pentru fiecare coleg din manusi de
O6 grupa Mesterilor, Bucatarilor, Ospatarilor si Vistiernicilor protectie,

6
2.Completati tabelul după ce efectuati calculele necesare: servețele

Paharnicii Fișă de
lucru observarea
Sarcina Pahar sistematică a
gradat, suc comporta-
Puneti in pahare sa serviti Mesterii si celelate grupe natural de mentului
O3 astfel : Exercitiul mere,
pahare ,
O4 1.Masurati cu ajutorul paharului gradat cite 150 de ml de suc servetele,
O3 sau nectar sau apa tăviță
2. Cite pahare aveti de oferit mesterilor zidari? Cati ml sunt în
O4 total?
3.Completati tabelul după ce ati efectuat calculele necesare
O5
O6
Vistiernicii observarea
sistematică a
Sarcina comporta-
Fișă de mentului
Oservați activitatea meșterilor pe parcursul efectuării lucru,
lucrării și estimați câți lei li s-ar cuveni fiecarui meșter în jetoane cu
parte. De asemenea , voi veți aprecia și plata Bucătarilor și bancnote de
a Paharnicilor. 1leu, 5 lei,
10 lei, 50 de
lei si
1.Numarați banii din visterie! jetoane cu
2.Câte bancnote de 1 leu, de 5 lei, de 10 lei aveti? Exercitiul monede
3.Cum puteți oferi suma de 82 de lei Zidarilor, ce bancnote Cufărul
veti folosi? pentru bani
4.Câți bani va ramân să plătiți echipa bucatarilor si echipa problematizarea

7
paharnicilor? Platiți-i în mod egal! Ce bancnote veti folosi?
5.Completați tabelul după ce ați efectuat calculele necesare

6. Obţinerea Centralizarea rezultatelor


performanţei OA1 Evaluez
Printesa Sophia se va declara multumită de munca pe grupe a conversația Flip-chart capacitatea
elevilor și exercițiul de selectare a
Mesterii zidari Bucătarii frontal
le va datelor mai
mulțumi importante
împreună
cu
iepurașul
Trifoi
Paharnicii Vistiernicii

7. Evaluarea Fiecare elev va primi câte o fișă (anexa nr. )


O2 Conversația observarea
O3 1.Completează: Explicația sistematică a
O6 Metrul este unitatea principală de măsură comporta-
pentru_____________________. Muncă mentului
________________ este unitatea principală de măsură pentru independentă
capacitate. individua
Pentru a măsura masa corpurilor l

8
folosim___________________ evaluez
2.Unește unitatea de măsură potrivită următoarelor capacitatea
situații: de
concentrare
apa din butoi kilogram
zahărul din sac lei
lungimea sălii de clasă metru fișă de lucru
costul unui bilet de tren litru
3.Câte zile sunt în 5 săptămâni? observarea
sistematică a
comporta-
4.Observă rețeta, apoi completează următorul tabel mentului
problematizarea

Se va verifica fișa oral Evaluez


capacitatea
de a rezolva
correct itemii
8.Încheierea boxă
activității OA1 Elevii vor intona cântecul : Colorate sunt florile toate. Se vor conversaţia recompense aprecieri
mișca corespunzător ritmului. dulci frontală verbale
Se fac aprecieri verbale, învățătorul evidențiază elevii care au
fost activi la ora de matematică și le va oferi tuturor elevilor
câte o recompensă dulce.

9
Anexa 1

Matematica
(se cântă pe melodia „Dacă vesel se trăiește”)

Am crezut că matematica e grea,


Dar la şcoală am aflat că nu-i aşa,
Ne jucăm şi desenăm,
Ne gândim şi calculăm,
Taina matematicii o dezlegăm.
 
Matematica-i frumoasă şi-o-îndrăgeşti,
Când aduni, când faci probleme, socoteşti.
Am văzut că-i mai uşor şi în calcule ai spor,
Când înveţi cu mult temei,
Dragii mei!

10
Colorate sunt florile toate

Colorate,
Colorate sunt florile toate
Când e primăvară…
Colorate,
Colorate sunt florile toate
Şi mă cheamă-afară…
De culoare,
De culoare şi raze de soare mi-e sufletul plin
şi mă bucur de florile toate,
frumos colorate sub cerul senin.
Păsărele,
Păsărele pe verzi rămurele
Cu triluri mă-ncântă…
Ca şi ele,
Ca şi ele, printre floricele
Copiii toţi cântă…
De culoare,
De culoare şi raze de soare mi-e sufletul plin
şi mă bucur de florile toate,
frumos colorate sub cerul senin. 

11
Sarcina Zidarilor:

Construiti castelul cu ajutorul corpurilor geometrice astfel incat sa aveti un parter, un etaj si un turn.

1.Măsurați cu ajutorul liniei muchiile corpurilor geometrice care alcătuiesc Castelul si aflați înălțimea
totală a Castelului.
Calculați:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2.Calculați câte cărămizi s-au folosit la parter, la primul etaj si la turn.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

3.Completați tabelul după ce ați efectuat calculele necesare:

Înălțime parter cm
Înălțime etaj
Înălțime turn
Înălțime totală

12
Sarcina Bucătarilor:

Serviți colegii vostri din grupa Mesterilor cu fursecuri in mod egal!

Pregatiti si pentru celelalte 3 grupe-in mod similar

1. Cântăriți câte 100 g de fursecuri pentru fiecare coleg din grupa Mesterilor Zidari, Bucatarilor,
Ospatarilor si Vistiernicilor.

2.Câte grame de fursecuri va primi grupa Meșterilor Zidari?


Calculați:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
3. Câte grame de fursecuri vor primi celelalte două grupe- Bucătarii și Vistiernicii? Dar voi?

Calculați:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

4. Completati în table ce cantitate totala primeștefiecare grupă după ce efectuati calculele necesare:

total număr farfurii total greutate în grame


Meșterii Zidari
Bucătarii
Vistiernicii
Ospătarii

Sarcina Ospătarilor

Puneți in pahare să serviți Meșterii și celelate grupe


astfel :

13
1.Măsurati cu ajutorul paharului gradat câte 150 de ml de suc sau nectar sau apă.

2. Câte pahare aveti de oferit meșterilor zidari? Câți ml sunt în total?


Calculați:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Câte pahare aveți de oferit Bucatarilor și Vistiernicilor?
Calculați:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Câte pahare veți servi voi, grupa Ospătarilor?
Calculați:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3.Completati tabelul după ce ati efectuat calculele necesare:

total număr pahare total cantitate în ml


Meșterii Zidari
Bucătarii
Vistiernicii
Ospătarii

14
Vistiernicii

Sarcina

Oservați activitatea meșterilor pe parcursul efectuării lucrării și estimați câți lei li s-ar cuveni
fiecarui meșter în parte. De asemenea , voi veți aprecia și plata Bucătarilor și a Paharnicilor.

1.Numarați banii din visterie!

2.Câte bancnote de 1 leu, de 5 lei, de 10 lei aveti?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.Cum puteți oferi suma de 82 de lei Zidarilor, ce bancnote veți folosi?

4.Câți bani va ramân să plătiți echipa bucatarilor si echipa paharnicilor? Platiți-i în mod egal! Ce
bancnote veti folosi?

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

5.Completați tabelul după ce ați efectuat calculele necesare:

Lei de plătit bancnote folosite


Meșterii zidari
Bucătarii
Ospătarii

15
Numele și prenumele elevului Data..................................

...................................................................

Clasa a II a

1.Completează:

Metrul este unitatea principală de măsură pentru_____________________.

________________ este unitatea principală de măsură pentru capacitate.

Pentru a măsura masa corpurilor folosim___________________

2. Unește unitatea de măsură potrivită următoarelor situații:

apa din butoi kilogram

zahărul din sac lei

lungimea sălii de clasă metru

costul unui bilet de tren litru

3. Câte zile sunt în 5 săptămâni?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Observă rețeta, apoi completează următorul tabel

16